1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akademik Personele İlişkin Soru ve Cevaplar

Hizmet birleştirme, yaş sınırı, üye olunacak dernekler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçişler, bekleme sürelerinin olup olmadığı, kariyer mesleklere geçiş durumu, doktoranın başka bir üniversitede yapılabilme durumu, sözleşme süresi sonundaki hukuksal durum ve diğer konular hakkında sitemiz uzmanlarının 2001 ve 2002 yılı Ocak ayı içerisinde vermiş oldukları görüşleri okumak için tıklayınız.
15 Nisan 2003 00:00
Yazdır

Hizmet birleştirme, yaş sınırı, üye olunacak dernekler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçişler, bekleme sürelerinin olup olmadığı, kariyer mesleklere geçiş durumu, doktoranın başka bir üniversitede yapılabilme durumu, sözleşme süresi sonundaki hukuksal durum ve diğer konular hakkında sitemiz uzmanlarının 2001 ve 2002 yılı Ocak ayı içerisinde vermiş oldukları görüşleri okumak için tıklayınız.


SORU: Şu anda Öğretim Görevlisi olarak Orman Fakültesinde görev yapmaktayım. Bu görevime başlamadan önce halk eğitim merkezinde sigortalı olarak çalıştım. (Kadrolu değil). Halk eğitim merkezi bir kamu kurumu olduğuna göre oradaki hizmetimi üniversitedeki hizmetimle birleştirmem mümkün mü? Burada kasttetiğim sigorta kesintilerinin emekli sandığı ile birleştirilmesi değil. Bu işlemi zaten yaptım. Belirtmek istediğim memuriyet hizmetinin birleştirilmesi.(21/1/2002-Ender Çelik)
2914 sayılı kanunun 3.maddesinde; "Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm çerçevesinde özel sektörde geçen sürelerinizin değerlendirilmesi mümkün değildir.

SORU: Araştırma görevliliği kadrosunun fakülte veya enstitü olmasının bir farkı var mı? Enstitü kadrosunda iken doktorayı başka üniversitede yapılabilir mi? (10/1/2002-abulutr@yahoo.com)
Hiçbir farkı yoktur. Doktorayı başka bir fakültede yapmanız mümkündür.

SORU:Akademisyen olarak çalışacak kişiler için bir yaş sınırı var mıdır?(8/1/2002-ayaktas@ixir.com)
657 sayılı kanunda memuriyete girişte alt yaş 18 olarak belirlenmesine rağmen üst yaş sınırı belirlenmemiştir. Bu nedenle 65 yaşına kadar memur olma durumu vardır. Ancak kurumlar özel yönetmeliklerinde yaş sınırı getirebilmektedirler. Bu yaş sınırı da genellikle 30-35 yaş arasında değişmektedir. Akademisyenlerde de durum aynı şekildedir.

SORU:Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışan İdari ve Akademik Personel yasal olan herhangi bir derneğe üye olabilir mi? Üye olunacak dernekler, Üniversitelerin ya da kamunun yararını gözeten ve onların izniyle açılan/kurulan dernekler mi olmalıdır? Üniversite Mensubu herhangi bir -yasal olmak kaydıyla- derneğe üye olmak için ilgili amirinden izin alma zorunluluğu var mıdır? (26/12/2001-Mahmut Ünver)
2547 sayılı Kanununun 59.maddesinde; Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, siyasi partilere üye olabilirler; yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilirler. Şu kadar ki, bu durumdaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler.
Yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, siyasi partilere üye olabilirler. Siyasi partilere üye olan öğretim elemanları ve öğrenciler, yükseköğretim kurumları içinde parti faaliyetinde bulunamaz ve parti propagandası yapamazlar.
Bu hüküm çerçevesinde Devlet memurlarına yasak olan siyasi partilere üye olma öğretim elemanlarına serbest hale getirilmiştir. Derneklere üye olmanız içinse, derneklerin yasal olması kaydıyla herhangi bir engel bulunmamaktadır.

SORU:Üniversitede enstitü kadrosunda 2 yıldır çalışmaktayım. Yüksek lisansım bittiğinde kadrom kesilecek. Bakanlığa geçmek için müracaat ettim ve kabul edildi. Fakat geçişim için rektörlükten muvafakat verilmedi.Bu durumda ne yapmam gerekir.(26/12/2001-anadolu78@mynet.com)
Atamanız yapıldıktan sonra rektörlük muvafakat vermiyorsa istifa edin.İstifa etmeniz halinde bekleme süresine tabi olmazsınız. Ancak bu durumda da atanacağınız kurumun sizin için açıktan atama izni alması gereklidir. Açıktan atama izni aldırabilirseniz rektörün muvafakat vermemesini bu şekilde bertaraf edebilirsiniz.

