Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/661176/
Yazdırılma Tarihi : 22 Ocak 2018 Pazartesi 09:37

2017 Haziran'ında emekli olmakla, 2017 Temmuz'unda emekli olmak arasında bir fark var mıdır?

16 Aralık veya 16 Haziran aylarını beklemeden daha önceki bir tarihte emekli olanlar 1 OCAK veya 1 TEMMUZ da artışı yapılan katsayılardan sadece emekli ikramiyesi tutarı olarak yararlanamaz, Emekli aylıklarında değişiklik olmaz, aynı olur.

Haber Tarihi : 21 Nisan 2017 00:01
2017 Haziran'ında emekli olmakla, 2017 Temmuz'unda emekli olmak arasında bir fark var mıdır?

SORU: 2017 haziran ayında emekli olmam ile temmuz 2017 emekli olmam arasında emekli ikramiyemin hesabında fark olur mu ? acilen cevaplarsanız sevinirim.

CEVAP: Emekli olmak isteyenler neden Ocak veya Temmuz aylarını beklerler?

Emekli olmak isteyenler, çalışma hayatlarını bitirmek isterler. Bu nedenle de, emekli olmak isteyenlerin ilk planda düşündükleri husus, hangi tarihte emekli olacakları ve emekli ikramiye tutarları ve emekli aylık tutarlarının hangi katsayılar üzerinden alacaklarını hesap etmeleri olmaktadır.

Memurların emeklilik işlemleri nasıl yapılmaktadır:

Genel olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluğa başlamış memurlar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kurallarına tabidirler. Ve bu memurların büyük çoğunluğunu da HİZMET + YAŞ GRUBU = EMEKLİLİK koşullarını tamamlayanlar oluşturmaktadır.

Emekli olmak isteyen memur emeklilik talebini çalıştığı kuruma yapar, çalıştığı kurum emeklilik onayını alır ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderir. Sosyal Güvenlik Kurumu da emeklilik işlemini tesis eder.

Memurların emeklilik işlemlerinde dikkate aldığı katsayılar:

Memurların emekli ikramiyesi ve emekli aylık tutarlarının bulunmasında memur maaş katsayısının etkisi büyüktür. Memur maaş katsayısının artış oranı memurun hem emekli aylık hem de emekli ikramiyesini etkilemektedir.

Bu katsayılar, genel olarak 6 aylık dilimler halinde 1 yıllık belirlenir. Emekli aylık ve ikramiye nasıl hesaplanır konusunu ve katsayıların neleri ifade ettiğini görmek için http://www.memurlar.net/haber/147064 adresimiz ziyaret edilebilir.

Memurların hizmet süreleri nasıl hesaplanır:

Memurların hizmet süreleri Sosyal Güvenlik Kurumuna tam kesenek vermek suretiyle geçirdikleri süreler olmaktadır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 31. maddesi gereğince fiili hizmet müddeti, tam kesenek vermek suretiyle geçirilen müddettir. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır. Tam kesenek verilerek geçirilen süreler de, memurlar aylıklarını her ayın 15 inde aldıklarından, her ayın 15 i ile bir sonraki ayın 14 üne kadar olan süre tam kesenek verilen süre olur ve memurun 1 aylık hizmet süresi belirlenir.

Memurlar emekli olduklarında hangi katsayılar üzerinden işlemleri yapılır;

Her ayın 15'inde maaşlarını almakta olan Devlet memurlarından yine o ayın 15'inde SGK emeklilik kesintileri yapılır.

Yapılan emeklilik kesintisi ise bir sonraki ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsar. Bir başka deyişle 15 Haziran maaşını alan bir memur, 16 Haziran'da veya 1 Temmuz'da emekli olmak istediğinde, bu memurun hizmet süresi 14 Temmuz tarihine kadar sayılır.

Bu hizmet sayılması da memurun 15 Temmuz tarihine kadar yapılan zamlardan da yararlanmasını sağlar. Çünkü katsayılardaki artışlar genel olarak 1 Ocak veya 1 Temmuzdan geçerli olarak belirlenir, yani 15 Ocak veya 15 Temmuzdan geçerli olacak şekilde belirlenmez.

Bu nedenle 16 Haziran'da emekli olan memur için Temmuz katsayı artışı uygulanarak emeklilik işlemi tesis edilir.

Ancak memur 14 Haziran ve daha önceki aylarda emekli olursa, Temmuz ayındaki zamlardan yararlanamaz.

Örnek: Mayıs 2017 de emekli olacak memur emekli ikramiyesini her yıl için 3000 TL. üzerinden alacaksa, bu memur Haziran 2017 tarihinde emekli olduğunda Temmuz katsayı artışından yararlanacağından her yıl için emekli ikramiyesini gelecek olan katsayı artışı da eklenerek alabilecektir. Yani diyelim % 4 artış geldi, her yıl için 3000 TL. değil, 3120 TL. olarak alabilecektir.

Emekli aylığında katsayının etkisi nasıl olmaktadır:

Emekli aylığı memur için değişmez. Katsayılar çalışan memurlar ile emekli memurlar için aynı şekilde ve aynı oranda belirlenmektedir. Emekli aylığının artması için Ocak veya Temmuz aylarını beklemeye lüzum olmaz. Örneğin; Mayıs 2017 de emekli olan memura örneği 2000 TL. aylık bağlandı, Bu memurun emekli aylığı Temmuz ayında eşiti olarak emekli olan memurun aylığı da diyelim % 4 katsayı artışı ile 2080 TL. oldu, mayıs ayında emekli olan memurun da aylığı 2080 TL. olarak aynı olur. Hiçbir şekilde tutar olarak değişiklik olmaz. Ancak belirttiğimiz gibi emekli aylığında eşit olur, ancak emekli ikramiyesinde Temmuz ayındaki memurun emekli ikramiyesi daha fazla olur.

Sonuç değerlendirmemiz:

Yukarıda yaptığımız açıklamalarımız bağlamında:

- 16 Aralık veya 16 Haziran aylarını beklemeden daha önceki bir tarihte emekli olanlar 1 OCAK veya 1 TEMMUZ da artışı yapılan katsayılardan sadece emekli ikramiyesi tutarı olarak yararlanamaz, Emekli aylıklarında değişiklik olmaz, aynı olur.

- 1 Ocak veya 15 Ocakta; 1 Temmuzda veya 15 Temmuzda emeklilik dilekçesi verilmesi emekli aylık ve emekli ikramiye tutarı açısından hiçbir farkı ortaya çıkarmaz, tutarlar aynı olur.

- 31 Aralık veya 1 Ocakta; 30 Haziran veya 1 Temmuzda emeklilik dilekçesi verilmesi emekli aylık ve emekli ikramiye açısından hiçbir farkı ortaya çıkarmaz, tutarlar aynı olur.

- 14 Haziran ve daha önce veya 14 Aralık veya daha önce emekli olmasında emekli ikramiye tutarlarından 1 Temmuz veya 1 Ocak katsayı artışları uygulanmaz. Emekli aylıkları aynı olur.

- 1 Temmuz veya 15 Temmuz da emeklilik dilekçesi verilmesi emekli aylık ve emekli ikramiye açısından hiçbir farkı ortaya çıkarmaz, tutarlar aynı olur.

- 15 Haziran veya 15 Aralık maaşlarını alan memurlar, 1 veya 15 Temmuzu veya 1 Ocak veya 15 Ocak tarihini beklemeden emekli olabilir.