1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekim 2018 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!

Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır
15 Ekim 2018 11:01
Yazdır
Ekim 2018 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı 26. maddesi 1. fıkrasında; "(1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir." hükümleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu hükümlerin kendisine verdiği yetkiye dayanarak norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemlerinin belirtilen takvim çerçevesinde yapılması sürecini başlatmıştır.

DİKKAT NORMLAR; 15 EKİM - 19 KASIM ARASINDA BELİRLENECEK

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yayımlanan Norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren 03.10.2018 tarih ve 18172921 sayılı "Norm kadro veri girişi bilgilendirmesi" konulu yazıyı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildiren Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2019 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere, eğitim kurumları tarafından, tüm alanlardaki (branş); ders yükü, norm kadro öğretmen sayısı ve norm fazlası öğretmen sayısının öğretmenlere tebliğ edilerek, 15 Ekim 2018 - 19 Kasım 2018 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesini istemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 03.10.2018 tarih ve 18172921 sayılı "Norm kadro veri girişi bilgilendirmesi" konulu yazı için tıklayınız.

"MEB'in 2018 yılı Ekim ayı norm kadro güncellemelerine dair yazısı" haberimizde değindiğimiz konulara ek olarak Milli Eğitim Bakanlığınca ayrıca yetkililere;

1- "Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı bilgi notu için tıklayınız.

2- "Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Norm Kadro Güncellemesinde Yapması Gereken İş Ve İşlemler" bilgi notu için tıklayınız.

başlıklı bilgi notları şeklinde açıklama da yayınlamıştır.

MEBBİS veri tabanındaki Norm Kadro Modülü eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 15 Ekim 2018 tarihinde ilin MEBSİS yöneticilerine yetki verilecektir.

2018-2019 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere 15.10.2018-19.11.2018 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesi işlemleri, 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmektedir.

18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

2018-2019 eğitim öğretim yılında anılan ders saatlerinde değişiklik olacak alanların norm kadrolarının güncellenmesine esas olmak üzere 15 Ekim 2018 - 19 Kasım 2018 tarihleri arasında eğitim kurumlarına yetki verilmiştir.

Buna göre;

1- MEBBİS veri tabanındaki Norm Kadro Modülü eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 15 Ekim 2018 tarihinde ilin Mebbis yöneticilerine yetki verilerek açılacaktır. Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurmaları,

2- Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birime ait olduğunun bilinmesi,

3- Norm kadro güncelleme işlemleri sonrasında Yönetmeliğin 26. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartları taşımayan eğitim kurumlarına ait norm kadro değişiklik taleplerinin Bakanlığımıza gönderilmemesi,

4- Norm kadro güncellemesi yapılacağından, eğitim kurumu müdürlüklerince güncelleme yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilen taleplerden çeşitli sebeplerle işlemi yapılamayanların eğitim kurumu müdürlüğünce sisteme işlenmesi gerekmektedir.

İŞTE NORM KADRO GÜNCELLEME TAKVİMİ

MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı bilgi notu şeklindeki açıklamaya göre;

MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri

15 Ekim 2018 - 17 Ekim 2018

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri

18 Ekim 2018 - 21 Ekim 2018

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri

22 Ekim 2018 - 26 Ekim 2018

Bakanlığın Sistemi Kontrol ve Onaylama Tarihi

27 Ekim 2018 - 19 Kasım 2018 Mesai Bitimi

Eğitim kurumlarının sistemdeki mevcut norm kadro kriterlerinde oluşan değişikliklerin güncellenmesinin 15 Ekim 2018 - 19 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılması planlanmıştır.

DİKKAT NORMLAR ÖĞRETMENE TEBLİĞ EDİLECEK

Yukarıdaki haberimizde yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yayımlanan Norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren 03.10.2018 tarih ve 18172921 sayılı "Norm kadro veri girişi bilgilendirmesi" konulu yazının "1-...Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurmaları,"açıklamalarına göre;

Eğitim kurumu yöneticileri; Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurularak tebliğ edilecektir. İmzalanan duyurun öğretmenlerce bir fotokopisinin alınması ilerde çıkacak hukuki sorunlara ışık tutacaktır. Ayrıca hatalı girilen ders yükleri vb durumlara eğitim kurumlarının yöneticilerinden başlamak üzere silsile yolu ile itiraz edilebilecektir.

"Örnek Norm Kadro Veri Girişi Bilgilendirme Tutanağı" için tıklayınız.

"Boş Norm Kadro Veri Girişi Bilgilendirme Tutanağı" için tıklayınız.

DİKKAT SORUMLULUK YÖNETİCİLERDEDİR

Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birimlere ait olduğunun bilinmesi bu nedenle Norm kadro Yönetmeliğinin "Norm kadro belirlemeye yetkili birimler" başlıklı 24. maddesindeki; "Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir." hükmü çerçevesinde yukarıdaki iş takvimi doğrultusunda 15 Ekim 2018 - 19 Kasım 2018 tarihleri arasında eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir.

Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurum müdürleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

ÖĞRETMENLERİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR?

Öğretmenlerimizin alanındaki (branşındaki) ders yükünün nasıl hesaplanacağını bilmesi gerekmektedir.

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda tek tek belirtilmiştir.

Bu esaslar ve eki incelenerek aynı alanda, okuldaki öğretmen sayısı, ders yükü, seçmeli ders yükü vs. gibi bilgiler elde edilerek toplam ders yükü bulunarak okuldaki bir alanda bulunan norm kadro sayısı hesaplanır ve okulun hesapladığı norm kadro sayısı ile karşılaştırılarak doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli eksiklik varsa şerh düşülerek itiraz edilmelidir. Bunun için aşağıda yer verdiğimiz dosyaların titizlikle incelenmesi gerekmektedir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar için tıklayınız.

Yukarıda yer verdiğimiz haberimizdeki resmi yazıya göre okul yetkililerinin okuldaki ders yükleri ve alanın norm kadro sayısını öğretmene tebliğ etmesi gerekmektedir. Okul yetkililerimizin eski mevzuat bilgileri ile değil de değişen yeni yönetmelik hükümlerine göre alanların (branşların) norm kadrolarını belirlemeleri ve haksız yere norm fazlası öğretmen meydana getirilmemesi için aşağıda yer verdiğimiz dosyaları titizlikle incelemesi gerekmektedir.

2014 yılında Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin değişmesi dolayısıyla norm kadroların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili haberlerimizi güncelleştirerek yeniden yayımlıyoruz. Linklerde yer alan haberlerimize yapılan eski tarihli yorumları dikkate almayınız.

Norm kadroların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili haberlerimiz için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz.

Ahmet KANDEMİR

Norm kadro fazlası öğretmenler okullarından il, ilçe emrine çekilebilir mi? İlkokullarda yabancı dil ve din kültürü ders yükü nasıl belirlenir? Görev yaptığınız okul iki ayrı okula ayrılırsa hangi okula, nasıl atanmalısınız?

MEB en sonunda norm fazlasının ilçe içinde önceliği vardır dedi

İstifa eden yada normu düşen yöneticinin durumu, okuldaki öğretmeni norm kadro fazlası yapar mı?

Yargı; okullara norm fazlası olarak öğretmen atanamaz.

Norm kadroda ders yükü nedir, nasıl hesaplanır?

Norm kadroları Bakanlıkça belirlenecek eğitim kurumları hangileridir?

Norm kadroda bölge normu nasıl hesaplanır?

Teknoloji ve tasarım öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?

Rehberlik alan öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Özel eğitim öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Yeni açılan özel eğitim sınıfı normları nasıl belirlenir

Norm kadro fazlası öğretmenler hakkındaki son durum nedir?

Okul Öncesi Öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Sınıf öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Mesleki Yabancı Dil Dersine hangi öğretmenler girer? Bir okulda kadrolu mu yoksa sözleşmeli öğretmen mi norm kadro fazlası olur?

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosu nasıl belirlenir?

Trafik ve İlk Yardım dersi, hangi dersin norm kadro ders yüküne dahil edilir?

Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı

Öğretmen ve yöneticilerden hangileri norm kadro fazlası olur?

İsteğe bağlı norm kadro fazlası olunabilir mi?

Norm kadroların tespitinde sorumluluk kimlere aittir?

Hizmet puanı aynı olan öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olacaktır?

İlköğretimde sınıftaki öğrenci sayıları ne kadar olabilir?

Ara sınıflar birleştirilerek öğretmenler norm fazlası yapılamaz

Norm yok iken okula atananlar ile yargı kararı ile okula dönen olursa kim norm fazlası olur?

Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler

Norm fazlası engelli öğretmen resen yer değiştirmeye tabi tutulamaz

Yönetici Norm Kadro Nasıl Belirlenir Konularındaki Haberlerimiz;

Müdür Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Geçici görevlendirilen yöneticinin norm kadroya esas ders yükü hangi okulda gösterilir?

Halk Eğitim Merkezlerinde Norm Kadro Nasıl Belirlenir Konularındaki Haberlerimiz;

Halk Eğitim Merkezleri norm güncelleme yazısı ve açıklaması

Halk Eğitim Merkezleri norm kadroları tekrar güncellenecek

Mesleki ve Teknik Eğitim Alanlarında Norm Kadro Nasıl Belirlenir Konularındaki Haberlerimiz;

Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?

MEB'de devredilen okullarda norm kadro nasıl belirlenecektir?

Sağlık meslek liseleri için işletmelerde mesleki eğitimde işyeri sorununa çözüm

Meslek liselerinde öğrenci grup sayıları nasıl belirlenir?

Meslek liselerinde öğrenci grup sayıları ve öğretmen görevlendirilmesi

Bölüm şefi egzersizi ders yüküne dahildir

Mesleki Gelişim dersi artık uygulamalı ders değil

Mesleki Gelişim dersi norm kadroya nasıl yansıtılır?

İşletmelerde mesleki eğitim ders yükü norm kadroya nasıl yansıtılır?

Çıraklıkta işletmelerde mesleki eğitim ders yükü norm kadroya nasıl yansıtılır?

MEB koordinatörlük ders yükünün nasıl belirleneceğini açıkladı

MEB açıkladı; Meslek lisesinde norm kadro nasıl belirlenir?

MEB, meslek liselerinde norm kadro ders yükü nasıl belirlenir açıkladı

Alanın Ders Yükü ile İşletmede Meslek Eğitimi Ders Yükünün nasıl hesaplanır? Meslek liselerinde işletmeye giden öğrenci sayısı ilave müdür yardımcılığı kadrosu için Norm İşlemleri Modülünde nereye yazılır?
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
22:06 - Günde 2 litre su tüketmek migren tedavisinde etkili22:01 - Dünyanın tek yeraltı müzesi Kapadokya'da bulunuyor21:56 - İYİ Partili ilçe başkanına saldıranlar yakalandı21:51 - Selde zarar gören evlerinin önünden ayrılmadılar21:46 - Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine soruşturma21:41 - Tercih uzmanları öğrencilere tavsiyelerde bulundu21:36 - Engelli Kimlik Kartı nereden nasıl alınır?21:31 - Babanın en zor görevi21:26 - Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye talebi21:21 - Ceylanpınar'da patlama: Biri ağır 3 kişi yaralandı
21:16 - Tarçın, uzun süre tokluk sağlıyor21:11 - Bakan Kasapoğlu: 150 bin öğrenciye burs verildi21:06 - Huawei telefonlar Android ile yoluna devam edecek21:01 - Kuş mutfağına yuva yaptı, bırakıp tatile gidemiyor20:56 - Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti20:51 - Yaşlılar sosyal medya bağımlılığında gençleri geçti20:46 - Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı20:41 - Kütahya'da, 'F Klavye' kursuna yoğun ilgi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam