1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul yöneticilerinin mali hakları nelerdir?

Bu dosyamızda okul yöneticilerinin, yararlanıp yararlanamadığı tüm ek ders görevleri ve ücretlerini inceleyeceğiz;
19 Mart 2019 10:01
Yazdır
Okul yöneticilerinin mali hakları nelerdir?

Okul yöneticilerinin okulun açık olduğu saatler içinde okulda bulunma zorunluluğu da göz önünde bulundurulursa, yönetim görevine bağlı olarak çok cüzi bir mali hak almakta ise de öğretmenler ile aralarında belirgin bir maaş farkı bulunmamaktadır. Okul yöneticiliğinin cazip tarafı ek ders bulunmayan okullarda tam ücret alma ve ek derslerden tam yararlanma imkanıdır.

Okul yöneticileri ile alakalı olarak aşağıda sıraladığımız tüm ek ders görevleri ve ek ders ücretlerinden aynı anda yararlanılması zaten imkansızdır. Aynı hakların bir çoğundan zaten öğretmenler de faydalanmaktadır. Ayrıca okul yöneticilerine bu görevlere bağlı olarak ödenmekte olan ek ders ücretlerinin yanında okul yöneticilerinin yararlanamadığı ek ders görevleri ve ücretleri de bulunmaktadır.

Bu dosyamızda okul yöneticilerinin, yararlanıp yararlanamadığı tüm ek ders görevleri ve ücretlerini inceleyeceğiz;

439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile öğretmenlerin çalışma saatleri düzenlenmiş ve kanunun açıklaması olan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi"başlıklı 6. maddesi ve diğer maddeler ile girilecek dersler belirlenmiştir.

Okul yöneticilerinin, istisnai durumları hariç 6 saat aylık karşılığı ders görevi bulunmaktadır

Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri ile okul yöneticilerin 6 saat aylık karşılığı ders görevi bulunmaktadır.

Fakat Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 10. maddesi; "(1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "6 saat" ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için "2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar" şeklinde uygulanır." hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan müdür ve müdür başyardımcıları 1 Ocak 2014 ten itibaren 2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar derse girmektedirler. Ancak bu düzenleme müdür yardımcılarını kapsamamaktadır. Dolaysıyla, müdür ve müdür başyardımcıları 1 Ocak 2014 ten itibaren 2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar derse girmekte iken müdür yardımcıları 6 sat derse girmek zorundadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığının 27/02/2007 tarihli ve11707 sayılı 2007/19 nolu genelgesinin 2.maddesindeki açıklamalara göre; Ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir. Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir.

Açıklamalarda; Eğitim-öğretimin bütünlük içerisinde sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için yöneticilere aylık karşılığı ders görevi verilmesinde ders bütünlüğünün mutlaka korunması gerektiği "ders bütünlüğü de dikkate alınarak" ifadesiyle vurgulanmıştır.

Detaylı açıklamamız için "Eğitim kurumu yöneticilerinin aylık karşılığı ders görevleri" ve "Sınıf öğretmeni olan yöneticiler derse girmeyecek" dosyalarımıza bakınız.

A-OKUL YÖNETİCİLERİN YARARLANDIĞI EK DERS GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ;

Okul yöneticilerinin istisnai durumları hariç 6 saat ek ders görevi bulunmaktadır

Karar'ın "Ek ders görevi"başlıklı 6. maddesindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümleri ile okul yöneticilerin 6 saat ek ders görevi bulunmaktadır.

Okul yöneticilerine, ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir

Karar'ın "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesindeki çeşitli hükümleri ile okul yöneticilerinin yöneticilik görevleri ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında bu maddede yazılan kriterlere göre belirlenen sayılarda ek ders ücreti ödenir.

Karar'ın "Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri" başlıklı 14. maddesindeki; "(1) Yaygın eğitim enstitüsü, açık öğretim okulu, gençlik ve izcilik eğitim tesisleri, akşam sanat okulu müdürlükleri, televizyon ve radyo programları ile göze ve kulağa hitap eden üç boyutlu araçlarla eğitim-öğretim yapılan, ders araç ve gereçleri üretilen, Bakanlığa bağlı okullara gündüzlü ve yatılı olarak alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için soru kitapçığı ve test hazırlanan akşam sanat okulları yöneticilerine haftada 20, öğretmenlerine haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir." hükümlerine göre yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yöneticilerine ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında haftada 20 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere, 2 saat artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir

4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti" başlıklı 7. maddesi; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kuramlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir." hükümlerine göre ikili öğretim yapan örgün eğitim kuramlarındaki yöneticilere 2 saat artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir.

Örgün eğitim kurumlarındaki müdür yardımcılarına, nöbet ek ders ücreti ödenir

4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 21. maddesi; "(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükümlerine göre örgün eğitim kuramlarındaki müdür yardımcılarına haftada 3 saati geçmemek üzere nöbete bağlı ek ders ücreti ödenir.

Not; Örgün eğitim kurumlarındaki müdür yardımcılarına haftada 3 saati geçmemek üzere nöbet ek ders ücreti ödenmekte iken; Örgün eğitim kurumlarındaki okul müdürlerine nöbete bağlı ek ders ücreti ödenmemektedir. Yaygın eğitim kurumlarındaki okul müdür yardımcılarına ve öğretmenlerine nöbet görevi veriliyor iken nöbete bağlı ek ders ücreti ödenmemektedir.

Yönetici iken geçici görevlendirilen yöneticiler, kendileri için öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır

4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti " başlıklı 5. maddesi; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kuramlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır." hükümlerine göre yönetici iken geçici görevlendirilen yöneticiler kendileri için öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

Detaylı açıklamamız için "Geçici okul yöneticisi olarak görevlendirilen öğretmenlere hangi ek ders ücretleri ödenir, hangileri ödenmez?" , "Vekaleten veya geçici görevlendirilen okul yöneticisi kaç saat ek ders alır?" ve "Yönetici olarak geçici görevlendirilen öğretmenler nöbet görevine karşılık ek ders ücreti alabilir mi?" dosyalarımıza bakınız.

Bazı; müdür ve müdür başyardımcıları haftada 4, müdür yardımcıları haftada 1 saat artırımlı ek ders ücretinden yararlandırılır

4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti" başlıklı 23. maddesi; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır." hükümlerine göre müdür ve müdür başyardımcıları haftada 4, müdür yardımcıları haftada 1 saat artırımlı ek ders ücretinden yararlandırılır.

Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilen okul yöneticilerine, 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir

Karar'ın "Hizmet içi eğitim faaliyetleri"başlıklı 7. maddesindeki; "(1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir." hükümleri ile hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilen okul yöneticilerine 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Eğitim faaliyetleri ve yetiştirme kurslarında görevli okul yöneticilerine, ders yılı içinde haftada 10 saat, yarıyıl ve yaz tatillerinde ise 44 veya 30 saat ek ders ücreti ödenir

Karar'ın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları"başlıklı 8. maddesi 1. fıkrasındaki;"(1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımız ile ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar,

ek ders görevi verilebilir."hükümlerine göre eğitim faaliyetleri, yetiştirme kurslarında görevli okul yöneticilerine ders yılı içinde haftada 10 saat, yarıyıl ve yaz tatillerinde ise 44 veya 30 saat ek ders ücreti ödenir.

Kurslarda görevli okul yöneticilerine, yönetim görevine bağlı olarak görev yaptıkları günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir

Karar'ın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3)Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez."hükümlerine göre kurslarda görevli okul yöneticilerine yönetim görevine bağlı olarak görev yaptıkları günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir.

İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul yöneticilerine, azami ek ders saatleri kapsamında işletmelerde meslek eğitimi görevi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmektedir

Karar'ın "İşletmelerde meslek eğitimi"başlıklı 15. maddesindeki; "(1)İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır.

(2) Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde "işletmelerde meslek eğitimi" adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada;

a) Mesleki eğitim merkezlerinde;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,

2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,

b) Diğer okul ve kurumlarda;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,

2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati,

geçmemek üzere okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsamında verilir.

3)Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir." hükümleri ile İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yöneticilerine yukarıdaki kriterler göre azami ek ders saatleri kapsamında işletmelerde meslek eğitimi görevi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmektedir.

Not: Bu maddeden bir yöneticinin alabileceği ek ders görevi; aylık karşılığı görevini tamamladıktan sonra Karar'ın "Ek ders görevi"başlıklı 6. maddesindeki hükümlerine göre 6 saattir.

Ayrıca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi "başlıklı 88. maddesi 1. fıkrasındaki; "İşletmelerdeki mesleki eğitimle staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla okulda alanı atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenler arasından koordinatör öğretmen görevlendirilir. Diğer alanlardan olan yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez. Koordinatör olarak görevlendirilen öğretmenlerin isimleri ilgili işletmeye bildirilir. " hükümlerine göre diğer alanlardan olan yönetici ve öğretmenlere işletmelerde meslek eğitimi görevi verilemez ve karşılığında ek ders ücreti ödenemez.

Okul yöneticilerine, diğer okul ve kurumlarda ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere 10 saat ek ders görevi verilebilir

Karar'ın "Diğer okul ve kurumlarda ders görevi" başlıklı 26. maddesindeki; "(1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, asli görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici ve öğretmenlere, bu Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre verilen ek ders görevleri istisnadır."hükümlerine göre okul yöneticilerine diğer okul ve kurumlarda ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere 10 saat ek ders görevi verilebilir.

Okul yöneticilerine, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ek ders görevi verilebilir

Karar'ın "Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi" başlıklı 28. maddesindeki; "(1) Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü ile bu Protokol doğrultusunda hazırlanan Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında yapmaları amacıyla; milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere "öğretmenlik uygulaması görevi" verilebilir.

(2) Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde görev alacak milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koordinatörünün, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi uygulamasına yönelik iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerinden;

a) Milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4 saati,

b) Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati,

c) Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati,

ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.

(3) Uygulama öğretmenlerine ise Okul Deneyimi I ve Okul Deneyimi II derslerinin her birinden haftada 4'er saat, Öğretmenlik Uygulaması dersinden haftada 6 saat ek ders görevi verilebilir. Ancak, uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemez.

(4) Her bir üniversite için il veya ilçede ayrı bir milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulamanın yapıldığı okullarda ise müdür yardımcılarından biri uygulama okulu koordinatörü olarak görevlendirilir. Uygulamaların hangi okullarda yapılacağı, görev verilen yönetici ve öğretmenlerin il, ilçe, okul ve branş bazında sayıları; Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre her öğretim yılı için yeniden belirlenir. Uygulama sonuçları Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca her öğretim yılı sonunda değerlendirilir.

(5) Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri, ilgili üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ödenir."hükümlerine göre okul yöneticilerine okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ek ders görevi verilebilir.

Özel eğitime muhtaç öğrencilerin okul yöneticilerine, ek ders ücretleri %25 ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan okul yöneticilere ek ders ücretleri %100 fazlasıyla ödenir

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Ders Ve Konferans Ücretleri" başlıklı 176. maddesi 2. fıkrasındaki; "Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." hükümlerince Özel eğitime muhtaç öğrencilerin okul yöneticilerine ek ders ücretleri %25 ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan okul yöneticilere ek ders ücretleri %100 fazlasıyla ödenir.

Not: Bünyesinde özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim aldığı özel sınıf bulunan okul yöneticilerine, ek ders ücretleri %25 fazlasıyla ödenmemektedir.

Detaylı açıklamamız için "Özel eğitimde, hangi durumlarda ek ders %25 fazla ödenir?" dosyamıza bakınız.

ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapan okulun bu görevi yerine getiren yöneticisine, belirli bir ücret ödenmektedir

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında 16 Aralık 2014 tarihinde imzalanan: Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Müdürlüklerinin ÖSYM Tarafından Başvuru Merkezi Olarak Açılması ve Yönetilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasına ilişkin protokol gereğince ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapan okulun bu görevi yerine getiren yöneticisine belirli bir ücret ödenmektedir.

Detaylı açıklamamız için "ÖSYM başvuru merkezlerinin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik" ve "Okulların ÖSYM merkezi olmasına yönelik protokol" dosyalarımıza bakınız.

Okul yöneticilerine, ÖSYM ve AÖF Sınav Görevleri verilebilmektedir

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)sınavlarında görev alacak okul yöneticileri ÖSYM Görevli İşlemlerinin internet adresine girerek sınav görevlerini talep etmekte ve onaylamaktadırlar.

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında görev alacak okul yöneticileri Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi internet adresine girerek sınav görevlerini talep etmekte ve onaylamaktadırlar.

Okul yöneticilerine, MEB merkezi sistem sınavlarında sınav ücreti ödenmektedir

4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri" başlıklı 17. maddesi; "(1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesinde öngörülen Bakanlar Kurulu kararının 01/01/2018 tarihine kadar yürürlüğe konulmaması halinde, söz konusu kararın yürürlüğe gireceği tarihe kadar 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, mülga 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların uygulanmasına devam edilir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır." hükümlerine göre okul yöneticilerine, MEB merkezi sistem sınavlarında sınav ücreti ödenmektedir.

Not: Karar'ın "Sınav görevi" başlıklı 12. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlere göre okul yöneticilerine, sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü ek ders ücreti ödenmemektedir.

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilen okul yöneticilerine, mali sorumluluk tazminatı ödenmektedir

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Deyimler" başlıklı 147 nci maddesinde: "Bu Kanunda geçen; d) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı, ifade eder." hükümlerine,

"Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152. maddesindeki; "I - Zamlar c) Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı ödenir." hükümlerine göre Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlar ile vezne açığından sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk tazminatı ödenmektedir.

4. Dönem Toplu Sözleşme metninin Birinci Bölümünde yer alan " Genel Hükümler " başlıklı kısmındaki " Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır mal sorumlularının mali sorumluluk zammı " başlıklı 12. maddesi; " (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurları için de uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurlarına kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ayrıca ödenmez." hükümlerine göre taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilen okul yöneticilerine mali sorumluluk tazminatı ödenmektedir.

Bazı okul yöneticilerine "İş riski zammı veya iş güçlüğü zammı" ile "Temininde Güçlük Zammı" ödenmektedir.

Tüm memurların zam ve tazminatları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. maddesine göre hazırlanan 05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ödenmektedir.

Bu kararın "(D) EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ"nde yer alan bazı okul yöneticileri için "İş riski zammı veya iş güçlüğü zammı" ve "Temininde Güçlük Zammı" ödenmesi öngörülmüştür.

Detaylı açıklamamız için "Hangi öğretmenlere iş riski ve iş güçlüğü zammı ödenmektedir?" ve "Hangi öğretmenlere teminde güçlük zammı ödenmektedir?" dosyalarımıza bakınız.

Mesleki Eğitim okul ve kurumlarındaki azı okul yöneticilerine ek ücret ve huzur hakkı ödenmektedir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun "Kuruluş" başlıklı 32. maddesindeki; "a) Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere;

1) Bakanlık bünyesinde bulunan döner sermaye işletmelerinin karları,

2) Bakanlığa bağlı kurumlarda eğitim öğretimde üretilen malların satışından elde edilen gelirler,

3) Bağış, yardım ve diğer her türlü gelirler,

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar Maliye Bakanlığınca bir yandan genel bütçeye özel gelir, diğer yandan Bakanlık bütçesinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenecek kaydedilen miktarlardan yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

b) Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bakanlık bütçesine özel ödenek kaydedilen bu tutarlar aşağıdaki hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılır.

4) Çıraklık, örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretim elemanlarına asli görevleri dışında, okulda ve işyerlerinde yapılan eğitimle ilgili normal maaş ve ücretlerine ilave ek ücret ödenmesinde kullanılır.

8) İl Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına katılan başkan, üye, müşavir üye, imtihan ve mesleki ihtisas komisyonu üyelerine Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine tespit edilecek miktarda verilecek yolluk ve huzur hakkı ödemelerinde kullanılır." hükümleri gereğince çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesinde kullanılacak gelirler ve gelirlerin harcamaları kapsamında;

a) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleri ile usta öğreticilere okulda ve işyerlerinde yaptıkları eğitimle ilgili olarak yapılacak ek ücret ödemeleri,

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören meslek lisesi öğrencilerinin yıl sonu beceri sınavları ve kalfalık-ustalık sınavlarıyla ilgili olarak kurulan sınav ve mesleki ihtisas komisyonlarında fiilen görev yapan komisyon üyesi meslek dersi öğretmenleri ile işyeri, işletme veya mesleki teşekkül temsilcisi üyelerine; bu sınavların yapıldığı okul veya kuramlarda sınav komisyonu başkanlığı yapan müdür veya vekillerine branşlarına bakılmaksızın huzur hakkı ödemeleri,

c) İl Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına katılan başkan, üye, müşavir üye, imtihan ve mesleki ihtisas komisyonu üyelerine Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine tespit edilecek miktarda verilecek yolluk ve huzur hakkı ödemeleri,

28 Aralık 2002 tarih ve 24977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Gelirlere ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde hazırlanan 10/03/2003 tarih ve 121 sayılı 2003/16 nolu Genelge ve "Ek Ücret Ve Huzur Hakkı Ödemelerine Yönelik Açıklamalar" doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

B-OKUL YÖNETİCİLERİNİN YARARLANAMADIĞI EK DERS GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ;

Okul yöneticileri olarak yukarıda "Notlar" şeklinde verdiğimiz yararlanılamayan ek ders görevleri ve ücretlerinin yanında aşağıdaki ek ders görevleri ve ücretlerinden de yararlanılamamaktadırlar.