SORU:Bir üniversitede 33. maddeye göre 10 yıldır, araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Başka bir devlet kurumuna geçiş hakkım varmı. Bu halde hizmetim değerlendirilir mi?(25/12/2001-Muazzez Çelik)
Araştırma görevlileri, 657 sayılı kanunun 74.maddesinin son fıkrası gereğince kamu kurum ve kuruluşlarına naklen memur olarak sınavsız bir şekilde geçebilirler.(En az iki yıl çalışmış olmak şartıyla) Şayet üniversiteden kendi isteğiyle ayrılmışsa 657 sayılı kanunun 92.maddesi gereğince memuriyet kadrolarına açıktan atanabilir. Bu hususlarla ilgili olarak sitede yer alan istifa eden memurun tekrar atanma durumlarının düzenlendiği bölüme bakabilirsiniz. Üniversitede geçen hizmet süreniz kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde değerlendirilir.

SORU:Akademik personel olarak çalışıyorum. KMS sınavlarına girerek uzmanlık kadrolarına atanmak için yaş sınırı var mıdır? Halen bir üniversitede uzman olarak çalışan birisi Genel ve katma bütçeli kurumların uzmanlık kadrolarına geçebilir mi?(24/12/2001-Hasan Ozanturk)
1-KMS den başarılı olanlar KMS ile elaman alan Kurumların şartlarını taşıdığı takdirde bu kurumlardaki kariyer mesleklere atanabilirler. Kurumların özel yönetmeliklerindeki aradıkları yaş sınırı 30-35 arasındadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan daha yüksek yaşlarda olanlarda kabul edilmektedir. Bu nedenle kurumların ilanlarındaki yaş sınırı belirleyici olmaktadır.
2-Bakanlık ve genel müdürlüklerin uzman kadrolarına atanmanız mümkün değildir. Ancak memur kadrolarına üniversitede en az iki yıl çalıştıktan sonra 657 sayılı kanunun 74.maddesi gereğince naklen atanabilirsiniz.

SORU: Merhaba, Ben yüksek lisansımı Selçuk üniversitesinde tamamlamak üzereyim. Asistanlik için de kabul aldım. Ama doktoramı ODTÜ'de yapmak ya da tezi ordan bir hoca ile ortak çalışma yaparak yapmak istiyorum. Bu mümkün mü?(17/12/2001-Ayşegül Bulu)
Selçuk üniversitesinde araştırma görevlisi olduktan sonra doktoranızı istediginiz üniversitede yapmanız mümkündür. Uygulamada da bu husus böyledir. Ancak, çalışacagınız üniversitenin derslere devam hususunda izin verip vermeme hakkı bulundugu için bu konudakı takdir hakkı çalışacagınız üniversitenin takdirindedir.

SORU:Şu an bir üniversitede öğretim görevlisi olarak altı yıldır çalışmaktayım. Sözleşme süresi bittiğinde atamam olmazsa yasal olarak ne gibi haklarım var öğrenebilirmiyim saygılar.(29/11/2001-?)
Sözleşme sürenizin bitmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarına naklen memur olarak geçmeniz mümkündür. Bu konuyla ilgili olarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu sayısız görüşler bulunmaktadır. Onlar bir tanesi de özet olarak 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi bir Araştırma Görevlisinin 657 sayılı Kanun çerçevesinde Bakanlık teşkilatlarında durumuna uygun bir kadroya naklen atanabileceği hakkındadır. Bu konuda geniş bilgi almak için sitede yer alan kurumlar arası naklen geçiş bölümüne bakınız.

SORU:MEB'de ingilizce öğretmeni olarak görev yaparaken asakere gittim. Dönüşte İngilizce öğretmeni olarak çalışmak yerine bir üniversitenin okutmanlık kadrosuna girdim. Muvafakat almadan istifa ederek geçtim. Acaba bunun herhangi bir sakıncası var mı? ve Okutman olarak 2 senelik atama yapılmaktadır. 2 sene bitince görevime son verilebilinir mi? (26/11/2001-Ferit Kılıçkaya)
1-Herhangi bir sakıncası şuan yok. Ancak tekrar öğretmenliğe dönmek isterseniz bekleme süresini tamamlamadan öğretmenliğe dönemezsiniz. Yani usulüne göre istifa etmişseniz 6 ay geçmeden tekrar dönemezsiniz. Bundan başka sakıncası yoktur.
2-İki sene sonunda görevinize son verilebilir. Şöyle ki; 2547 sayılı kanunun 32.maddesinde; "Okutmanlar, ilgili kurumların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır." Bu madde gereğince 2 yıllık sözleşme süresinin sonunda görevinize son verilebilir. Bu durumda yapacağınız bir şey yoktur. Ancak öğretmenliğe tekrar dönebilirsiniz. Bu konuyla ilgili olarak sitede yer alan nakil suretiyle başka kurumlara geçişle ilgili bölüme bakabilirsiniz.

SORU:Ben devlet memuruyum. Yüksek lisans yaptığım üniversitenin enstitü kadrosunda araştırma görevlisi olarak çalışma olanağım doğdu. Bu kadroya geçmek için kurumumdan muvaffakat almam gerekir mi? İstifa edersem ne kadar süre sonunda istifa dönüşü yapmak için ne kadar beklemem gerekir? (25/11/2001-Sergender Sezer)
Araştırma görevlisi kadrosuna geçmeniz için kurumunuzun muvafakatı gereklidir. Ancak, araştırma görevlisi kadrosuna atanmanız kesinleştikten sonra kurumunuz muvafakat vermezse, memuriyetten istifa ederek araştırma görevlisi kadrosuna bekleme süresine tabi olmaksızın atanabilirsiniz. Yani memuriyetten istifa etmeniz halinde bekleme süresine tabi olmaksızın araştırma görevlisi kadrosuna atanabilirsiniz. Üç yılın sonunda memuriyete naklen geçmeniz mümkündür.

SORU:Üniversite personeline yılbaşından itibaren hizmet tazminatı verileceği doğru mu ve doğruysa bu husus kimleri içine alıyor.(7/11/2001-Gulcan.Aslan@ankara.edu.tr)
Hizmet tazminatı ile ilgili hususlar 13 Temmuz 2001 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 631 sayılı KHK ile getirilmiştir. (A) bendi kapsamina giren ve temsil tazminati almayan personelden;(Ayliklarini 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu, 926 sayili Türk Silahli Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayili Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayili Yüksekögretim Personel Kanunu ve 2802 sayili Hakimler ve Savcilar Kanununa göre almakta olan personel)
1-7.000`den daha düsük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminati öngörülen kadrolara atanmis olanlara, 15.000 gösterge rakamini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarinin memur ayliklarina uygulanan katsayi ile çarpimi sonucunda bulunacak miktarda görev tazminati ödenir.
2-Yukarida sayilanlarin disinda kalanlardan en az bes hizmet yilini dolduranlara; hizmet sinifi ve yillari, tabi olduklari personel kanunlari, kariyerleri, kamu görevlerine giris dereceleri ve ögrenim durumlari birlikte veya ayri ayri dikkate alinmak suretiyle ve 10.000 gösterge rakamini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarinin memur ayliklarina uygulanan katsayi ile çarpimi sonucunda bulunacak miktarda görev tazminati ödenir.
3-(1) ve (2) numarali alt bentlere göre ödenecek görev tazminatinin uygulanmasina iliskin esas ve usulleri tespit etmeye, çalisanlar ve emekliler için gözterge rakamlari belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

SORU:Ben bir üniversitede Araştırma görevlisiyim. İlk DMS ile bir yere yerleştirilmiştim fakat başvuruda bulunmadım. Şu anda yeniden elimdeki DMS sonucu ile bir yere başvuruda bulunabilir miyim ve diğer devlet kurumlarına yatay geçiş imkanları hakkında bilgi almak istiyorum. (6/11/2001-Leyla Genç)
Araştırma görevlisi olarak en az iki yıl çalışmış olmanız (azami adaylık süresi kadar) halinde naklen kamu kurumlarındaki memuriyet kadrolarına geçebilmeniz mümkündür. Naklen geçişle ilgili olarak sitede yer alan Kurumlar arası naklen geçişlerle ilgili bölüme bakınız.Bu bölümde araştırma görevlilerinin memuriyet kadrolarına atanmaları ile ilgili olarak geniş bilgi verilmiştir. Diğer taraftan DMS ile ilgili bölümümüzde yeni bir yerleştirme işlemi halinde, durumunuzun ne olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

SORU:Ben su anda yeni ogretim kadrosu gorevine baslayacagim. Ama onumuzdeki gunlerde maliye veya disisleri bakanliklarinin sozlesmeli programci sinavi var. Bu sınavlardan birini kazansam, ogretim gorevlisi kadrosundan buraya nasil gecerim, herhangi bir problem cikar mi? (3/11/2001-Hasan Özkaya)
Belirttiğiniz sınavları kazanmanız halinde araştırma görevlisi kadrosundan bu pozisyonlara herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bu durum da izlemeniz gereken yöntem şudur; Araştırma görevlisi kadrosundan istifa edeceksiniz. Daha sonra yeni görevinize başlayacaksınız. Herhangi bir bekleme süresine tabi değilsiniz. Ancak yeni göreviniz kesinleşmeden araştırma görevlisi Kadrosundan istifa etmemenizi tavsiye ederiz.

SORU:Araştırma görevlisi ile öğretim görevlisi arasındaki fark nedir..? hangisinde ingilizce bilmek şarttır? (22/10/2001-Canan Şahin)
Öğretim elemanlarının sınıflandırılması 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 3.maddesinde yapılmıştır.Buna göre; Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları aşağıda gösterilmiştir.
Öğretim üyeleri sınıfı; profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.
Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı; öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur.
Öğretim yardımcıları sınıfı; araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarından oluşur.
Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.

Yine bunların tanımları 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilmiştir. Bu kanunun 31.maddesinde öğretim görevlileri şu şekilde tanımlanmıştır; Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendilenler şeklindedir.Bu kanunun 33.maddesinde ise araştırma görevlileri tanımlanmıştır. Buna göre; Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcıları araştırma görevlisi olarak tanımlanmıştır.

Yabancı dille ilgili hususa da değinmek gerekirse; KPDS sınavından kurumların aradığı puanı alanların yabancı dil sınavına girmelerine gerek yoktur. Bu puan 60-70 arasında değişmektedir.

Bu haberi oylayabilirsiniz 1 18
Bu haber 205,189 defa okundu. 17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam