Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/789655/
Yazdırılma Tarihi : 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:28

Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!

2019 yılında yapılacak 5. dönem toplu sözleşmelerinde, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına gidilmelidir.

Haber Tarihi : 07 Aralık 2018 10:03
Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!

Bilindiği üzere, 6 aylık dilimler halinde oluşan enflasyon oranı eğer maaş zam oranını geçmiş ise aradaki fark, 6 aylık dönemin sonunda memur maaşlarına enflasyon zammı olarak yansımaktadır.

Bu uygulamanın dayanağı, toplu sözleşmelerde yer alan hükümden kaynaklanmaktadır.

Memur Sen İle Hükümet arasında 2017 yılında imzalanan 4. dönem toplu sözleşmede şu hüküm yer almaktadır:

"Enflasyon farkı ödemesi

Madde 8- (1) Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

a) 2017 yılı Aralık ayı endeksinin 2017 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının aynı dönem için verilen %4 oranını, .
b) 2018 yılı Haziran ayı endeksinin 2017 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin birinci fıkrasında 2018 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını,
c) 2018 yılı Aralık ayı endeksinin 2018 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin ikinci fıkrasında 2018 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %3,5 oranını,
ç) 2019 yılı Haziran ayı endeksinin 2018 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında 2019 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını,
d) 2019 yılı Aralık ayı endeksinin 2019 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında 2019 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %5 oranını,

aşması halinde, 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1 ' inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır."

Bu düzenleme nedeniyle, 2018 yılının ikinci yarısında oluşan enflasyon, memur maaş zam oranını bugün itibariyle 3'e katlamasına rağmen, enflasyondan oluşan fark ancak 1 Ocak 2019'da memur maaşlarına yansıtılacaktır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda, toplu sözleşmelerin 6 ayda bir yapılmasını öngören zorunluluk yer almıyor.

Dolaysıyla, toplu sözleşme taraflarının kabul etmesi, yani Memur Sen ile Hükümetin anlaşması halinde, enflasyon farkının aylık veya 3 aylık dönemler halinde, maaşlara yansıtılması mümkün olabilecektir.

2018-2019 yılına yönelik toplu sözleşmede, enflasyon farkının aylık veya 3 aylık olarak maaşlara yansıtılmasını öngören bir düzenleme olmadığından, sendikaların bu konuda eylem düzenleyerek, "farkın bir an önce maaşlara yansıtılmasını talep etmeleri" bir farkındalık yaratabilir ve tabana hoş gelebiir ama etkisi olmayacaktır.