Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/707785/
Yazdırılma Tarihi : 20 Ocak 2018 Cumartesi 12:24

Belediye ve il özel idareleri, personelini, yine kendisi almaya başlayacak

Belediye, il özel idareleri, birlikler ve bağlı kuruluşlara personel alımını düzenleyen yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.

Haber Tarihi : 14 Kasım 2017 08:48
Belediye ve il özel idareleri, personelini, yine kendisi almaya başlayacak

Mahalli idare; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar (ASKİ, İSKİ, İETT gibi) ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşları ifade etmektedir.

Mahalli idarelere personel alımının düzenleyen yeni yönetmelik 14 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

2008 YILINDAKİ SİSTEME GERİ DÖNÜLDÜ

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, mahalli idarelerin KPSS'ye ek olarak yeniden kendi yapacakları sınavlarla personel alım şekline geri dönüldü. Bu sistem son olarak 2008 ve 2009 yılında uygulanmıştı. Danıştay'ın iptal kararı nedeniyle 2009 yılında durdurulmuştu. Ancak Danıştay'ın üst mahkemesi, 2015 yılında, alt mahkemenin kararını bozmuş ve belediyelerin kendisinin yapacağı sınavla personel alımını hukuka uygun bulmuştu. Tıklayınız.

YENİ UYGULAMA NASIL OLACAK?

Yayımlanan yönetmeliğe göre, bir mahalli idare personel almak için öncelikli olarak İçişleri Bakanlığından izin alacaktır.

Yazılı veya sözlü sınava en yüksek KPSS puanına sahip beş katı aday yazılı veya sözlü sınava alınacaktır.

İlanlar, İçişleri Bakanlığı ve DPB'nin internet sitelerinde yayımlanacak. Memurlar.net olarak bu ilanları ilan.memurlar.net servisinde yayınlamaya devam edeceğiz.

İstenen belgelerin teslimi şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecektir. Yönetmelik hükmü nedeniyle belediyelerin şahsen başvuruyu şart koşmaları mümkün değildir.

Yazılı veya sözlü sınav, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatı konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yetenek ölçülecektir.

İLANLARDAKİ HUKUKA AYKIRI DÜZENLEMELER

Ne yazık ki yönetmelikte ilanlardaki kişiye özel durumlara izin vermeyecek bir denetim mekanizması kurulmamıştır. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığının yürürlüğe koyduğu bu yönetmelik, "liyakatli personeli seçme" bağlamında İŞKUR'un işçi alım yönetmeliğinden bile geride bir yönetmeliktir.

Bu nedenle yine bir çok şikayetle karşılaşılacak, sözlü sınava ek olarak hem ilan metnindeki kısıtlamalar hem de başvuru sürecinde yaşanacak sorunlardan dolayı kamu vicdanı zedelenecektir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.