Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/806464/
Yazdırılma Tarihi : 22 Mayıs 2019 Çarşamba 03:04

Okul pansiyonlarında kimler ücretli veya ücretsiz kalabilir?

Okul pansiyonlarında, yatılı öğrenciler ve görevli oldukları günlerde belletici veya nöbetçi belletici öğretmenler dışında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetler kapsamında gelen öğrenciler, öğrencilerden sorumlu olan görevliler ile hizmetiçi eğitim ve diğer eğitim öğretim faaliyetlerine katılanlar barındırılabilir.

Haber Tarihi : 08 Şubat 2019 14:10
Okul pansiyonlarında kimler ücretli veya ücretsiz kalabilir?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin "Pansiyonlarda barınma" başlığı altında yer alan 24. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"(1) 35 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, pansiyonlarda Bakanlıkça izin verilenler hariç yatılı öğrenciler ve görevli oldukları günlerde belletici veya nöbetçi belletici öğretmenler dışında kimse barındırılamaz. Ancak bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetler kapsamında gelen öğrenciler, öğrencilerden sorumlu olan görevliler ile hizmetiçi eğitim ve diğer eğitim öğretim faaliyetlerine katılanlar, mülki idare amirinin onayına bağlı olarak okul pansiyon ücretinin merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen miktarın günlük maliyeti üzerinden hesaplanan bedelini ödemek kaydıyla geçici olarak barındırılabilir."

Bu hükümlere göre; Okul pansiyonlarında, yatılı öğrenciler ve görevli oldukları günlerde belletici veya nöbetçi belletici öğretmenlerin yanı sıra

- bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetler kapsamında gelen öğrenciler,

- öğrencilerden sorumlu olan görevliler ile

- hizmetiçi eğitim ve diğer eğitim öğretim faaliyetlerine katılanlar,

okul pansiyon ücretinin merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen miktarın günlük maliyeti üzerinden hesaplanan bedelini ödemek kaydıyla geçici olarak barındırılabilir.

Resmi okul pansiyonlarında geçici barınma talepleri Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmeden mülki idare amirinin onayı alınarak yapılacaktır.

Ahmet KANDEMİR