1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geçici Köy Korucularının Özlük Hakları

442 sayılı Köy Kanununda yapılan değişiklikler ile geçici köy korucularının özlük haklarında iyileştirme yapılmıştır. Yapılan düzenlemelere göre bir geçici köy korucusuna bugün itibariyle aylık 540,3275 YTL aylık ücret ödenecektir. Onbeş yıl hizmeti olan ve 55 yaşını dolduranların ise görevle ilişiği kesilecek olup, bunlara aylık 234,925 YTL tutarında aylık maaş bağlanacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
02 Haziran 2007 12:13
Yazdır

Yapılan değişikliklerin tam metni için tıklayınız.

Geçici köy korucularının ücretleri

Bu konuya ilişkin düzenleme 442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesinde yapılan değişiklik ile sağlanmıştır. Buna göre,

1- 40 bin köy korucu geçici olarak çalıştırılabilecektir. Bakanlar Kurulu bu sayıyı yüzde 50'sine kadar arttırabilecektir.

2- Geçici köy korucularına hizmetin devamı süresince her ay 11.500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödenir. Bu 02/06/2007 tarihi itibariyle 11500*0,046985=540,3275 YTL'dir.

Ücret, Korucu başlarına yüzde 10 fazla ödenecek: Geçici köy korucuları arasından, toplam geçici köy korucusu sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekilde tefrik edilen korucu başlarına geçici köy korucularına ödenen ücretin yüzde onu kadar ilave ücret ödenecektir.

3- Güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılan geçici köy korucularına herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın her ay 400 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ayrıca ödenir. Bu da 400*0,046985=18,794 YTL'dir.

4- Geçici köy korucularından güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılanların iaşeleri, birlikte operasyona katıldıkları güvenlik güçlerinin bağlı olduğu birimlerce ve bu birimlerin bütçesinden karşılanmak üzere sağlanır. Bu Kanunda belirtilen görevler ile tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen veya büyük yararlılık gösteren geçici köy korucularına, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile yılda bir defa aylık ücretlerinin iki katına kadar ödül verilebilir. Bir malî yılda bu şekilde ödül verilecek geçici köy korucusu sayısı, o ilde görevli geçici köy korucusu sayısının yüzde birini geçemez.

Geçici köy korucusunun emekliliği

Bu konuya ilişkin düzenleme 442 sayılı Köy Kanununa yapılan eklemelerle sağlanmıştır. Buna göre,

1- Geçici köy korucularından 55 yaşını dolduranların görevleriyle ilişikleri kesilir.

- Onbeş yıl veya daha fazla hizmeti olanların durumu: İlişikleri kesilenlerden onbeş yıl veya daha fazla hizmeti olanlara hayatta bulundukları sürece 5.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda, Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanır. Bu da 15 yıl için hesaplayacak olursak 5000*0,046985=234,925 YTL'dir. 15 yıldan daha fazla hizmeti olanlara nasıl ödeme yapılacağı Kanuna eklenen ek 16. maddede ayrıntılandırılmıştır.

- 55 yaşını dolduran ve Onbeş yıldan fazla hizmeti olup vefat edenlerin dul eşlerine ödenecek ücret: Dul eşler ile 55 yaşını doldurmamış olmakla birlikte onbeş yıl veya daha fazla süre geçici köy koruculuğu hizmeti bulunanlardan görevleriyle ilişikleri devam etmekte iken vefat edenlerin dul eşlerine birinci fıkraya göre hesaplanacak aylığın yüzde yetmişbeşi oranında aylık bağlanır. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık alan dul eşe, bu fıkraya göre hesaplanan tutarın yarısı uygulanır. Dul eşe bağlanan aylıklar evlenmesi halinde kesilir ve ölüm nedeni hariç dul kalmaları halinde yeniden bağlanmaz.

- Terör örgütüyle ilişkisi olanların maaşı kesilecek: Terör suçlarından dolayı hüküm giyen geçici köy korucularına veya dul eşlerine, aylık bağlanmaz. Hüküm giymeden önce aylık bağlanmış olması halinde ise bağlanan aylığı kesilir.

2- 55 yaşını doldurmamış olanlara maaş değil bir defalık tazinat verilecektir. Bu konuya ilişkin düzenleme Kanuna eklenen ek 17. madde ile sağlanmıştır. Buna göre,

- 55 yaşını doldurup onbeş yıldan az hizmeti olan veya 55 yaşını doldurmamış olan geçici köy korucularından; sağlık ve idarî nedenlerle görevine son verilenler ile ölenlere (55 yaşını doldurmamış olmakla birlikte onbeş yıl veya daha fazla hizmeti bulunanlardan görevleri ile ilişikleri devam etmekte iken vefat edenler hariç), 20.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ve hizmet yılı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir. Bu da örneğin 14 yıl hizmeti olan geçici bir köy korucusu için 14*20000*0,046985=13155,8 YTL'dir.

- 55 yaşını doldurmadan kendi istekleri ile görevlerinden ayrılan geçici köy korucularına, hizmet sürelerine bakılmaksızın 20.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ve hizmet yılı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir. Bu da örneğin 14 yıl hizmeti olan geçici bir köy korucusu için 14*20000*0,046985=13155,8 YTL'dir.

3- Özlük hakları yönetmelik ile düzenlenecek

Kanuna eklenen ek 18. madde şu şekildedir: Geçici köy korucuları ile korucu başlarının; görevlendirme şekilleri, göreve alınmalarında aranacak şartlar, görevleri, uygulanacak disiplin cezaları ve görevlerine son verilmesini gerektiren haller, disiplin amirleri, yararlanacakları giyim eşyaları ile bunların şekli ve verilme zamanları, eğitim ve denetim usûl ve esasları, sicil ve izinleri, ilk müracaatlarında sahip olmaları gereken sağlık şartları, başka bir işte çalışma hakları ile bu Kanunda yer alan diğer hususlara ilişkin uygulamalar Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir."

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 2
Bu haber 162,327 defa okundu. 29 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam