Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/821453/
Yazdırılma Tarihi : 06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:28

Yargıtay çocuğun yakılmasına ses çıkarmayan görevliyi affetmedi

Burdur'un Bucak ilçesindeki Çocuk Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 2015'te hasta bakım görevlisi, bakıma muhtaç bir çocuğu kaynar suyla yaktı. Olayla ilgili dava açıldı, olayı gören ve yetkililere bildirmeyen başka bir bakıcı annenin de iş akdi feshedildi. İş akdi feshedilen kadının işe iade davasında son sözü Yargıtay söyledi. Yargıtay, kendisini koruyamayacak durumda olan çocuğa karşı işlenen suçu yetkililere haber vermediği gibi tıbbi müdahale imkanı da tanımayarak durumu gizlediği ifade edilen bakıcı annenin iş akdinin feshini hukuka uygun buldu.

Haber Tarihi : 07 Nisan 2019 12:18
Yargıtay çocuğun yakılmasına ses çıkarmayan görevliyi affetmedi

Yargıtay, kendisini koruyamayacak durumda olan çocuğa karşı işlenen suçu yetkililere haber vermediği gibi tıbbi müdahale imkanı da tanımayarak durumu gizlediği ifade edilen bakıcı annenin iş akdinin feshini hukuka uygun buldu.

Burdur'un Bucak ilçesinde o dönemki adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hasta bakım görevlisi, bakıcılığını üstlendiği çocuklardan birinin diğer çocuklara vurması üzerine çocuğu kaynar suyla yaktı. 2015'te yaşanan olay nedeniyle çocuğun cildinde yanıklar oluştuğu tespit edildi, bakıcı kadın hakkında soruşturma açıldı.

Olaya şahit olan bir bakıcı anne ise çocuğa sıcak su döküldüğünü, cildinde yanıklar oluştuğunu görmesine rağmen durumu gerekli yerlere bildirmeyip gizlediği gerekçesiyle işten atıldı.

İşe iade davası açan bakıcı anne, 10 yıldır çalıştığı rehabilitasyon merkezinde geçerli ve hukuki bir sebep gösterilmeden iş akdinin feshedildiğini öne sürerek, işe iadesine karar verilmesini istedi.

MAHKEME İŞE İADE EDİLMESİNE KARAR VERDİ

Davaya bakan ilk derece mahkemesi, bakıcı annenin haksız yere iş akdinin feshedildiğine karar vererek davayı kabul etti.

İlk derece mahkemesinin gerekçesinde, davacının olayı yetkililere zamanında haber vermemesinde kusuru bulunsa da bunun işten haksız yere atılmasının ve iş akdinin haklı olarak işveren tarafından feshedilmesini gerektirecek ölçüde olmadığı belirtildi. Bakıcı annenin birkaç gün sonra yapılan soruşturmada yetkililere olayı samimiyetle anlattığı, kastının bulunmadığı ve sıcak suyla hasta çocuğu yakma eyleminin kendisi tarafından yapılmadığını ifade ettiği kaydedildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ UYGUN BULDU

Karara karşı istinaf başvurusunda bulunulması üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi, davacının iş akdinin feshinin ağır bir yaptırım olduğu kanaatine vararak başvuruyu reddetti.

Bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi. Daire, Bölge Adliye Mahkemesi ve ilk derece mahkemesi kararlarını bozdu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin gerekçesinde, olayda hasta bakım görevlisinin su sebilinden sıcak su doldurup çocuğun ensesine serptiği, aynı yere daha sonra soğuk su döküp peçete koyduğu ve bir şey olmadığını söylediği anlatıldı.

CEZA DAVASI

Başka bir bakım görevlisinin çocuğu daha sonra banyo yaptırdığı sırada yanık izini fark edip durumu yetkililere haber verdiği kaydedilen gerekçede, olay nedeniyle ceza davasının da açıldığı hatırlatıldı.

Gerekçede, davacı bakıcı anne hakkında kasıt yokluğundan beraat kararı verildiği, çocuğa sıcak su döken diğer bakım görevlisi hakkında ise yaralama suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı aktarıldı.

Mahkeme kararları ve davacının anlatımlarına göre, olayın mağduru çocukta orta düzeyde bilişsel gelişimde gecikme olduğu, çocuğun ruhsal olarak kendini savunabilecek durumda bulunmadığı vurgulandı.

Bakıcı annenin kendisini koruyamayacak durumda olan çocuğa karşı işlenen suçu yetkililere haber vermediği gibi tıbbi müdahale imkanı da tanımayarak durumu gizlediği ifade edilen gerekçede, bakıcı annenin mesai arkadaşını ihbar etmemek için durumu yetkililere bildirmediğini söylediği aktarıldı.

Gerekçede, davacının davranışının İş Kanunu'nun "işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı"nı düzenleyen 25. maddesindeki, "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri"nde işverenin, iş sözleşmesini feshedebileceğine ilişkin hükmü kapsamında, doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış olduğu belirtildi.

İlk derece mahkemesince yerinde olmayan değerlendirmeyle davanın kabulüne karar verilmesi ve Bölge Adliye Mahkemesince "atfedilen fiile karşı feshin ağır yaptırım olduğu" gerekçesiyle davalıların istinaf başvurusunun reddine karar verilmesinin hatalı olduğu kaydedildi.