Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/808183/
Yazdırılma Tarihi : 21 Ekim 2019 Pazartesi 16:43

Sağlık Bakanlığı dört yönetmelikte değişiklik yaptı

Sağlık Bakanlığı, 9 Şubat 2019 tarihi itibariyle, atama ve nakil yönetmeliğinin yanı sıra dört farklı yönetmelikte daha değişiklik yaptı.

Haber Tarihi : 09 Şubat 2019 16:27
Sağlık Bakanlığı dört yönetmelikte değişiklik yaptı

Sağlık Bakanlığı, 9 Şubat 2019 tarihi itibariyle, atama ve nakil yönetmeliğinin yanı sıra dört farklı yönetmelikte daha değişiklik yaptı.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerin yönetimi ve denetimi aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması durumunda bu hastanelerin müşterek yönetimi için bir koordinatör başhekim görevlendirilebileceği belirtilmişti.

Koordinatör başhekimliğin oluşturulması sonucunda disiplin amirleri yönetmeliğinde, "Koordinatör Başhekimin disiplin amiri İl Sağlık Müdürü, üst disiplin amiri Vali; bağlı hastane Başhekimlerinin ve koordinatör başhekime bağlı personelin disiplin amiri Koordinatör Başhekim, üst disiplin amiri İl Sağlık Müdürü; bağlı hastanelerdeki Başhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Müdür, Sivil Savunma Uzmanı ve Avukatların disiplin amiri Başhekim, üst disiplin amiri Koordinatör Başhekimdir," şeklinde düzenleme yapıldı.

Ayrıca, merkez teşkilatının disiplin amirleri yeni unvanlara uygun olarak değiştirildi. Tıklayınız.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Daha önceki yönetmelikte görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı, Bakanlıkça; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya Yükseköğretim Kurumlarından birine yaptırılabilirken yeni düzenlemede Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü"nce yazılı sınav yaptırılma yetkisi kaldırılmış oldu. TODAİE zaten mülga edilmiş bir kurum olduğu için yapılan düzenleme teknik, önemsiz bir düzenlemedir. Yönetmelik değişikliği için tıklayınız.

AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN KALDIRILMASI

2/12/2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Daha önceki düzenlemede ilk defa atanacaklar için Avukatlık alımları KPSS puanına göre belirlenip yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlar arasından gerçekleştiriyordu. Yönetmelikte tamamen yürürlükten kaldırıldı.

Bu değişiklik de teknik bir düzenlemedir. Zira, Danıştay Başkanlığı, kurumsal alımlarla avukat alımına imkan veren genel çerçeve yönetmelik olan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin ek 6. maddesini iptal etmiştir. Bundan sonra alım ilanları KPSS tercih kılavuzunda yer alacaktır.

KURA İLE ATANACAK SAĞLIK PERSONELİNİN ATAMA USÜL VE ESASLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Kura ile atanacak sağlık personelin kura komisyonunda yer alan kişi sayısında yeni düzenleme yapıldı, daha önceki yönetmelikte Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden de 1 kişi kura komisyonunda yer alırken yeni düzenlemede Halk Sağlığı Müdürlüğünden kura komisyonundan çıkarılarak, 6 olan kura komisyon sayısı 5'e düşürüldü. Bu düzenleme ile Kura komisyonunda; Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden birer kişi olmak üzere toplam 5 kişiden oluşan Kura Komisyonu oluşturulacak.

Bu yönetmelik düzenlemesi, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden açıktan kura ile yapılacak yerleştirme ve atamaları kapsamaktadır.

Yönetmelik düzenlemesini görmek için tıklayınız.