Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/749485/
Yazdırılma Tarihi : 20 Ağustos 2019 Salı 13:49

Yetki Kanununda, dikkat çeken kariyer ve liyakat düzenlemesi

Cumhurbaşkanının onayladığı 7142 sayılı yetki Kanununun, 2. fıkrasında, atama ve görevde yükselmede kariyer ve liyakat esasları ile nitelikli personel istihdamının esas alınmasına yönelik düzenleme yapılacağı ifadesi yer aldı

Haber Tarihi : 17 Mayıs 2018 16:25
Yetki Kanununda, dikkat çeken kariyer ve liyakat düzenlemesi

7142 sayılı yetki Kanunu, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Kanun, bugünkü mükerrer veya yarınki Resmi Gazetede yayımlanacak

Alınan yetki Kanunu; Bakanlar Kuruluna, kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi konusunda, KHK çıkarma yetkisi vermektedir.

Kanunun 2. maddesinin başlığı "İlkeler ve yetki süresi"dir. İlkeleri belirleyen 2. madde şu şekildedir:

"Bakanlar Kurulu bu Kanuna göre verilen yetkiyi kullanırken; yürürlükteki kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin ilgili hükümlerinin 6771 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişikliklerle uyumlu hale getirilmesini, kamu hizmetlerinin verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile hizmetin özelliği ve gereklerine uygun düzenlemeler yapılmasını, atama ve görevde yükselmede kariyer ve liyakat esasları ile nitelikli personel istihdamının esas alınmasını, kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasını, benzer hizmetlerin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın önlenmesini göz önünde bulundurur."

Kanunun bu maddesine göre, Bakanlar Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarına görev ve yetkilerini içeren Kanunlarda KHK ile değişiklik yaparken, nitelikli personel istihdamını, atama ve görevde yükselmede kariyer ve liyakata uygun personel seçilmesini ilke edinecektir.

Umarız, Bakanlar Kurulu, yetki Kanununa yazdığı bu ilkeleri KHK çıkarırken de hayata geçirir.

Umarız, Bakanlar Kurulu, sözlü ve mülakat adı altında yapılan ve kamuoyu vicdanını derinden yaralayan düzenlemelerle ilgili herkesi tatmin edecek tedbirler alabilir.