1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakim ve savcı maaşları nasıl hesaplanır?

Hakim ve savcı maaşları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri esas alınarak hesaplanmaktadır.
12 Şubat 2018 14:05
Yazdır
Hakim ve savcı maaşları nasıl hesaplanır?

Hakim ve savcı maaşları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri esas alınarak hesaplanmaktadır.

Maaşların hesaplanmasında temel kriter "kıstas aylık"tır. 2802 sayılı Kanunun 102 inci maddesine göre kıstas aylık, en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının brüt tutarını ifade etmektedir. Kamu personel sisteminde en yüksek Devlet memuru ise Başbakanlık Müsteşarı kabul edilmektedir.

Başbakanlık Müsteşarına fiilen yapılan ödemelerin brüt tutarları şunlardır:

Aylık Ortalama Sözleşme Ücreti : 9.183,33

Özel Hizmet Tazminatı (% 345) : 3.557,73

Fazla Çalışma Ücreti (% 35) : 360,93

Makam Tazminatının Yarısı (7.500) : 814,13

TOPLAM : 13.916,12

Bu çerçevede, 2018 yılı Ocak ayı için brüt kıstas aylık; 13.916,12 TL'dir.

Kıstas aylığı oluşturan her bir ödeme unsurunun;

a) Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısına % 100'ü,

b) Yargıtay ve Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına % 86'sı,

c) Yargıtay ve Danıştay Üyelerine % 83'ü,

ç) Birinci sınıf hakim ve savcılara % 79'u,

d) Birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara % 65'i,

e) Birinci derecede bulunan diğer hakim ve savcılara % 55'i,

f) İkinci derecede bulunan hakim ve savcılara % 53'ü,

g) Üçüncü derecede bulunan hakim ve savcılara % 51'i,

ğ) Dördüncü derecede bulunan hakim ve savcılara % 49'u,

h) Beşinci derecede bulunan hakim ve savcılara % 47'si,

ı) Altıncı derecede bulunan hakim ve savcılara % 45'i,

i) Yedinci derecede bulunan hakim ve savcılara % 43'ü,

j) Sekizinci derecede bulunan hakim ve savcılara % 41'i,

oranında aylık ödeme yapılır.

Birinci sınıf hakim ve savcıların almakta oldukları aylık oranlarına, ödemeye esas olacak olan oran Yargıtay ve Danıştay üyeleri için belirlenmiş oranı geçmemek üzere, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilebilme yeterliliklerini kaybetmedikleri sürece her üç yılda bir iki puan ilave edilir.

Kıstas aylığı oluşturan ödeme unsurlarından vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar, aynı şekilde vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Bu kapsamda kıstas aylığın sözleşme ücretini oluşturan kısmından gelir ve damga vergisi kesilmekte iken; özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti ve makam tazminatını oluşturan kısmından sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Yukarıda unvanları sayılanlara ayrıca, brüt aylıklarının % 10'u oranında yargı ödeneği verilmektedir. Yargı ödeneğinden sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

2014 yılında yapılan düzenleme ile; Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf hakim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar ve diğer hakim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenmektedir. Ek tazminattan da sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi hakim ve savcıların prime esas kazançlarının belirlenmesinde; gösterge, ek gösterge, taban ve kıdem aylıkları, kıstas aylığın özel hizmet tazminatına karşılık gelen kısmı, makam, görev ve temsil tazminatları esas alınmaktadır. Bu şekilde belirlenen prime esas kazançtan % 9 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta prim kesintisi, % 5 oranında da genel sağlık sigortası prim kesintisi yapılmaktadır.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi hakim ve savcıların emekli keseneğine esas aylıklarının belirlenmesinde ise; gösterge, ek gösterge, taban ve kıdem aylıkları ile Kanunun ek 70 inci maddesi uyarınca ek göstergelere göre belirlenen tazminat yansıtma oranlarının en yüksek devlet memuru aylığı ile çarpımı sonucunda bulunan miktar esas alınır. Bu çerçevede tespit edilen emekli keseneğine esas aylığın % 16'sı oranında emekli keseneği yapılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, 1. sınıf hakim ve savcıların maaş hesabına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

1. SINIF HAKİM VE SAVCILARIN OCAK 2018 MAAŞI

AYLIK

13.916,12 X % 81

11.272,06

YARGI ÖDENEĞİ

11.272,06 X % 10

1.127,21

EK TAZMİNAT

15.000 X 0,108550

1.628,25

EMEKLİ KESENEĞİ (DEVLET PAYI)

4.958,33 X % 20

991,67

İLAVE GSS PRİMİ

4.958,33 X % 12

595,00

GELİRLER TOPLAMI (BRÜT)

15.614,19

GELİR VERGİSİ (% 15)

[(9.183,33 X % 81) - 793,33] X % 15 - 152,21

844,57

DAMGA VERGİSİ (% 0,759)

14.027,52 X % 0,759

106,47

EMEKLİ KESENEĞİ (DEVLET PAYI)

4.958,33 X % 20

991,67

İLAVE GSS PRİMİ

4.958,33 X % 12

595,00

EMEKLİ KESENEĞİ (KİŞİ PAYI)

4.958,33 X % 16

793,33

KESİNTİLER TOPLAMI (BRÜT)

3.331,04

NET GELİR

12.283,15 TL

NOT: Örneğimizde, birinci sınıf hakim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olan, bekar ve 25 yıl hizmeti bulunan hakim ve savcılar esas alınmıştır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
56 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce, Ankara Büyükşehir Belediyesini, hangi aday kazanır?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam