Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/765117/
Yazdırılma Tarihi : 20 Ağustos 2019 Salı 13:47

Mayına basarak yaralanan ve vazife malulü olan asker, hangi halde iki aylık alır?

Vazife malulleri hem vazife malullüğü aylığını hem de kendi çalışmalarının karşılığı olarak yaşlılık aylığını alabilirler

Haber Tarihi : 03 Ağustos 2018 00:04
Mayına basarak yaralanan ve vazife malulü olan asker, hangi halde iki aylık alır?

SORU: Mart 1994 yılında askere gittim. Mart 1995 yılında yaralandım ve gazi oldum. Sakatlığım fiziksel. Mayına basma sonucu sağ ayağımda sakatlığım söz konusu. Vazife malulleri hem vazife malullüğü aylığını hem de kendi çalışmalarının karşılığı olarak yaşlılık aylığını alabilirler mi?

CEVAP: Vazife malulleri hem vazife malullüğü aylığını hem de kendi çalışmalarının karşılığı olarak yaşlılık aylığını alabilirler.

Kısa bilgiler olarak:

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunda 2013 yılında yapılmış olan değişiklikler sonucuna göre;

-Bu Kanuna veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanan maluller ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi kapsamında aylık bağlanan malullerin, malul sayılmaları sebebiyle aylık bağlandığı tarihten önceki her türlü sigortalılık ve prim ödeme süreleri, iştirakçilik ve fiili hizmet süreleri ile bunların itibari ve fiili hizmet süresi zammı olarak değerlendirilen süreleri, malullük aylığı bağlanmasından sonra geçecek çalışma veya sigortalılık süreleriyle hiçbir sebeple birleştirilemez.

-Bu şekilde aylık bağlanmasından önce geçen söz konusu süreler; malullük aylığı bağlanmasından sonra geçen sigortalılık ve çalışma sürelerinin tabi olacağı sigortalılık hali ile mülga 2829 sayılı Kanun uygulaması yönünden dikkate alınmayacağı gibi, sonradan geçen sigortalılık veya çalışma süreleri yaşlılık/emeklilik, malullük ya da ölüm/dul veya yetim aylığı bağlanmasında veya toptan ödeme yapılmasında ilgili mevzuatına göre ayrı bir çalışma veya sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

-Ancak, bu Kanuna göre aylık bağlandığı tarihten sonra çalışmaya başlayanlardan, aylık bağlandıktan sonraki çalışmaları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olanlar için 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümleri uygulanamaz. Yukarıda belirtilen kanunlara göre malullük aylığı bağlanmasına esas alınmış hastalık ya da engellilik halleri ve bu hastalık ya da engellilik hallerindeki ilerlemeler, sonradan geçen çalışmalar sebebiyle yaşlılık aylığına hak kazanılması koşullarının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

-Bu madde hükümleri 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamındakiler ve harp malulleri hakkında da uygulanır.

Bu duruma göre de;

-Erlerin vazife malullüğü aylıkları 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre ödenmektedir.

-Erler vazife malulü olduktan sonra Memur, SSK.lı veya Bağ-Kurlu görev yaparlarsa, Memur, SSK.lı veya Bağ-Kurlu olarak emekliliği kazanırlarsa, ikinci bir aylık alabiliyorlar.

-Erler vazife malulü olmadan önce, memur, SSK'lı veya bağ-kurlu süreleri var ise bu süreler ikinci aylıklarında dikkate alınmıyor.

-İkinci aylık alabilecekleri sürenin mutlaka vazife malulü olduktan sonraki süreye rastlaması halinde, bu sürelerle birlikte aylık hak edinimini kazanmaları gerekmektedir.

Bu açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz sorularınıza karşılık kısa net cevaplarımızla şöyle olacaktır;

Soru 1- ssk çalışmışlığım ile şu anki sigortalılığımı birleştirebiliyormuyum ? (Gaziler için böyle bir durum olmadığını okumuştum bir kaç yerde fakat net sonuç öğrenemedim)

Cevap 1- Vazife malulü aylığı bağlandıktan önce geçen SSK.lı sürelerinizin birleştirilmesi olmaz. Vazife malulü aylığı bağlandıktan sonra varsa SSK.lı süreleriniz memurluk sürelerinizle birleştirilir.

Soru 2- Eğer ki birleştirebiliyorsam tabi olduğum kanun 5510 dan 5434 e dönermi ? (5434 sayılı kanunda gaziler için 3600 günü doldurduklarında 30 yıl çalışmış gibi emekli olurlar ibaresi var. 5510 da böyle bir ibare göremedim)

Cevap 2- Vazife malullüğünden önceki SSK.lı süreler birleştirilmez. Birleştirilmiş olsa dahi tabi olacağınız kanun değişmez. 2008 yılı Ekim ayı sonrası memur olduğunuzdan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına dahil olmaktasınız. Vazife malullüğünde hizmet süresinde en az alınacak süre 30 yıl olur, bunun bir koşulu olmaz. 30 yıldan fazla olursa da fazlası hizmet süresi değerlendirilir.

Soru 3- Eğer ki birleştirebiliyorsam malul olarak değil de normal olarak emekli olabilmem için sigorta başlangıcım 1989 yılı olarak kabul edilebiliyor mu? (malul veya normal emekli olma arasında bir fark var mıdır bilmiyorum)

Cevap 3- SSK.lı süreler birleştirilmeyeceğinden, sizin 2009 yılından sonraki sürelerinizle birlikte emekliliğinizin kabul edilmesi gerekir. Sigorta başlangıcının bir etkisi olmaz.

İkinci sorularınıza karşılık olarak da;

Soru 1- Eğer ki birleştiremiyorsam 1994 ve 1995 yıllarındaki askerliğim zamanını borçlanıp ödemeye kalkarsam tabi olduğum kanun 5510 dan 5434 e değişebilir mi ?

Cevap1- Askerlik sürenizi Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanmanız 2008 yılından önce memurluk süreniz olmadığı için yine 5510 sayılı Kanuna tabi olursunuz, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamına girilebilmesi için mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk süresinin olması gerekir.

Soru 2- Eğer ki birleştiremiyorsam 5510 sayılı kanuna tabi olarak ne zaman ve nasıl emekli olabilirim ? (Gazi olduğum göz önünde bulundurularak)

Cevap 2- 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde yaşlılık aylığı bağlanabilme kuralları bulunur, Bu maddeye göre de;

9000 gün çalışmış, prim ödenmiş sürenizin olması, 60 yaşınızı doldurmanız gerekir. Şayet 63 yaşınızı doldurduğunuzda 15 yıl hizmetiniz de olursa bu da ikinci alternatif olarak aylık bağlanma durumunuz olur.

Soru 3- Askerlik borçlanması yapıp ödediğim taktirde 5510 sayılı kanunda kalıyorsam ne zaman ve nasıl emekli olabilirim ?

Cevap 3- Askerliğinizi borçlanmanızın hizmet ve yaş olarak durumunuzu değiştirmeyeceğini değerlendirmekteyiz.