Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/690097/
Yazdırılma Tarihi : 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:09

OHAL'de istifa edememe sorunu çözüldü

OHAL'de istifa eden memur, istifasının kabul edilmesi halinde, yeniden geri dönebilecektir

Haber Tarihi : 25 Ağustos 2017 08:20
OHAL'de istifa edememe sorunu çözüldü

Memurlar.net'te yayımlanan haberlerde, Devlet memurlarının OHAL döneminde istifa edemediğine dikkat çekilmişti.

657 sayılı Kanununda yer alan hüküm gereğince, memurun istifası kabul edilse dahi yerine başka bir memur atanmadığı sürece, görevi bırakması halinde, istifa eden memur bir daha memuriyete dönememekteydi.

694 sayılı KHK'da yapılan düzenlemeyle bu sorun çözülmüştür. Yerine başka bir memurun gelip başlaması şartı kaldırılmıştır. İstifanın kamu kurumunca kabul edilmesi yeterli görülmüştür.

Eski Madde:

Madde 96 - Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

Yeni madde:

Madde 27- 657 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 96- Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar."

DEĞERLENDİRME

Yeni düzenleme gereğince, istifanın kamu kurumu tarafından kabul edilmesi yeterli bulunmuştur. Bu halde, yani istifanın kabulü halinde ayrılan memur, daha sonra yeniden kamu kurumlarına dönebilecektir.

Ancak, OHAL döneminde kurumun onayını beklemeden istifa edenlerin bir daha memuriyete dönememesi yönündeki hüküm durmuştur. Bu nedenle istifa edecek memurların, istifalarını bir dilekçe ile kamu kurumlarına bildirmeleri ve kamu kurumlarının istifalarını kabul etmelerini beklemeleri gerekmektedir.

Devlet memurları, OHAL'den dolayı istifa edemiyor!