1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soru ve cevaplarla torba kadro uygulamasının incelikleri

Bugünkü yazımızda Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu görüşler doğrultusunda torba kadro uygulamasının ince noktalarını izah etmeye çalışacağız.
17 Eylül 2017 07:23
Yazdır
Soru ve cevaplarla torba kadro uygulamasının incelikleri

Memurlara veya VHKİ kadrosuna torba kadro verilebilir mi?

Memurlar, VHKİ ve bunlara eş değer kadrolara atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesinde düzenlenen torba kadro uygulaması yapılabilir mi?

VHKİ kadrolarında görev yapan personel 3 üncü dereceye kadar yükselebildiği için bunlara torba kadro uygulaması yapılabilmektedir. Ancak, memurlara 5'inci dereceden yukarı kadro verilmediği için memurlar hakkında torba kadro uygulaması yapılamamaktadır. Birçok kamu kurumu maalesef VHKİ kadrosunda yer alan personele torba kadro uygulaması yapmamaktadır.

Memurların kadro dereceleri 5. dereceden daha yukarı yükselememesine rağmen VHKİ kadrolarında bulunan memurların kadro dereceleri 3. dereceye kadar yükselebilmektedir. Bu nedenle memur unvanlı personel hakkında torba kadro uygulaması yapılamazken VHKİ ve Bilgisayar İşletmeni gibi kadrolarda bulunan personele torba kadro uygulaması yapılabilmektedir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı torba kadro uygulamasında daha sıkı kurallar uygulanmasını arzu ederek VHKİ vb. kadrolarda bulunanlara torba kadro uygulamasına uygun görüş vermemiştir. Verilen görüşün 657 sayılı Kanun'a uygun olmadığını ifade etmek isteriz.

Yurtdışında çalışılan süreler torba kadro uygulamasında dikkate alınır mı?

Kamu kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan bir personelin, Nebraska Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü Tarla ve Bahçe Bitkileri Bölümünde geçen hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesi gereğince yapılacak atamalarda değerlendirilir mi?

Nebraska Üniversitesinde Araştırma Görevlisi ve Doktora sonrası Araştırmacısı olarak geçen hizmetlerinin 6 yılı geçmemek üzere 3/4 'ünün, ücret mukabilinde istihdam edilmiş olması kaydıyla, "özel kurumlarda" çalışılmış kabul edilerek, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi gereğince değerlendirilebilmesi mümkündür.

Avukatlık stajında geçen süreler torba kadro uygulamasında dikkate alınır mı?

Avukatlık stajında geçen süreler, 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinde belli derecelerdeki kadrolara atanabilmek için gerekli hizmet süreleri kapsamında değerlendirilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmesi şartıyla avukatlık veya mali müşavirlik stajında geçen sürelerin Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamının, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçünün değerlendirilmesi mümkündür.

Askerlik süreleri borçlanılmadan torba kadro uygulamasından yararlanılır mı?

657 sayılı Kanun'un 68 inci maddesinin (B) bendinin 6 ncı fıkrasında; ...muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ...geçen sürelerin tamamının bu madde uyarınca yapılacak atamalarda dikkate alınacağı" hükme bağlanmış olup, yapılacak atamalarda askerlikte geçen sürelerin dikkate alınmasında T.C. Emekli Sandığına borçlanılması şartı bulunmamaktadır.

Aylıksız izin süreleri torba kadro uygulamasından yararlanılır mı?

Sendika yöneticisi seçilmesi sebebiyle aylıksız izne ayrılan memurun, aylıksız izinde sendika yöneticisi olarak geçirdiği sürelerin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?

Derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın ilk dört dereceli kadrolara atama yapılabilmesinin usul ve esaslarını düzenleyen 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilecek olan süreler münhasıran sayılmış olup, özel hukuk tüzel kişisi olması sebebiyle sendikayı "özel kurumlar" kapsamında kabul ederek ilgilinin aylıksız izinde sendika yöneticisi olarak geçen hizmetlerinin, yüksek öğrenim gördükten sonra ifa edilmiş olması ve emekli keseneği ile kurum karşılıklarının sendika tarafından ödenmiş olması kaydıyla, altı yılı geçmemek üzere dörtte üçünün mezkur hüküm gereğince değerlendirilebilmesi mümkündür.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen bu görüşün isabetli olmadığını düşünüyoruz. Çünkü, Sendikadaki görev nedeniyle aylıksız izine ayrılan yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılmaktadır. Hal böyle iken sendikaları özel kurum olarak kabul ederek burada geçen hizmetlerin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçünü dikkate almak doğru değildir.

Askeri öğrencilik süreleri torba kadro uygulamasından yararlanılır mı?

Askeri öğrenci olarak geçen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında yapılacak olan hizmet süresi hesaplamasında dikkate alınır mı?

TİKA Uzman Yardımcısı olarak görev yapan personelin, 2008-2013 yılları arasında askeri öğrenci olarak geçen sürelerinin kazanılmış hak aylığında, yıllık iznine esas hizmet süresinin hesabında, adaylık süresinde ve 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi kapsamında yapılacak olan hizmet süresi hesaplamasında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Belediye şirketlerinde çalışılan süreler torba kadro uygulamasında dikkate alınır mı?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli mühendis olarak görev yapılan süreler ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Bel-Ka A.Ş.'deki sigortalı hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilir mi?

Bahsedilen Şirketin sermaye yapısı incelendiğinde, bu Şirkette halen Ankara Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün % 99,925, BELPA ve BELSO A.Ş.'nin % 0,001'er, BELPLAS A.Ş.'nin % 0,0005 ve BELSO A.Ş.'nin de % 0,0025 payının bulunduğu görülmektedir. Görüleceği gibi, ne İl Özel İdaresinin ve Büyükşehir Belediyesinin ne de diğer belediyeler ile bunların birliklerinin, belirtilen Şirkette herhangi bir payları bulunmamaktadır.

Buraya kadar belirtilen hüküm ve açıklamalar ışığında, BELKA A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen iktisadi müessese ve işletmelerden biri olarak tanımlanmasının mümkün olmayacağı anlaşılmaktadır.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Bel- Ka A.Ş.'nin 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına girmesi sebebiyle söz konusu Genel Müdürlük ve Şirkette geçen hizmet sürelerinin tamamının 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ahmet Ünlü

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 11,689 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam