1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İl dışındaki fuara katılan memurun konaklama gideri 'temsil'den karşılanabilir mi?

02 Mayıs 2019 00:04
Yazdır
İl dışındaki fuara katılan memurun konaklama gideri 'temsil'den karşılanabilir mi?

Sayıştay, il dışındaki bir fuara katılan personelin konaklama giderlerinin, belediyenin Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderlerinden ödenemeyeceğine karar verdi.

Sayıştay, il dışındaki bir fuara katılan personelin konaklama giderlerinin, belediyenin Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderlerinden ödenemeyeceğine karar verdi.

İşte Sayıştay kararı

Sayıştay 5. Dairesinin 2017/353 nolu ve 29.1.2019 Tutanak Tarihi kararı

A- Çeşitli görevlerle il dışında görevlendirilen ................. konaklama bedellerinin Harcırah Kanunu'na aykırı olarak fazla ödenmesi suretiyle ................... TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "Harcırah Verilecek Kimseler" başlıklı 4 üncü maddesi;

"Bu Kanunda belirtilen hallerde: 1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara; ... harcırah verilir." denilmektedir.

Aynı Kanun'un "Tarifler" başlıklı 3 üncü maddesinde hizmetli;

"...d. Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;..." şeklinde tanımlanmıştır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33 üncü maddesinde;

" (a) Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur....

(d) Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir." denilmektedir.

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) cetvelin I. Maddesinin dipnotunda da;

"6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin % 40 ı esas alınır." hükmü yer almaktadır.

................. Sendikası ile ................... Belediyesi arasında yapılan Toplu Sözleşmenin 49 uncu maddesine göre sürekli işçilerin harcırahları için de Harcırah Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir.

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) cetvelinin 1 inci maddesine göre aylık kadro derecesi 1-4 olanların gündelikleri ....., 5-15 olanların gündelikleri ........olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla aynı Kanun'un (H) cetvelinin 1 inci maddesinin dipnotunda yer alan hükme göre, yatacak yer temini için bu kişilere ödenecek gündelik tutarının da ilk 10 gün için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı olan ........ TL'yi geçmemesi gerekmektedir. Ancak yapılan incelemede bu tutarın oldukça üzerinde konaklama gideri ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır.

Sorumlular savunmalarında harcamaların il dışında yapılan belediyenin katıldığı fuarlarda organizasyon, personel ve benzeri giderler olduğunu ve bu ödemelerin Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri kapsamında yapıldığını, fuara görevli olarak gönderilen belediye personeline harcırah ödemesinin yapılmadığını ifade etseler de belediye personelinin il dışındaki konaklama bedellerinin fuar organizasyonun giderleri arasında sayılması mümkün görünmemektedir.

Nitekim İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi'nin 5 inci maddesinde;

"Ağırlama, beldenin misafiri durumunda olan;

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri,

Hükümet Merkezi veya diğer illerin protokolüne dahil kişiler,

Yabancı ülke temsilcileri veya konuklar,

Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler,

Basın mensupları,

Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar,

İle bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için geleneklere ve davetin şumulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır"

denilmektedir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere fuar organizasyonuna katılım amacıyla il dışında geçici görevlendirilen belediye personelinin konaklama bedellerinin Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri kapsamında ödenmesi mümkün değildir. Bu durumda, geçici görevlendirme ile il dışına gönderilen personelin konaklama bedellerinin ödenmesinde Harcırah Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla, adı geçen personel için mevzuatta öngörülen sınırın üzerinde konaklama gideri ödemesinde bulunulması sonucu oluşan ................ TL kamu zararının, Harcama Yetkilisi ................. ve Gerçekleştirme Görevlisi ....................'e müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam