Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/794431/
Yazdırılma Tarihi : 08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:19

Belediye şirketlerindeki hizmet süresi daire başkanlığına atamada dikkate alınır mı?

Belediye şirketlerine geçen hizmet süreleri, 657 sayılı Kanuna eklenen yeni hüküm gereğince, daire başkanlığına yapılacak atamalarda dikkate alınamamaktadır.

Haber Tarihi : 17 Aralık 2018 10:10
Belediye şirketlerindeki hizmet süresi daire başkanlığına atamada dikkate alınır mı?

SORU: Bir büyükşehir belediyesinde özel kalem müdürüyüm. 5 yıl da belediye şirketinde hizmetim var. Büyükşehir belediyesindeki daire başkanı kadrosuna atanabilir miyim!

CEVAP: 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, bu kararnamenin ekindeki listelerde sayılan yönetici kadrolarına atanma şartları sayılmış. Ancak mahalli idarelerin yöneticileri 3 nolu CBK eki listelerde yer almamıştır.

703 sayılı KHK ile 657'nin 68/B bendine şu fıkra eklenmiştir:

"Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır."

DEĞERLENDİRME

Büyükşehir belediyelerinin daire başkanı kadrolarına atanmada 68/B'ye eklenen fırkanın uygulanması gerekmeketdir. Cumhurbaşkanlığının görüşü de bu yöndedir. Tıklayınız.

Burada şu hususun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 5 yıllık hizmet süresinin hesabında değerlendirilecek süreler ne demektir?

30 Temmuz 2018'de memurlar.net'te yer alan haberde, Daire Başkanlığına yapılacak atamaların geçmişe gre zorlaştırıldığına değinilmişti. Tıklayınız.

Gerçekten de, 703 sayılı KHK ile 657 syılı Kanunun 68/B bendine eklenen yeni fıkraya kadar, belediye şirketlerinde geçen hizmet süreleri, atamalarda dikkate alınmaktaydı. Ancak yeni fıkra nedeniyle sadece kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen sürelerin esas alınması gerekmektedir. Belediye şirketlerinde veya özel sektörde geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen bir süre değildir.

Bu nedenle, kamuda 5 yılı tamamlamadan daire başkanı atanamayacağınızı değerlendiriyoruz.