Yüksek lisans ve doktora yapmış okul yöneticilerine, yönetim görevine bağlı ödenen ek ders ücretleri artırımlı ödenmemektedir

4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 8. maddesi; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir." hükümlerine göre yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek artırımlı ek ders ücretleri yöneticiler fiilen derse girmediklerinden fiilen girdikleri dersler hariç yönetim görevine bağlı ödenen ek derslerine ödenmeyecektir.

Okul yöneticilerine, mesleki çalışma yani seminer ek ders ücreti ödenmemektedir

Karar'ın "Ek ders görevi"başlıklı 6. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir."hükümlerine,

4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Rehber öğretmen ek ders ücreti" başlıklı 6. maddesi; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır." hükümlerine,

4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Yaygın eğitim kurumları öğretmenlerinin ek ders ücreti" başlıklı 24. maddesi; "(1) Öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yaptıkları eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışma süreleri için iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapılması kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." hükümlerine göre okul yöneticilerine mesleki çalışma yani seminer ek ders ücreti ödenmemektedir.

Okul yöneticilerine, Planlama ve Bakım-Onarım Görevi ek ders ücreti ödenmemektedir

Karar'ın "Ek ders görevi"başlıklı 6. maddesi 4. fıkrasındaki; "(4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" adıyla gösterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir."hükümlerine göre okul yöneticilerine, Planlama ve Bakım-Onarım Görevi ek ders ücreti ödenmemektedir.

Okul yöneticilerine, danışman öğretmenlik, sınıf/şube rehber öğretmenliği ek ders ücreti ödenmemektedir

Karar'ın "Ek ders görevi"başlıklı 6. maddesi 5. fıkrasındaki; "(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir."hükümlerine göre okul yöneticilerine danışman öğretmenlik, sınıf/şube rehber öğretmenliği ek ders ücreti ödenmemektedir.

Okul yöneticileri, öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ders ücreti karşılığında görevlendirilememektedirler

Karar'ın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme"başlıklı 9. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate, kadar ek ders görevi verilebilir."hükümlerine göre okul yöneticileri öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ders ücreti karşılığında görevlendirilememektedirler.

Okul yöneticilerine, hazırlık ve planlama görevi ek ders ücreti ödenmemektedir

Karar'ın "Hazırlık ve planlama görevi"başlıklı 11. maddesindeki; "(1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dahil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir."hükümlerine göre okul yöneticilerine hazırlık ve planlama görevi ek ders ücreti ödenmemektedir.

Okul yöneticilerine, sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü ek ders ücreti ödenmemektedir

Karar'ın "Sınav görevi"başlıklı 12. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri kapsamında; c) Yöneticiler, için ücret ödenmez." hükümlerine göre okul yöneticilerine sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü (bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavları) ek ders ücreti ödenmemektedir.

Okul yöneticilerine, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilemez

Karar'ın "Belleticilik görevi"başlıklı 13. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez." hükümlerine göre okul yöneticilerine, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilemez.

Okul yöneticilerine, ders dışı eğitim çalışmaları (egzersiz)görevi verilemez

Karar'ın "Ders dışı eğitim çalışmaları"başlıklı 17. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez." hükümlerine göre okul yöneticilerine, ders dışı eğitim çalışmaları(egzersiz) görevi verilemez.

Okul yöneticilerine, diploma denklik işlemleri görevi verilemez

Karar'ın "Kurul ve komisyon üyeliği"başlıklı 19. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Asli görevleri dışında, diploma denklik işlemlerini yürüten yabancı dil dersi öğretmenlerinin sonuçlandırdıkları her 5 denklik işlemi 1 ek ders saati sayılır ve karşılığında ek ders ücreti ödenir. " hükümlerine göre okul yöneticilerine, kurul ve komisyon üyeliği(diploma denklik işlemleri) görevi verilemez.

Okul yöneticilerine, tercih danışmanlığı görevi verilemez

Karar'ın "Kurul ve komisyon üyeliği"başlıklı 19. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları öğretmenlerine çeşitli mevzuatla verilen kurul ve komisyon üyeliği görevinin yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmesi halinde bu görevler, yarıyıl ve yaz tatiliyle sınırlı olmak ve fiilen görev yapılmak kaydıyla ek ders görevinden sayılır ve karşılığında her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir. " hükümlerine göre okul yöneticilerine, kurul ve komisyon üyeliği(tercih danışmanlığı) görevi verilemez.

Ahmet KANDEMİR

Not:Dosyamızda eksik gördüğünüz bir husus var ise lütfen yorumlarda belirtiniz.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u, önceki Ak Partili bakanlara göre, başarılı buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam