Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/809375/
Yazdırılma Tarihi : 21 Şubat 2020 Cuma 21:28

MEB, SHÇEK kapsamında kendi bünyesine atanan personelden öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip olanları öğretmen olarak atayacak

Milli Eğitim Bakanlığı; bağlı okul/kurumlarında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışında istihdam edilen personelden aynı Kanunun geçici 16'ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 27/03/2018 tarihinde öğrenimleri itibarıyla öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip olanların Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına öğretmen olarak atayacak

Haber Tarihi : 14 Şubat 2019 00:18
MEB, SHÇEK kapsamında kendi bünyesine atanan personelden öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip olanları öğretmen olarak atayacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışında istihdam edilen personelden aynı Kanunun geçici 16'ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 27/03/2018 tarihinde öğrenimleri itibarıyla öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip olanların Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına öğretmen olarak atanmak üzere yapılacak çalışma için bilgilerine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu doğrultuda;

1. Bu işlemlerin Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilen Personele (Aylıksız izinde olanlardan 30 Eylül 2019 tarihi itibarı ile göreve başlayacak olanlar da dahil olmak üzere) duyurulması,

2.Bu kapsamda başvuran personelin öğretmenliğe atanmaya esas lisans mezuniyet bilgilerinin mebbis sistemine eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi,

3.Lisans mezuniyeti itibarıyla 27/03/2018 tarihinde öğretmen olarak atanabilecek durumda olanların bilgilerinin ekli tabloya eksiksiz olarak işlenmesi, (Not: Öğretmen olarak atanmaları 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartına bağlı olanların pedagojik formasyon öğrenim mezuniyet tarihinin de 27/03/2018 tarihi veya daha öncesinde olması gerekmektedir.)

4.Ekli tablo ile birlikte personelin öğretmenliğe atanmaya esas belgelerinin (lisans mezuniyet diploması, geçici mezuniyet belgesi, denklik belgesi, pedagojik formasyon belgesi v.s) en geç 22/02/2019 tarihine kadar Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru ve atama işlemleri tablo ve belgelerin Bakanlığımıza ulaşmasına müteakip yapılacak değerlendirme sonrasında ileri bir tarihte yayımlanacak duyuru doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

İşte o yazı ve eki tablo;

Ahmet KANDEMİR