Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/693325/ikm-hangi-halde-ogrenciligi-sona-ererse-tazminat-odemez.html
Yazdırılma Tarihi : 20 Mart 2018 Salı 14:24

İKM, hangi halde öğrenciliği sona ererse tazminat ödemez?

Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle sağlık nedeniyle görevi bırakma halinde tazminattan muaf tutulma imkanı tanıdı

Haber Tarihi : 13 Eylül 2017 12:00
İKM, hangi halde öğrenciliği sona ererse tazminat ödemez?

Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde, 13 Eylül 2017 tarihi itibariyle, değişiklik yaptı.

Önceki düzenleme şu şekildedir:

"Madde 39 - Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır."

Yeni düzenleme ise şu şekildedir:

"Madde 39 - Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak ödemek zorundadırlar.

Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak ödemek zorundadırlar."

DEĞERLENDİRME

1- Yönetmeliğin hem önceki hem de yeni halinde, öğrencilik sırasında; istek üzerine öğrencilikten ayrılma, başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliğin sona erdirilmesi halinde tazminat ödeme şartlarında bir değişiklik yapılmamıştır. Bu üç halde, öğrenciliği sona eren, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak ödemek zorundadırlar.

2- Ancak ataması yapılan öğrencilerle ilgili yeni bir düzenleme yapılmıştır. Yönetmeliğin önceki halinde, atama yapıldıktan sonra sağlık nedeniyle görevi yapmaya devam edememe bir istisna olarak yer almıyordu. Yapılan yeni düzenlemeyle, bir infaz koruma memuru öğrencisi atama yapıldıktan sonra dahi eğer sağlık özründen dolayı görevini yapamayacaksa, bu halde tazminat ödenmeyecektir. Ancak, atama yapıldıktan sonra herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak ödemek zorundadırlar.