Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/794115/
Yazdırılma Tarihi : 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17

Başörtüsü hazımsızlığı bitmek bilmiyor

Danıştay, TSK'da başörtüsü serbestliği getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti ancak karara muhalif kalan bir üye ile savcının görüş yazısı, 28 Şubat zihniyetini hatırlattı. Muhalif üye ve üyenin karşı oy yazısını kopyala-yapıştır yapıp görüş olarak sunan savcı, başörtüsü serbestliğinin laikliğe aykırı olduğunu savundu

Haber Tarihi : 07 Aralık 2018 07:50
Başörtüsü hazımsızlığı bitmek bilmiyor

Milli Savunma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik öngören düzenleme 15 Şubat 2017'de yürürlüğe girmiş ve TSK'daki kadın personellere başörtü takabilme imkanı getirilmişti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), söz konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da dava açtı.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI REDDETTİ

Danıştay 2. Dairesi ilk olarak yürütmenin durdurulması talebini karara bağladı. Daire, söz konusu talebi 1'e karşı 4 üyenin oyu ile reddetti. Kararda, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği belirtildi.

BAŞÖRTÜSÜ LAİKLİK İLKESİNE AYKIRIYMIŞ!

Oy çokluğu ile alınan karara muhalif kalan üyenin karşı oy yazısı ise başörtüsü hazımsızlığını ortaya koydu. 28 Şubat zihniyetini akıllara getiren üye, karşı oy yazısında, "din ve vicdan hürriyetinden bahisle dinsel mensubiyetlerini öne çıkarmalarına olanak sağlayacak şekilde kural getirilmesinin Anayasanın 2. maddesinde yer alan 'laiklik ilkesi' varlığını korudukça hukuken kabul edilemeyeceğini" savundu. Ayrıca söz konusu üye, din ve vicdan özgürlüğü bağlamında kamu personelinin dinsel aidiyetini göstermesine imkan tanınmasının, kamu görevini yerine getirirken ne kadar tarafsız davranırsa davransın, hizmetten yararlanan kişilerde şüpheye yol açabileceği ve bundan da kamu hizmetinin zarar görmesinin kaçınılmaz olduğunu iddia etti.

Noktası virgülüne kadar aynı

28 Şubat zihniyetine sahip Danıştay savcısı da tıpkı muhalif üye gibi başörtüsünü serbestliğini hedef aldı ve düzenlemenin iptalini istedi. Savcı, muhalif üyenin karşı oy yazısını noktası virgülüne kadar aynı olması dikkat çekti. Savcının adeta karşı oy yazısını kopyala-yapıştır yöntemiyle alıp görüş olarak daireye sunduğu ortaya çıktı. Savcı da muhalif üye gibi başörtüsünün laikliğe aykırı olduğunu savundu.

KARARIN BAĞLAYICILIĞI YOK

Danıştay'ın bu ilk kararı uyarınca düzenleme uygulamaya devam edilecek ve TSK'daki başörtüsü serbestliği devam edecek. Dairenin iptal istemine ilişkin esas kararını da önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Ancak Danıştay savcısının söz konusu skandal görüşünün, kararı verecek daire nezdinde bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Osman Özgan