1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşine hastanede bakmak, işe gitmemek için mazeret midir?

Danıştay 12. Dairesi, kadın doğum servisine yatan eşine refakat eden ve bu nedenle 10 gün işe gitmeyen polisle ilgili önemli bir karar verdi.
09 Ağustos 2018 14:05
Yazdır
Eşine hastanede bakmak, işe gitmemek için mazeret midir?

Bir polis memuru, 18 ila 29 Ocak 2014 tarihleri arasında işe gitmedi.

Polis memuru, mazeret olarak, eşinin kadın doğum servisine yattığına ve ona refakat ettiğine dair raporu sunmuştur. Ancak, idare polisin çekilmiş sayılmasına karar verdi.

Açılan davada idare mahkemesi, polis memurunun sunduğu raporun geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi ve işlemi iptal etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü kararı Danıştay nezdinde temyiz etti. Danıştay, polis memurunun refakatçi olarak hastanede bulunduğuna dair bir rapor sunamadığını belirterek idarenin kararının doğru olduğuna karar verdi.

İŞTE DANIŞTAY'IN KARARI

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Emniyet Genel Müdürlüğü - ANKARA
Vekili : Hukuk Müşaviri (Aynı yerde)

Karşı Taraf (Davacı) :

İstemin Özeti : İstanbul 3. İdare Mahkemesince verilen 23/03/2016 tarihli ve E:2015/691; K:2016/613 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü:

Dava; İstanbul Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının 18/01/2014 ile 29/01/2014 tarihleri arasında izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94'üncü maddesi uyarınca tesis edilen 14/02/2014 tarihli ve 37373650-314(31199) sayılı memuriyetten çekilmiş sayılma işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının 18/01/2014 ile 29/01/2014 tarihleri arasında izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak göreve gelmediğinden bahisle hakkında işlem tesis edilmiş ise de, davacının eşinin 27/01/2014 ile 31/01/2014 tarihleri arasında ....Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum servisinde yattığına ilişkin sunulan epikriz raporu, davacıdan başka eşinin yanında kalacak kimsenin olmama ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 27/01/2014 tarihinden itibaren 10 gün davacının göreve gelmemesinin kabul edilebilir bir mazeret olarak değerlendirilmesi gerekmekte iken bu husus gözardı edilerek tesis edilen dava konusu göreve son verme işleminde hukuka uyarlılık bulunmadığından iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çekilme" başlıklı 94. maddesinde; Devlet memurunun bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabileceği, mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde de, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağı düzenlenmiş, 98. maddesinin (c) fıkrasında da Devlet memurlarının, memurluktan çekilmesi, hallerinde memurluğunun sona ereceği, kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olan davacının 18/01/2014 ile 29/01/2014 tarihleri arasında izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94'üncü maddesi uyarınca memuriyetten çekilmiş sayılmasına ilişkin 14/02/2014 tarihli ve 37373650-314(31199) sayılı işlemin tesis edildiği, davanın da bu işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı eşinin 27/01/2014 - 31/01/2014 tarihleri arasında ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum servisinde yattığı, kendisinden başka yanında kalacak yakını olmadığı gibi eşinin temel insani ihtiyaçlarını tek başına yerine getirememesi üzerine eşine refakat etmesinden dolayı geçerli bir mazeretinin olduğunu ileri sürmekte ise de; refakatçi olduğuna dair, mazeretini belgeleyen herhangi bir bilgi ve belgeyi davalı idareye sunmadığı, öte yandan davacının bağlı olduğu birliğin 20/01/2014, 22/01/2014, 23/01/2014 ve 29/01/2014 tarihlerinde görev istirahatli olduğunun belirtildiği, davacının görev istirahatli sayılabilmesi için öncelikle göreve gitmesi, akabinde, göreve gittiği gün için görev istirahatinden yararlanması mümkün olduğundan, göreve gitmeyen davacının belirtilen tarihlerde görev istirahatli sayılmasına da olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda davalı idarece, davacının 18/01/2014 ile 29/01/2014 tarihleri arasında izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28/02/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
33 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
19:49 - Bursa'daki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama19:43 - Zonguldak'ta FETÖ sanıklarına hapis cezası19:35 - 'Olaylarda kullanılan tabanca sayısı azaldı'19:26 - JÖAK darbe davasında sanıklara istenen ceza belli oldu19:21 - Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist tutuklandı19:10 - Sinop'ta 5 yaşındaki çocuk asansöre sıkıştı18:57 - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında suç duyurusu18:45 - Elazığ'da heyelan riski bulunan ev ve iş yerlerinin tahliyesine başlandı18:36 - Kaybolan çocuğa polis şefkati18:33 - Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
18:26 - Temelli: Muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz18:16 - Polatlı'da bir asker şehit oldu18:14 - Kara Kuvvetleri'ndeki 'ankesör' soruşturmasında 10 tutuklama18:10 - Gastro Festivali'nde 200 kiloluk dana çevirme18:06 - Aile Bakanlığı, GYS için mülakat tarihlerini 15 ay sonra açıkladı18:05 - Malatya'da işsiz sayısı 47 bin 81018:00 - İMD mülakat sonuçları nihayet açıklandı17:55 - Hollanda'da 82 yaşındaki Türk'e kraliyet nişanı verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam