Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/825500/
Yazdırılma Tarihi : 19 Haziran 2019 Çarşamba 08:58

Sendika yöneticisinin görev yerinin değiştirilmesine dair Anayasa Mahkemesi kararı

Anayasa Mahkemesi, sendika yöneticisinin görev yerinin değiştirilmesi işleminin Anayasa'ya aykırı buldu.

Haber Tarihi : 24 Nisan 2019 14:05
Sendika yöneticisinin görev yerinin değiştirilmesine dair Anayasa Mahkemesi kararı

Davacı, Milli Savunma Bakanlığında Uzman olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda Savunma ve Güvenlik Hizmetleri Sendikasının (SAVDES-SEN/Sendika) Ankara İl Temsilcisidir. Davacı Milli Savunma Bakanlığı Personel Başkanlığı Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığı Memur Atama Şube Müdürlüğünde Personel Uzmanı olarak görev yapmakta iken, görev yeri değiştirilerek Mali İşlem Şube Müdürlüğü Uzman kadrosuna atanmıştır.

Bu atama işleminin iptali istemiyle Askeri Yüksek İdari Mahkemesine (AYİM) dava açılmış, AYİM davayı reddetmiştir. Karara gerekçe olarak ise, memurların iş hayatında önemli bir yere sahip olan atama faaliyetinin tam bir tarafsızlık içinde yapılmasının kritik öneme sahip olduğu, devlet memurlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 7 nci maddesi uyarınca her durumda devletin menfaatini korumak ve tarafsızlık içinde yapmak gibi çok önemli bir sorumluluğu olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) davacının eski görev yerinde diğer sendika mensuplarının hak ve menfaatlerini ilgilendiren göreve alınma, atama, yer değiştirme, geçici görevlendirme gibi işlemlerini yürütmekle sorumlu olduğunu, bu görevini kamu işvereni olan Milli Savunma Bakanlığı adına yaptığını, davacının Ankara İl Temsilcisi olması sebebiyle idare ile Sendika arasında oluşacak menfaat çatışmasında tarafsızlığına şüphe ile yaklaşılacak olmasından dolayı bu durumun kurum içi barış ve çalışma ahengini bozabileceğini vurgulamıştır.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sonucunda yapılan değerlendirmede;

-Davacının 1997 yılında Personel Dairesi Sivil Memurlar Şubesi Müdürlüğünde göreve başladığı, görevindeki başarısı ve disiplinli çalışmaları nedeniyle görevde yükselme sınavında başarılı olarak personel uzmanı olduğu,

-Davacının sicil durumu, kariyer akışı ve Sendikanın kuruluş tarihinden sonraki süreçte sendikal faaliyetleri dışında idarenin bir gerekçe ortaya koyamadığı ve atama nedeninin salt sendikal faaliyetler olduğu,

-Atama nedeninin kamu görevlilerine sendika kurma hakkı verilmesinin gerekçesini ortadan kaldıracak mahiyette olduğu,

-İdarenin ve AYİM'in belirttiği gerekçeler incelendiğinde de sendikal faaliyetlerinin davacının personel birimindeki görevini yürütürken tarafsızlığını ne şekilde olumsuz etkilediğinin somut olgulara dayalı olarak ilgili ve yeterli surette ortaya konulmadığı,

-Sendika temsilcisi olunması gerekçe gösterilerek ve makul başka gerekçelere dayanılmadan sendika üyelerinin görev yerlerinin değiştirilmesinin 4688 sayılı Kanun'da yer alan, idarenin kamu görevlileri arasında -sendika üyesi olma veya olmama- nedeniyle bir ayrım yapamayacağına ilişkin hüküm ve uluslararası sözleşmelerde yer alan güvencelere aykırılık teşkil ettiği,

-Sonuç olarak idarenin atama işleminin sendikal faaliyete dayanmak suretiyle işlemin tesis edildiği anlaşıldığından Anayasa'nın 51 inci maddesinde yer alan sendika hakkının ihlal edildiği,

Sonucuna varılmıştır.

Anayasa Mahkemesi kararının tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.