Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/830/
Yazdırılma Tarihi : 11 Mayıs 2021 Salı 10:41

Burası Türkiye dedirtecek bir gelişme: Anayasa Mahkemesi, emeklilik yaşını 61'e düşüren Kanun ile ilgili olarak yürürlüğü durdurma kararı verdi

Haber Tarihi : 08 Mayıs 2003 12:03

Anayasa Mahkemesi, memurların 61 yaşında emekli edilmelerini öngören hükmün yürürlüğünü durdurdu.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kılıç, bu süreçten sonra 61 yaşına dayalı olarak emekliliğinin söz konusu olamayacağını belirterek, bugüne kadar emekli edilenlerin durumu hakkında idari yargının gerekli kararı vereceğini söyledi.

Yüksek Mahkeme, emekli dul ve yetimlerinin aylıklarından yüzde biri geçmemek koşuluyla sağlık katkı payı kesilmesini öngören düzenlemenin yürürlüğünü de durdurdu.
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, bugün yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, CHP'nin söz konusu düzenlemeleri getiren yasanın kimi maddelerinin yürürlüğünün durdurulması isteminin karara bağlandığını bildirdi. Kılıç'ın verdiği bilgiye göre, memurlarda emeklilik yaşını 65'ten 61'e indiren hükmün yürürlüğünü durduruldu. Bu karar, oyçokluğuyla alındı. Anayasa Mahkemesi, buna dayalı düzenlemelerin de yürürlüklerinin durdurulmasını kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi'nin yürürlüğünü durdurduğu bağlı düzenlemeler şöyle:

''-6400 ve daha yukarı ek göstergeli görevlere müşterek kararname veya Bakanlar Kurulu kararıyla atanmış olup, bu görevleri fiilen yürütmekte olanların görevin önem sorumluluk ve niteliği itibariyle hizmetine ihtiyaç duyulup görevinde kalmalarında fayda görülenlerin yaş hadleri, Bakanlar Kurulu kararıyla 65 yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere uzatılabilir. (Oybirliğiyle)

-6400 ve daha yukarı ek göstergeli görevlere müşterek kararname veya Bakanlar Kurulu kararı ile atananlardan görev süresinin Bakanlar Kurulu kararıyla 65 yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere uzatılanların açıktan ya da naklen tayin edilemeyecekler. (Oybirliğiyle)

-Kanunun yayımı tarihinden önce 61 yaşını dolduranlar kanunun yayımı tarihinden itibaren, kanunun yayımını izleyen 2 ay içerisinde 61 yaşını dolduranlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 2 ay süreyle görevlerinde kalırlar. (Oybirliğiyle) -61 yaş nedeniyle emekli edilenlere bir kereye mahsus olmak üzere bir aylık tutarında ek emekli ikramiyesi verilir. (Oybirliğiyle)''
- Anayasa Mahkemesi, emekli dul ve yetimlerin aylıklarından yüzde biri geçmemek koşuluyla sağlık katkı payı kesilmesinin yürürlüğünü de durdurdu. Bu karar da oybirliğiyle alındı.
Milliyet