Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/824501/
Yazdırılma Tarihi : 30 Mart 2020 Pazartesi 09:59

MEB'den, proje okulu yöneticileri için acil yazı

Proje okullarına yönetici atamalarına ilişkin olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bir yazı yazıldı.

Haber Tarihi : 19 Nisan 2019 11:34
MEB'den, proje okulu yöneticileri için acil yazı

Genel Müdürlük yazısına göre, başvuruların bugün (19.04.2019) saat 12.00'a kadar yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Proje okulları ile ilgili yargı kararı var, yönetmeliğin bazı maddeleri durduruldu. Fakat Bakanlık henüz bir düzenleme yapmış değil. İlgili karar için tıklayınız.

MEVCUT ÖĞRETMENLERİN GÖREV SÜRESİ DOLMADI.

Yargı kararı gereği 6 Temmuz 2018 tarihinde yapılan değişikliğe göre şu anda proje okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin 4 yıllık görev süreleri dolmuş değil. En basit hesap ve yorum ile 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı sonunda bu kurumdaki görevleri sonlandırılabilecek.

https://www.memurlar.net/haber/760506/proje-okullarina-dair-yonetmelikte-degisiklik.html

Yöneticilerin görev süreleri ise geçmiş hizmetleri de sayılarak hesaplanmaktadır.

MEB'in bu konuda bu kadar aceleci davranmaması, genel müdürlükler arasında farklı zamanlama ve uygulamalar yapılmaması, yönetmelik değişikliğinin yapılarak bir takvim doğrultusunda tüm öğretmenlerin haberdar edileceği bir uygulamaya gidilmesi gerekir.

Maksut BALMUK

Bakanlık yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Öğretmenler için de aynı süreci işletmekte olan iller olduğunu belirtmek isteriz.

Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumlarından ilgi (a) Yönetmelik hükümleri gereğince özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten okulların listesi Ek-5'te gönderilmiştir.

Söz konusu okullara öğretmen ataması, yönetici görevlendirilmesi, süresi dolan öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin uzatılması veya başka okullara nakledilmesi ile ilgili iş ve işlemler ilgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre, il milli eğitim müdürlüğünde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü koordinesinde yürütülecektir.

Buna göre;

1. Proje okullarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirilmesine ilişkin başvurular Ek-1 başvuru formu ile alınacaktır. Söz konusu form, bilgi başlıklarına uygun olarak başvuru sahibi tarafından bilgisayar ortamında doldurulup, çıktısı alınarak imzalandıktan sonra görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından bilgilerin doğruluğu teyit edilerek imzalanıp, mühürlenecek ve hiyerarşik yolla ilgili birime/makama gönderilerek işlem başlatılacaktır. Başvuru formunda (*) işareti ile belirtilen kısımlarda beyan edilen hususlara ilişkin belgeler formun ekinde gönderilecektir.

2. Bakanlığımız ile sektör (kamu ve özel kurum/kuruluşlar) arasında imzalanan protokollerde protokol yürütme/danışma kurulu oluşturulmayan proje okulları ile ilgili olarak; öğretmen ataması, yönetici görevlendirilmesi, süresi dolan öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin uzatılması veya başka okullara nakledilmesi ile ilgili iş ve işlemler için il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında bir komisyon kurularak başvuruların, ilgi (a) Yönetmelik hükümlerine ve bilgi başlıklarına uygun olarak Ek-2/A çizelge üzerinde değerlendirilmesi ve söz konusu çizelgenin komisyonca imzalanması; görev süresi dolan/başka okullara nakledilecek olanlarla ilgili olarak da Ek-3/A çizelgenin doldurulması,

3. Bakanlığımız ile sektör (kamu ve özel kurum/kuruluşlar) arasında merkezi düzeyde imzalanan protokoller ile ilişkilendirilen ve protokollerinde yerelde "Protokol Yürütme Kurulu" merkezde "Protokol Danışma Kurulu" oluşturulması hüküm altına alınan proje okulları ile ilgili olarak; protokollerinde belirtilen Protokol Yürütme Kurullarının (PYK) oluşturularak bu okullara öğretmen ataması, yönetici görevlendirilmesi, süresi dolan öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin uzatılması veya başka okullara nakledilmesi ile ilgili iş ve işlemler, ilgi (a) Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla PYK'de görüşülerek Ek-4 tutanağın düzenlenmesi ve alınan kararlara göre Ek-2/B ve Ek-3/B çizelgelerin doldurulması,

4. Söz konusu iş ve işlemlere ilişkin Ek-1 başvuru formu ve eklerinin, Ek-2/A, Ek-2/B, Ek-3/A, Ek-3/B ve Ek-4 PYK tutanağının 19.04.2019 tarihi mesai bitimine kadar Valilik uygun görüşü ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Ek:

1-Başvuru Formunu (Ek-1) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2- Başvuru Değerlendirme Çizelgesini (Ek-2/A) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2- Başvuru Değerlendirme Çizelgesini (Ek-2/B) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

3- Görev Değerlendirme Çizelgesini (Ek-3/A) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

3- Görev Değerlendirme Çizelgesini (Ek-3/B) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

4- PYK Tutanak Örneğini (Ek-4)bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

5- Proje Okul Listesini (MEB Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Okullardan Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Ait Listesini) (Ek-5)bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.