1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakim ve savcıların atama kararnamesi Resmi Gazetede

28 Temmuz 2007 14:42
Yazdır

ATAMA KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

İdarî yargı hâkim ve savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

KARAR: 27.06.2007/05

İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 26705 Orhan BENGÜLER,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 26726 Selahattin KUZUCU,

Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Adana Vergi Mahkemesi Başkanı 26735 Adem GÜRGEN,

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi 26743 Bekir BAHŞİ,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 26769 Hacı Hasan BEŞPINAR,

Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 26789 Mustafa Naci ECEVİT,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 26796 Ömer ERSOY,

Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Başkanı 26797 Mehmet ÖNCÜ,

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27038 Gülser BOSTANCI,

Ankara Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27041 Sema AKIN,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 27356 Ömer Rahmi KOLCU,

İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 27374 Hilmi SAYAR,

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı 27396 Biriz ÖZDEMİR,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ordu Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 27479 Ertuğrul YILMAZ,

Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanı 27882 Ömer ÖZTÜRK,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 31192 Yücel BULMUŞ,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 32645 Ayşe SEVİNÇ,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32646 Filiz Zehra GÜRMERİÇ,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32648 Hasibe Gül YILMAZ,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32649 Birgül KURT,

Danıştay Savcılığına, Adalet Başmüfettişi 32651 Nazmiye KILIÇ,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32652 Gülsen BİŞKİN,

Ordu Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Hatay Vergi Mahkemesi Başkanı 32653 Ayfer BUĞUR,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32655 Leyla KODAKOĞLU,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32667 Nazlı YANIKDEMİR,

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Samsun İdare Mahkemesi Başkanı 32669 Çetin ADAY,

Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 32672 Kasım DAVAS,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32676 Ali İhsan TEMEL,

Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32679 Yaşar ERDEM,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep İdare Mahkemesi Başkanı 32685 Metin Güven GÖKÇEK,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32688 Mürteza GÜLER,

Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Malatya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 32699 Osman ERMUMCU,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32728 Ergün ÖZCAN,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32730 Kalender TÜREOĞLU,

Gaziantep İdare Mahkemesi Başkanlığına, Sakarya İdare Mahkemesi Başkanı 32733 Ali TELLİ,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32742 Mehmet Ali GÜMÜŞ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Danıştay Savcısı 32748 Mehmet Engin ÇAKMAK,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32776 Yakup BAL,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32778 Mehmet ÇABUK,

İzmir Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 32780 Naim BALCI,

Samsun İdare Mahkemesi Başkanlığına, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32794 Munise ADAY,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 32797 Seher ERGÜL KOLCU,

Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 32818 Berrin KARINCA,

Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33614 Resul ÇOMOĞLU,

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya Vergi Mahkemesi Başkanı 33623 Ayhan DERİN,

Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanı 33627 Oğuz YAĞLICI,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 33628 Hasan GÜZELER,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33772 İhsan ULUCA,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 33774 Gül Filiz ERCAN ASLANTAŞ,

Samsun İdare Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum İdare Mahkemesi Başkanı 33780 Cevdet ERKAN,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 33786 Şule TATAROĞLU,

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33787 Hüseyin EMSAL,

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 34641 Yıldırım KILIÇKIRAN,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 36667 Songül ŞAHİN,

Çanakkale İdare Mahkemesi Başkanlığına, Tekirdağ İdare Mahkemesi Üyesi 37749 Cemil Hulusi PARLAK,

Adana Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi 37754 Semra TEMURTÜRKAN,

Denizli Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Vergi Mahkemesi Üyesi 37757 Züfer TÜRKER,

Manisa Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi 37758 İrfan İN,

Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Denizli İdare Mahkemesi Üyesi 37768 Songül DEMİRCİ HEKİM,

Mersin Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Van Vergi Mahkemesi Başkanı 37780 Yeşim TÜMER,

Balıkesir İdare Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37781 Merih DİNÇER,

Rize İdare Mahkemesi Başkanlığına, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37782 Abdurrahman BEŞER,

Eskişehir İdare Mahkemesi Başkanlığına, Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi 37784 Yaşar KÜÇÜKERGÜLER,

Sivas İdare Mahkemesi Başkanlığına, Sivas İdare Mahkemesi Üyesi 37790 Recep Yılmaz KORKMAZ,

Aydın Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 37802 Abdullah AYGÜN,

Tokat İdare Mahkemesi Başkanlığına, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37807 Numan ŞAHİN,

Ordu Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ordu Vergi Mahkemesi Üyesi 37810 Yılmaz ACER,

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 37829 Kürşat URAL,

Van Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi 37837 Rabia BAŞER,

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi 37840 Cavit ERDEM,

Sakarya Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 37843 Battal ÖĞÜT,

Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Edirne İdare Mahkemesi Üyesi 37846 Harun ÇEVİK,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi 37847 Sait ŞAHİN,

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Denizli Vergi Mahkemesi Üyesi 37848 Ayşegül ÖZHAMARATLI,

Kayseri Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi 37849 Bülent Savaş GÜLER,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37853 Mustafa Nafiz ACAR,

Bursa Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi 37857 Abidin ŞAHİN,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi 37860 Mustafa ARIK,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi 37863 Celal AKPINAR,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 37872 Ahmet DERİN,

Mersin İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37878 Nuri Ufuk TÜMER,

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mersin İdare Mahkemesi Üyesi 37898 Mehmet Hayri BÖKE,

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 37913 Engin KAZAK,

Van Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Kayseri Vergi Mahkemesi Üyesi 37924 Ali AKDEMİR,

Sakarya Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyesi 37927 Ömer ŞAHİN,

Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa İdare Mahkemesi Üyesi 37931 Nurcan ERCİYAS,

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Konya İdare Mahkemesi Üyesi 37965 Mehmet TORUN,

Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi 37967 Mehmet TOPRAK,

Bursa Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Malatya Vergi Mahkemesi Başkanı 37983 Ömer DEMİR,

Sivas İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sivas Vergi Mahkemesi Üyesi 37989 Kemal YEMİŞEN,

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi 37995 İlter EKŞİ,

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Başkanlığına, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi 37998 Sedat KOÇ,

Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 38007 Suat KARASU,

Hatay Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi 38016 Uğur KARADOĞAN,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi 38018 Kaplan ÜLGÜ,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 38025 Gülbin GÜNHAN,

Adana Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Adana Vergi Mahkemesi Üyesi 38041 İsmail KURUMLU,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 38438 Canan KOÇYİĞİT,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 38440 Edat Yücel SEYHAN,

Sakarya İdare Mahkemesi Başkanlığına, Sivas İdare Mahkemesi Başkanı 38462 Ali ÇATAL,

Malatya Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi 38466 Sakine KARAGÖZ,

Balıkesir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 42966 Metin SARIKURT,

Denizli İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 42970 Hüseyin BİLGİN,

Ordu Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi 42974 Mustafa BALCI,

Çorum İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 94867 Sameddin ALTUNBEY,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi 94898 Celal HOCAOĞLU,

Erzurum Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi 97671 Özlem MENGÜCEK AKDAMAR,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi 101107 Ersin KIZILAY,

Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101534 Osman AKCAN,

Sivas İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi 101630 Adnan ŞAHİN,

Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Adana Vergi Mahkemesi Üyesi 101678 Fikri BEDİR,

Samsun Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101773 Volkan MÜFTÜOĞLU,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi 101856 Levent YÜKSEL,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 102672 Eşref ÖZTÜRK,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 102682 Mehmet BOZKURT,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 104030 Yasin KOCAR,

Naklen atanmışlardır.

?? ? ??

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

KARAR: 28.06.2007/06

1-Bakırköy Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi 18418 Cengiz SELÇUK,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 18537 Yunus DERTLİ,

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili 18794 Mustafa Can BOLAT,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı 19324 Cemal DURGUN,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 19765 Durmuş Ali DURSUN,

Bilecik Hâkimliğine, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 19954 Birsel CEYHAN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 20263 Ali BAL,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 20270 Turhan TANRIKULU,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 20281 Velit DEMET,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 20288 Emine Şencan SARP,

Kütahya Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 20321 Hanife KURT,

Bakırköy Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 20328 Mehmet Emin ÖZDEN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 20348 İsmet ÇALAPKULU,

Eskişehir Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Eskişehir Hâkimi 20600 Fuat TÜRKER,

Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 20621 Cihan DEMİRCAN,

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı 20661 Mehmet Şerif EREN,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Mudanya Cumhuriyet Savcısı 20704 Erkan ARIKANTÜRK,

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 20799 Halit YURTÇU,

Bakırköy Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi 20805 Muhlis ÜNLÜ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 20815 Mustafa GÜLSOY,

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 20963 Fevzi ŞİNGAR,

Bakırköy Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 20998 Kemal GÜZEL,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 21166 Ali HAYDAROĞLU,

Bakırköy Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 21334 Talip ERGÜL,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 21531 Nazım ÜNLÜ,

Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 21799 Mustafa TANRIKULU,

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili 21839 Vedat MENTEŞ,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Zeytinburnu Cumhuriyet Başsavcısı 21842 Ayhan GÖDEKMERDAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 21866 Kadri Murat ONAR,

İzmir Hâkimliğine, İzmir İnfaz Hâkimi 21895 Sefer Hayri AYHAN,

Samsun Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 21899 Ahmet KOYUNCU,

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 21912 Sabri ÇOBANOĞLU,

Adıyaman Hâkimliğine, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 21946 Ahmet LEKESİZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 22013 Erdoğan DOĞAN,

Kartal Hâkimliğine, Tuzla Hâkimi 22026 Elif YILMAZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 22030 Ahmet AYVAZ,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 22516 Esen AY,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hâkimi 22537 Ahmet DİNÇ,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Tuzla Cumhuriyet Savcısı 22800 Bayram ALBAYRAK,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 22864 Kasım ÖZBEY,

Kartal Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekili 22869 İbrahim ÖZDEMİR,

Denizli Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 22905 Necla AKKUŞ,

Beyoğlu Hâkimliğine, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı 23012 Ali Ahmet GÜRGÜL,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Beykoz Cumhuriyet Savcısı 23074 Cevdet ÜNAL,

Bakırköy Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi 23098 Ayşe BOLAT,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Gerede Cumhuriyet Savcısı 23124 Ekrem Çetin HAKTANIR,

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Sultanbeyli Hâkimi 23125 Turan ATEŞ,

Bakırköy Hâkimliğine, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı 23657 Hüseyin Necati AKSOY,

İstanbul Hâkimliğine, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 23736 Ali HACIFAZLIOĞLU,

Lüleburgaz Hâkimliğine, Batman Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 23744 Mehmet Kemal TUNÇSİPERİ,

Bakırköy Hâkimliğine, Geyve Hâkimi 23748 Göktan TAŞKIN,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 23774 Alper AYDENİZ,

Sultanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 23776 Ali İhsan BORAN,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı 23808 Selahattin KAPLAN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 23842 Oluç GÜLER,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 23847 Ali ÇELEN,

Tokat Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 23858 Veli ÇETİN,

Kadıköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Kadıköy Hâkimi 23876 Mehmet Olcay KURTSOY,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 23891 Ali KOÇ,

Sultanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Pendik Cumhuriyet Savcısı 23915 Necati ERDEK,

Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 24023 Göksal YALDAR,

Adana Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 24031 Bahri ESER,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 24063 Fahrettin KÜÇÜKÖZ,

Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 24366 Hayati ÇUHADAR,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 24396 Mustafa KESTEK,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 24401 Ülker KİRAZCI,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 24407 Yusuf EVCAN,

Bandırma Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 24452 Hüseyin ALAÇAM,

Trabzon Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 24507 Abdulkadir KILIÇ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Çankırı Cumhuriyet Savcısı 24579 Mehmet ÇÖMÜK,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 24632 Abdurrahman GÜNDOĞAN,

Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı 24659 Şeref TÜZÜN,

Bakırköy Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 24662 Ahmet Hilmi SÖKMEN,

Bakırköy Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 24674 Enes SEVGİ,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı 24704 Arif KARABAŞ,

Elazığ Hâkimliğine, Gölbaşı (Ankara) Hâkimi 24758 Hüseyin ALBAKIR,

Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 24771 Etem Tuğrul TOPRAKOĞLU,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Muğla Cumhuriyet Savcısı 24920 Mehmet Ali GELMEZ,

Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 24966 Zafer ÇAMKERTEN,

Üsküdar Hâkimliğine, Kartal Hâkimi 25118 Ali Yahya KAYMAZ,

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı 25122 Abdullah Ayhan ŞAN,

Sarıyer Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 25223 Halil YENİÇIKAN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 25225 Süleyman TUTAL,

İstanbul Hâkimliğine, Kadıköy Hâkimi 25239 Sefa DEMİR,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Anayasa Mahkemesi Rapörtörü 25272 Mehmet Mahir KARA,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Kartal Hâkimi 25392 Mazlum GİRGİN,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 25398 Halil SEZEN,

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı 25399 Cemil KUYU,

Kilis Hâkimliğine, İmamoğlu Hâkimi 25405 Azmi YILMAZ,

Bakırköy Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 25459 Gülay GÜLER,

Mersin Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 25460 Rasim MANAV,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 25478 Mustafa AKYILDIZ

Antalya Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 25546 Muhammet Sami YALÇIN,

Eskişehir Hâkimliğine, Manisa Hâkimi 25555 Salih KIRAL,

Ümraniye Hâkimliğine, Adana Hâkimi 25570 Hamdi SİNANOĞLU,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Bilecik Cumhuriyet Savcısı 25593 Necmettin GÜLER,

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı 25596 Mustafa Yılmaz SAĞLAM,

Alaşehir Cumhuriyet Savcılığına, Bartın Cumhuriyet Savcısı 25648 Mustafa CAN,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Cumhuriyet Savcısı 25650 Niyazi ÖZKAYA,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 25710 Ali ÇAKIR

Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 25745 Ali KARA,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı 25827 İlhan ÖZOFLU,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı 25952 Serdar UYANIK,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 25956 Ahmet Cemil TALASLIOĞLU,

Çanakkale Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 25986 Erdem MİRİCİ,

Bakırköy Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 25998 Özen UYSAL,

Bakırköy Hâkimliğine, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 26006 Mustafa İPEKLEŞEN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 26103 Remzi BAŞKAYA,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Hâkimi 26170 Ferhan ÖZDEMİR,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 26691 Nevzat GÖKÇEOĞLU,

Tekirdağ Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 27264 Erkan ALPÖĞÜNÇ,

Kadıköy Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 27540 Nilüfer GÜVEMLİ,

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı 27565 Mustafa DEMİRDAĞ,

Bakırköy Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 27599 Rıza ŞAHİN,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 27692 Muhterem BULUT,

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 27776 Hüseyin BAHADIR,

Gaziantep Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 27900 Namık Kemal ÖZKUL,

İstanbul Hâkimliğine, Gaziosmanpaşa Hâkimi 27930 Fatma ŞEKER,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 27964 Mustafa BEGGİ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 28085 Beşir AĞÇALI,

Bakırköy Hâkimliğine, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 28110 Nazmi HAKAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 28111 Sedat SEYHAN,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 28115 Dr. İdris ERMEYDAN,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Tuzla Cumhuriyet Savcısı 28143 Mehmet GÖKER,

İzmir Hâkimliğine, Manisa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 28152 Erhan ATLI,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 28165 Şehri AYAN,

Adana Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 28183 Mehmet GÜNER,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 28194 İsmail ÖZMUTLU,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 28233 Ersan YILMAZ,

Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 28243 Faik ÇITAK,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 28301 Necdet PINAR,

İstanbul Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 28318 Emine ULAŞ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 28340 Ali Cengiz HACIOSMANOĞLU,

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 28370 Yakup KUKUL,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 28435 Cahit CANTEPE,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 28466 Mehmet DEMİR,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 28520 Mehmet AYHAN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 28527 Halil ÜNVER,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hâkimi 28883 Mehmet Ata ATAPEK,

Bayburt Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 29010 Alaettin ÇİÇEK,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Bağcılar Cumhuriyet Başsavcısı 29114 Mehmet AĞIRMAN,

Mersin Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Mersin Hâkimi 29233 Akif DOĞRU,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Nazilli Hâkimi 29259 Ahmet SÜZER,

Sivas Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 29281 Mehmet TİFTİKÇİ,

Sincan Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 29284 Fatih ERGİN,

Tekirdağ Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 29291 Zeynep DEMİRDAĞ,

Kayseri Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 29312 Refika DURMUŞ,

İzmir Hâkimliğine, Muğla Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 29349 Akar KARASU,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 29360 Vedat KANGAL,

Adana Hâkimliğine, Soma Hâkimi 29372 Bedriye Belgin OYMAN,

Gebze Hâkimliğine, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 29475 Zaim ASAT,

Bakırköy Hâkimliğine, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 29517 Ahmet Müşteba ÖZBEK,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 29536 Nuri ÇIĞ,

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Mersin Hâkimi 29552 Hasan AKGÜN,

Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 29592 Mehmet Umur TARHAN,

Gelibolu Hâkimliğine, Söke Hâkimi 29672 Salih YAZGI,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 29849 Mehmet AYBEK,

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Karabük Hâkimi 29856 Orhan ÇAĞLAYAN,

İzmir Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 29860 Temel DOĞANGÜN,

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Samsun Cumhuriyet Savcısı 29867 Ali Nevzat AÇIKGÖZ,

Şişli Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 29884 Hakkı YALÇINKAYA,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı 29891 Engin YETİK,

Bakırköy Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 29910 Metin KAYNAR,

Antalya Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 29911 Demir DURAK,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Mudanya Cumhuriyet Savcısı 29913 Ekrem ŞENDOĞAN,

Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 29917 Gökhan PALA,

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 29953 Cemal ÇETİN,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 29954 Ahmet GÜVEN,

Adana Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 29997 Mücteba REYHANOĞLU,

Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 30023 Yılmaz AKTAŞ,

Bakırköy Hâkimliğine, İstanbul Hakimi 30151 Belkıs KARAKAŞ,

Tuzla Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 30198 Yaşar ÖZEN,

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı 30217 Osman ÖZTÜRK,

Samsun Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 30246 Birol BAY,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 30386 Reyhan AKDAĞ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 30434 Sinan Ali YAŞAR,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 30436 Ferhat YILDIRIM,

Sarıyer Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 30512 Osman HANCIOĞLU,

Adıyaman Hâkimliğine, Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 30581 Selçuk GÖKTEN,

İzmir Hâkimliğine, Karaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 30617 Maruf ALİKANOĞLU,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 30622 Nuray AĞIRMAN,

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığına, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı 30628 Ahmet GÖKÇINAR,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 30630 Süleyman KARACA,

Sivas Hâkimliğine, Adana Hâkimi 30635 Enver MERCAN,

Kartal Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 30656 Adnan Rahmi KARAÇAM,

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı 30669 Nuri YİĞİT,

Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 30680 Hüseyin KAYNUN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Hâkimi 30681 İsa KAYA,

Sincan Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 30707 Naciye TUNCAL,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 30714 Hasan DİCLE,

Beyoğlu Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 30715 İshak EKEN,

Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Edirne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 30733 Halil UÇAR,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 30764 Mehmet ÇEVİK,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı 30775 Baki KAYA,

Diyarbakır Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 30779 Sezgin YILDIRIM,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı 30845 Levent HARDALAÇ,

Aydın Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 30846 Abdulkadir ARASAN,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 30848 Kemal ÇALIŞKAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 30871 İlhan KAYA,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 30914 Ali ÖZGÜNDÜZ,

Aydın Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı 30938 Mustafa DOĞRU,

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı 30952 Sadık BÖLEK,

Üsküdar Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 30957 Necdet Ufuk ALAYBEYOĞLU,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 30965 Ender KARASUİL,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili 31022 Ahmet ÖZTÜRK,

Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 31121 Necmi ÖZER,

Menderes Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 31405 Asiye SEZEN,

Bakırköy Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 31414 Öznur YETİK,

Bakırköy Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 31433 İnsaf GÜNDÜZ,

İzmir Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi 31436 Semahat YEŞİL,

Aydın Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 31440 Belma DOĞRU,

Konya Hâkimliğine, Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 31457 Ali İmran ALTIN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 31478 İsmail ARSLAN,

Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 31482 Kenan HASDEMİR,

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili 31488 Ali Ceyhun CEYLAN,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Gebze Hâkimi 31524 Cengiz ERTEN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Hâkimi 31534 Abdullah ER,

Edirne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 31537 Turgut EMİROĞLU,

Menderes Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 31538 Ali TOPSAKAL,

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Alanya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 31539 Mustafa İsmet YÖRÜK,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 31581 Mehmet ÜNAL,

İzmir Hâkimliğine, Beyoğlu Hakimi 31698 Vahit YEŞİL,

Alaşehir Hâkimliğine, Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 31923 Sevim BARUT,

Karasu Cumhuriyet Savcılığına, Almus Cumhuriyet Savcısı 32123 Zekeriya KABASAKAL,

Aydın Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 32174 Ayşe ERMUMCU,

İzmir Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 32191 Ömer BERBER,

Karaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Fethiye Hâkimi 32201 Mehmet ÖZTUNÇ,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 32202 Hüseyin TOPÇUOĞLU,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 32221 Gökalp KÖKÇÜ,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Adana Hâkimi 32222 Kenan SEYRAN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 32228 Mustafa DÜZGÜN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 32248 Ekrem BEREKETBULUR,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 32311 Ali ERGEN,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 32316 Muammer ÖZCAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 32317 Mithat ÇELİKEL,

Bursa Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 32323 Göksel AKYAZI,

Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32327 Namık ÖZDEMİR,

Alaşehir Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 32328 Muhittin YILDIRIM,

Sincan Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 32332 Nurettin TÜRKMEN,

Karşıyaka Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 32340 Bayram Hüseyin TAŞKIN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 32342 Mehmet Ali ALPCAN,

Geyve Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 32350 Halil SAYAN,

Manisa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32387 Hüseyin AKKUŞ,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 32402 Hüseyin HİSLİ,

Mersin Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 32406 Bayram SELEK,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı 32415 Zafer Sercan YETİŞER,

Bolu Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 32424 Erdal TÜRKUCU,

Balıkesir Hâkimliğine, Mustafakemalpaşa Hâkimi 32426 Hacı Dursun PEKİN,

Eskişehir Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 32435 Derman CÖNK,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 32493 Caner ERGÖZ,

Antalya Hâkimliğine, Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32496 Hakan SOYBİR,

Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Batman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32888 Ömer KÖROĞLU,

Malatya Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 33188 Nuriye Yasemin CEYLAN,

Uşak Hâkimliğine, Dikili Hâkimi 33201 Songül AKKUŞ,

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığına, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı 33213 Dr. Ömer ÖMEROĞLU,

Denizli Hâkimliğine, Van Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 33220 Yusuf KARA,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 33228 Dursun KILIÇ,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 33240 Ali KUZU,

Kazan Cumhuriyet Savcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı 33249 Cafer Koray ÜNAL,

Konya Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 33252 Nuri KOÇER,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 33263 Hüseyin SARIÖMEROĞLU,

Kars Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 33266 Ahmet TEKNE,

Samsun Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 33283 Ayşe ERKAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Gaziosmanpaşa Hâkimi 33290 Nursen GÜVEN,

Bakırköy Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi 33291 Seval YILDIRIM,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Hâkimi 33304 Osman PARLAK,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Tire Cumhuriyet Başsavcısı 33317 Veli ÖZDEK,

Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33319 Sadık ÖZKAN,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 33324 Cumali KARAKÜTÜK,

Bursa Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 33329 Mustafa Yücel KAYNAR,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı 33339 İhsan BAŞTÜRK,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Muğla Cumhuriyet Savcısı 33363 Ramazan ÇETİN,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 33378 Mustafa YILDIZ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33407 Okan BEĞAR,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 33426 Metin TURAN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Sakarya Cumhuriyet Savcısı 33430 Hüsamettin AYGÖR,

Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı 33433 Süleyman BAL,

Mersin Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 33445 Ali ÜNAL,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 33484 Mustafa ARSLANTÜRK,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili 33488 Süleyman Sinan ERDEM,

İstanbul Hâkimliğine, İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 33514 Erdoğan ŞİMŞEK,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı 33533 Rıdvan YILDIRIM,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 33534 Çetin Sözer DOĞAN,

Alanya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Alanya Hâkimi 33542 Süleyman DEMİREL,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı 33543 Ali Can ÇILDIR,

Beyoğlu Hâkimliğine, Gaziosmanpaşa Hâkimi 33544 Mahmut DEVECİOĞLU,

Bakırköy Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi 33558 Selahattin ACAR,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Urla Cumhuriyet Savcısı 33566 Aydın KAPTAN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Van Hâkimi 33855 Özlem ŞİMŞEK,

Kartal Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 33875 Özlem KARAÇAM,

Antalya Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 33876 Ayşe HİSLİ,

İzmir Hâkimliğine, Adana Hâkimi 33878 Ayşegül ARSLAN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Hâkimi 33890 Betül TORTAMIŞ,

Sincan Hakimliğine, Erzincan Hâkimi 33896 Nursen DURMUŞ,

Gölbaşı (Ankara) Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 33912 Berrin ÖRKEN,

Amasya Hâkimliğine, Tunceli Hâkimi 33914 Ayşegül AKSU,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Akşehir Hâkimi 33928 Ayfer DUMAN,

Kartal Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 33933 Ayten AKTUĞ,

Konya Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 33938 Hayriye GÜRSAN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 33954 Mehmet Ali PEKGÜZEL,

Samsun Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 33961 Halil EKMEKCİ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 33993 Gökhan GÖKTAŞ,

Söke Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 33998 Tülay ÖZMEN AYKUŞ,

Trabzon Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 34039 Zafer TURANLI,

Mersin Hâkimliğine, İznik Hâkimi 34042 Ruşen GEDİK,

Adana Hâkimliğine, Van Hâkimi 34044 Vahit BALTACI,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 34047 Yaşar Kemal BEKTAŞ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı 34052 Süleyman AYDIN,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı 34063 Alim TAŞ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı 34082 Kasım İLİMOĞLU,

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34086 Zekeriya ERDOĞAN,

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 34097 Muzaffer COŞKUN,

Sultanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Çankırı Cumhuriyet Savcısı 34103 İdris AKSOY,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı 34122 Fikri Aziz NİKSARLI,

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Hâkimi 34144 Orhan KIZILTAŞ,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Alaşehir Cumhuriyet Savcısı 34146 Ahmet KOZAN,

Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34157 Eray GÜRTEKİN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 34165 Ertuğrul HASTAOĞLU,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili 34169 İbrahim ÖZER,

Bakırköy Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 34183 Bekir AYDIN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 34193 Osman Turan ŞAHİN,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 34195 Faruk GEYİK,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hakimi 34206 Beytullah METİN,

Tekirdağ Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 34207 Celalettin EDECAN,

Mersin Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 34221 Mustafa GEZMEN,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Akçaabat Cumhuriyet Savcısı 34233 Ahmet Murat DERME,

Adana Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 34239 Arif BEKLER,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Mustafakemalpaşa Hâkimi 34243 Aykut GÜZELTUNÇ,

Denizli Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 34245 Ali Fuat ARSLAN,

Ordu Hâkimliğine, Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 34251 Ahmet TURGUT,

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı 34257 Namık YILMAZ,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Sultanbeyli Cumhuriyet Savcısı 34268 Azmi USTAOĞLU,

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı 34272 Mehmet ADEMOĞLU,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Sürmene Cumhuriyet Savcısı 34277 Halil BEKTAŞ,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 34287 Cihan KANSIZ,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 34313 Ali HAYDAR,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı 34317 Zeki TAŞPINAR,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı 34321 Adem CAN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 34335 Fatih Mehmet ÖZTÜRK,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 34338 Mehmet YILDIRMAZ,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Of Hâkimi 34351 Mesut CUMURCU,

Konya Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 34357 Abdulkadir SANDIKÇI,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 34364 Mehmet ŞAHİN,

Söke Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 34371 Ahmet AYKUŞ,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 34373 Ahmet SARIKAYA,

Kartal Hâkimliğine, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34385 Mahir MERDUN,

İzmir Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 34386 Mustafa Hakan UĞUR,

Mardin Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 34389 Mustafa KILIÇ,

Kayseri Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 34397 Tuğrul CAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi 34403 Ömer GÜVENÇ,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 34420 Fatih KOCAKÖSEOĞLU,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 34422 Savaş KIRBAŞ,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 34427 Kamil ŞAHAN,

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bergama Hâkimi 34437 Suat BİLGİN,

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına, Dikili Cumhuriyet Başsavcısı 34447 Talat DENİZ,

Batman Hâkimliğine, Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 34451 Necati ALBAYRAK,

Bakırköy Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 34462 Orhan GÖDEL,

Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34464 Halit Selçuk ÖZBEN,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 34472 Orhan SEKMEN,

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 34474 Türkay TÜRKLER,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı 34480 Muammer ÇALIK,

Bilecik Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 34482 Mustafa Erkan KOÇTEKİN,

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı 34486 İlhan CİHANER,

Tekirdağ Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 34497 Mikail DEMİRCİ,

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına, Ayvalık Cumhuriyet Savcısı 34526 Necmi Uğur KAMBER,

Ardeşen Cumhuriyet Savcılığına, Hozat Cumhuriyet Savcısı 34597 Numan ERGÖL,

İzmir Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 34654 Sami TETİK,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 34659 Mustafa BİLGİLİ,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Bafra Cumhuriyet Savcısı 34667 Özgür Katip KAYA,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 34675 Kadir ERDAL,

Tuzla Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 34780 Mustafa ÇINAR,

Mersin Hâkimliğine, Konya Hâkimi 34806 Ahmet Vedat SERİN,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı 34810 Turhan TURUNÇ,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı 34814 Celal MEŞE,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı 34816 Ahmet SOYTÜRK,

Ordu Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 34819 Leyla İLTERBERK,

Bakırköy Hâkimliğine, Gelibolu Hâkimi 34880 Kamil ATALAY,

Tekirdağ Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 34883 Haydar ÇINAR,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 34888 Uğur SÜRMELİ,

Bursa Hâkimliğine, Söke Hâkimi 34889 Fatma MEŞE,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 34922 Ayhan AY,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 34931 Yüksel ÖDEMİŞ,

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Giresun Hâkimi 34934 Cafer POLAT,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 34939 Mehmet GÜNDÜZ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Başmüffettişi 34949 Bülent SAVTOK,

Edirne Hâkimliğine, Rize Hâkimi 34951 Tülay EFEOĞLU,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 34956 Hüseyin AYAR,

Sincan Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 34957 İlknur ALTUNTAŞ,

Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34966 Ahmet ŞANVERDİ,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 34970 Haydar MEMİŞ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, İncirliova Cumhuriyet Savcısı 34975 Bülent GÜMÜŞ,

Karşıyaka Hâkimliğine, Adana Hâkimi 34979 Murat AYDIN,

Denizli Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 34982 Çiğdem KURUTAN,

İzmir Hâkimliğine, Fatih Hâkimi 34983 Emel Ülkü YETİŞER,

Kayseri Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 34987 Fatma Tülay PAÇCI,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 34990 Mustafa Haluk BAYDİLLİ,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 34996 Hikmet USTA,

Denizli Hâkimliğine, Rize Hâkimi 34998 Ünal YALÇINKAYA,

Bakırköy Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 34999 Özden DOĞAN,

Sincan Hâkimliğine, Elmadağ Hâkimi 35009 Mustafa KARA,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Bilecik Cumhuriyet Savcısı 35016 Evrim UZUNSOY,

Karşıyaka Hâkimliğine, Adana Hâkimi 35029 Gülay AYDIN,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 35032 Münür BÜYÜKELÇİ,

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı 35035 Hüseyin AKSU,

Çanakkale Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 35043 Ayşe KAPLAN,

Urla Hâkimliğine, Sivrihisar Hâkimi 35047 Ertan KIYAK,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 35049 Cevat ÖZCAN,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Karacabey Cumhuriyet Savcısı 35052 Vahittin AYGÜN,

Manavgat Hâkimliğine, Hozat Hâkimi 35058 Coşkun AYDEMİR,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı 35065 Gül Dilan HAMAMCIOĞLU,

Adana Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 35068 Doğan ŞAHİN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 35069 Sait KARA,

Kartal Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 35071 Şükran GÖLLÜ,

İzmir Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 35073 Günal AKYOL,

Erzurum Hâkimliğine, Mudanya Hâkimi 35076 Sefa BİLAK,

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 35077 Ömür TOPAÇ,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı 35078 Sinan TAŞKIN,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 35084 Fatih GÖKÇEN,

Sarıyer Hâkimliğine, Karacabey Hâkimi 35098 Nesrin ASLAN,

Balıkesir Hâkimliğine, Rize Hâkimi 35103 Murat SÖZVER,

Sincan Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 35122 Hatice KILINÇ,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 35128 Arif BAŞKESEN,

Bakırköy Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 35132 Cavidan TEPE,

Kadıköy Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 35137 Sevim ERDAL,

İstanbul Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 35138 Aysel DURDUBAŞ,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı 35145 Mehmet Ferhat DEMİR,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 35146 Ersoy ÜLGER,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 35149 Tülay TAŞ,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 35150 İsmail EKİCİ,

Tarsus Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 35156 Arzu DERME,

Bakırköy Hâkimliğine, Şişli Hâkimi 35157 Sema AYDIN,

Sincan Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 35164 Mesut Seyfi YENER,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 35169 Şahika ONGANER,

Karaman Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 35171 Güneş ÖZTUNÇ,

Beyoğlu Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 35181 Şule Binnaz AYDIN YUNUS,

Çatalca Hâkimliğine, Tuzluca Hâkimi 35184 Tülay ÖZTÜRK,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 35195 Ufuk Abbas ULUTÜRK,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı 35205 Ufuk ERMERTCAN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 35207 Sezgin KANMAZ,

Kocaeli Hâkimliğine, Körfez Hâkimi 35226 Şuayip KILIÇARSLAN,

Şişli Hâkimliğine, Akşehir Hâkimi 35235 Bülent ACUNSÖZ,

Bakırköy Hâkimliğine, Ünye Hâkimi 35243 Resmiye SÜRMELİ,

Bakırköy Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 35245 Şenel ÖZ,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Gelibolu Cumhuriyet Savcısı 35250 Erol DEMİRTAŞ,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı 35252 Muhammet DOĞRAMACI,

Bakırköy Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 35253 Seher YILMAZ,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 35269 Ayşe SARIYAR,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 35270 İbrahim Halil SELÇİK,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 35283 İbrahim GÜL,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 35284 Talat KURUTAN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 35288 Mustafa Kemal YILMAZ,

Uşak Hâkimliğine, Akhisar Hâkimi 35298 Şadiye NAYMAN,

İzmir Hâkimliğine, Menderes Hâkimi 35305 Sema KAYGUSUZ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 35306 Adil ACAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 35316 Yurdanur FİDAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 35331 Zeynep ŞAHİN,

Eyüp Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 35336 Ferhan BÜYÜKELÇİ,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi 35443 Nursin DUMAN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 35481 Uğur BAŞAR,

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ula Hâkimi 35483 Murat UĞUR,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 35484 Türkan YABANCI KOÇER,

İstanbul Hâkimliğine, Seydişehir Hâkimi 35485 Selahattin AYDIN,

Manisa Hâkimliğine, Akşehir Hâkimi 35819 Süpan YAVUZ,

Ceyhan Hâkimliğine, Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 35833 İbrahim Ahmet PEKDUR,

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sürmene Hâkimi 35842 Maksut KARAKULAK,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Hâkimi 35847 Bora COŞAR,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 35879 Selim ÇORBACIOĞLU,

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35881 Ali BAĞBOZAN,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 35882 Nezafet SALMAN,

Konya Hâkimliğine, Rize Hâkimi 35889 Zeynep HASDEMİR,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Kızılcahamam Hâkimi 35905 Alper Yükselen BİKİRLİ,

Kadıköy Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 35914 Ayşenur YILMAZ,

Adana Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 35923 Sevcan KOKU,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 35933 Bülent YÜCETÜRK,

Bakırköy Hâkimliğine, Urla Hâkimi 35943 Ümran KAPTAN,

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35962 Erdoğan TOST,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 35975 Rafet YAVAŞ,

Adana Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 35985 Ayşe Burcu GÖKTAŞ,

Bakırköy Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 35988 Nigar BOZAN,

Eyüp Hâkimliğine, Selçuk Hâkimi 35992 Bahar ÖKMEN,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 36003 Sertaç KAPLAN,

Alanya Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 36007 İbrahim COŞKUN,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 36013 Murat ÇANCI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 36026 Ebru YÜCETÜRK,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı 36033 Doğu AKTAŞ,

Elazığ Hâkimliğine, Dörtyol Hâkimi 36038 Mehmet ARI,

Tarsus Hâkimliğine, Silifke Hâkimi 36045 Ayşegül BEKİROĞLU,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Sarayköy Cumhuriyet Savcısı 36054 Şakir YILMAZ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı 36057 Mehmet Ali ETHEMOĞLU,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 36063 Murathan BACARA,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Urla Cumhuriyet Savcısı 36076 Murat GÖK,

Sakarya Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 36080 Berrin MEMİŞ,

Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 36084 Ali ŞAFAK,

Bakırköy Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 36085 Emine DEMİRBİLEK,

Kocaeli Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 36090 Ayşe GÜVEN,

Beyoğlu Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 36091 Pınar ŞAFAK,

Adana Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 36099 Gülben KÖMÜRCÜGİL,

Bursa Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 36100 Aziz ÇAĞLAR,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 36101 İmdat KAÇAN,

Eyüp Hâkimliğine, Şişli Hâkimi 36104 Davut VARLI,

Kırıkkale Hâkimliğine, Zile Hâkimi 36109 Yüksel CANAN,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Erdek Cumhuriyet Savcısı 36110 Hacı Mehmet TÜLÜ,

Trabzon Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 36115 Emine DİŞCİOĞLU,

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 36126 Derviş ERYILDIRIM,

Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Burdur Hâkimi 36130 İbrahim İLHAN,

Kırıkkale Hâkimliğine, Kızılcahamam Hâkimi 36464 Lütfi AKSOY,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı 36465 Orhan GÜLDİKER,

Tarsus Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 36573 Fatma ŞAHİN,

Silifke Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 36641 Cumane KAR UĞURLU,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 36669 Alper Tunga AKGÜLEN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 36810 Bilal BAYRAKTAR,

Gemlik Hâkimliğine, Silifke Hâkimi 36811 Dilek TOSUN,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Beypazarı Cumhuriyet Savcısı 36814 Ahmet Hamdi KAYA,

Sarıyer Cumhuriyet Savcılığına, Tirebolu Cumhuriyet Savcısı 36817 Yavuz PEHLİVAN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 36821 Adnan BABADAĞ,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 36830 Ümit EFEOĞLU,

Uşak Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 36837 Hasan AKPOLAT,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Savcısı 36841 Nevzat ÜSTÜN,

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Seferihisar Cumhuriyet Savcısı 36843 Mehmet ŞAHİN,

Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Malatya Cumhuriyet Savcısı 36844 Bahadır SAKAOĞLU,

Erzurum Hâkimliğine, Hayrabolu Hâkimi 36847 Selçuk KAYA,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Dörtyol Cumhuriyet Savcısı 36854 Sedat YILDIRIM,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kemer Cumhuriyet Savcısı 36858 Mehmet UĞUR,

Kocaeli Hâkimliğine, Van Hâkimi 36872 Filiz ÖZER,

Kartal Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 36875 Ayşe Figen ŞAHAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Gelibolu Hâkimi 36880 Emel ATALAY,

Milâs Cumhuriyet Başsavcılığına, Milâs Cumhuriyet Savcısı 36884 Cevat Mert KOPARAL,

Elazığ Hâkimliğine, Gönen Hâkimi 36888 Nihat BAHÇECİ,

İzmir Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 36889 Hülya BABADAĞ,

Kayseri Hâkimliğine, Ünye Hâkimi 36893 Mehmet Ali AYKUN,

Bakırköy Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 36903 İlhan DOĞRU,

Bakırköy Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi 36911 Hilal Sevgi HAKAN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Savcısı 36921 Celal KARA,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 36926 Haki ÇELİKER,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hakimi 36929 Hilal KILIÇ KIRATLI,

Konya Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 36930 Bedri KESMEZ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 36932 Bülent KALEMCİ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 36933 Mehmet Beşir GÜVEN,

Kartal Hâkimliğine, Erdek Hâkimi 36943 Müberra TÜLÜ,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Sapanca Cumhuriyet Savcısı 36950 Mahmut Yalçın ARI,

Elazığ Hâkimliğine, Ayvacık Hâkimi 36964 Suat ÖZCANLI,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 36974 Nevzat KANDIRMAZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 36975 Mehmet DORAN,

Dikili Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 36980 Mehtap ŞEN,

Bakırköy Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 36981 Çiğdem AKTEN ŞAŞMAZ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Cumhuriyet Savcısı 36984 Sadi GEGİN,

İstanbul Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 36990 Filiz GÜLDİKER,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 36991 Vekil ÖZTÜRK,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 36995 Bülent DEMİRBİLEK,

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 36996 Oğuz Han SELÇUK,

Menderes Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 37000 Filiz TURAN,

Keşan Hâkimliğine, Dinar Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 37002 Mehmet GÜLTEKİN,

Bakırköy Hâkimliğine, Bergama Hâkimi 37003 Mehtap BOZCA,

Bursa Hâkimliğine, Van Hâkimi 37011 Ferhat ERBAŞ,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Akşehir Cumhuriyet Savcısı 37018 Muhsin YILDIZ,

Bilecik Hâkimliğine, Tavas Hâkimi 37019 Mustafa KUTLU,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 37032 Ercan KAYHAN,

Adana Hâkimliğine, Batman Hâkimi 37034 Filiz AKTAŞ ILGAZ,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 37047 Sinan İNAL,

Mersin Hâkimliğine, Körfez Hâkimi 37049 Namık Kemal YAŞAR,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 37052 Cemil UZUN,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 37061 Mehmet YÜKSEL,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 37075 İsmail ŞAHİN,

Balıkesir Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 37079 Halil İbrahim KORKMAZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 37080 Bilge BOZCA,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 37084 Nesrin KAYA,

Antalya Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 37098 Çiğdem SİSLİGÜN,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Gerede Hâkimi 37102 Sevil ZENCİR,

Bakırköy Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 37106 Aysun ONGUN,

Giresun Hâkimliğine, Geyve Hâkimi 37107 Gülcan ALP,

Denizli Hâkimliğine, Ayvalık Hâkimi 37114 Veli ŞENGÜN,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Geyve Cumhuriyet Savcısı 37115 Hidayet SAKALLI,

Bakırköy Hâkimliğine, İncirliova Hâkimi 37119 Hatice GÜMÜŞ,

Bakırköy Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 37144 Ergün AYER,

Bakırköy Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 37148 Nükhet KAYABALI,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 37150 Sefa ERTUNÇ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bartın Cumhuriyet Savcısı 37156 Fırat Sinan KANDEMİR,

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına, Didim Cumhuriyet Başsavcısı 37159 İlker ÇETİN,

Soma Cumhuriyet Başsavcılığına, Erdemli Cumhuriyet Savcısı 37163 Mehmet ÇITANAK,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Ermenek Cumhuriyet Savcısı 37168 Ömer TETİK,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Amasya Cumhuriyet Savcısı 37172 Zafer KOÇ,

Didim Cumhuriyet Başsavcılığına, Kestel Cumhuriyet Savcısı 37177 Sacit AKDAĞ,

Muğla Hâkimliğine, Orhangazi Hâkimi 37180 Zelal ERGİN ÇUĞUN,

Adana Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 37184 Zekeriya SAMANCI,

Vezirköprü Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 37185 Halime AYDIN BOYRAZ,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Şile Cumhuriyet Savcısı 37192 Metin ATEŞ,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 37195 Mehmet ÇETİNKAYA,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Kestel Cumhuriyet Savcısı 37197 Ali DOĞAN,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 37198 Cemil BALCILAR,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Alaşehir Hâkimi 37202 Hülya DEMİRCİ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ortaca Hâkimi 37203 Asuman Zeynep TAŞTAN,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 37204 Halim GÖKSU,

Siverek Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kars Hâkimi 37206 Süleyman TOPRAK,

Sultanbeyli Hâkimliğine, Çankırı Hâkimi 37214 Rana AKSOY,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 37217 Zeynep SAĞLAM ÖZCAN,

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına, Silifke Cumhuriyet Savcısı 37218 İbrahim Hakan TOSUN,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Bayburt Cumhuriyet Savcısı 37223 İlkay ÖZCAN,

Bandırma Hâkimliğine, Şırnak Hâkimi 37232 Ömer GÜLMÜŞ,

Tuzla Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 37241 Ersel ERTÜRK,

Aydın Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 37253 Alev ÖZCAN,

Adana Hâkimliğine, Burhaniye Hâkimi 37260 Halil İbrahim KİBAR,

İstanbul Hâkimliğine, Çatalca Hâkimi 37266 Sedat Sami HAŞİLOĞLU,

Bakırköy Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 37267 Fatma KANDEMİR,

Batman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 37272 Hakan ORUÇ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 37273 Bülent BOZKURT,

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 37283 Eyyüp MUTLU,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 37286 Hilmi KARAKAYA,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 37288 Fatma ÇORBACIOĞLU,

Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Bingöl Cumhuriyet Savcısı 37290 Rağıp TEPEDÜZÜ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 37302 Tuncer ÇETİN,

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 37306 Ramazan AKYOL,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Finike Hâkimi 37307 Süleyman KANDİŞ,

İstanbul Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 37308 Hülya AKGÜLEN,

Sürmene Cumhuriyet Savcılığına, Tire Cumhuriyet Savcısı 37310 Hasan PİŞİRİCİ,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 37314 Orhan OZAN,

Gebze Hâkimliğine, Of Hâkimi 37315 Yunus SÜER,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Geyve Cumhuriyet Savcısı 37322 Ahmet ÇAM,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Yozgat Cumhuriyet Savcısı 37323 Muhittin BUYRUK,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı 37324 Cevdet DOĞAN,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Alaşehir Cumhuriyet Savcısı 37334 Tuncay DEMİRCİ,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 37339 Osman KAYA,

Bakırköy Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 37341 Rukiye BİNGÖL,

Çorlu Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 37350 Arzu CANİKOĞLU,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 37352 Pembe KOCAOĞLU,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı 37359 Mesut GENÇTÜRK,

İskenderun Hâkimliğine, Beypazarı Hâkimi 37364 Vijdan EREN,

Alaşehir Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 37367 Nazmiye COŞKUN,

Tekirdağ Hâkimliğine, Safranbolu Hâkimi 37368 Sevim ÇAKICI,

Bakırköy Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 37369 Hasan GÜLVER,

Bakırköy Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 37380 Hatice SAYIN,

Sarıyer Cumhuriyet Savcılığına, Karacabey Cumhuriyet Savcısı 37381 Hüseyin ASLAN,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Safranbolu Cumhuriyet Savcısı 37383 Hasan ÇAKICI,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 37389 Mehmet ALYAPRAK,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 37390 Gülten YALÇIN,

Elazığ Hâkimliğine, Mustafakemalpaşa Hâkimi 37393 Müslüm GÜNEŞ,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 37394 İbrahim BALKAN,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 37396 Veysi BÜYÜKKILIÇ,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Osmaneli Hâkimi 37397 Önder KANYILMAZ,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 37400 Mendires ARICAN,

Beykoz Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 37401 Cengiz TURAK,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 37405 Hayrettin AKKAYA,

Gaziantep Hâkimliğine, Karacabey Hâkimi 37409 Şaban KAPLAN,

Kartal Hâkimliğine, Şile Hâkimi 37412 İlksen ATEŞ,

Adana Hâkimliğine, Van Hâkimi 37458 Sinan SİVRİ,

Muğla Cumhuriyet Savcılığına, Orhangazi Cumhuriyet Savcısı 37463 Şenol ÇUĞUN,

Nazilli Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 37469 Selma ÇAMOĞLU,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı 37470 Ahmet GENÇ,

İstanbul Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 37473 Semra EKİNCİ,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 37476 Baki İNCE,

Bursa Hâkimliğine, Tatvan Hâkimi 37477 Mehtap İŞKAR,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 37482 Ali Alper SAYLAN,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 37484 Hüseyin EKİNCİ,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 37490 Mehmet ÖZCAN,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Bozüyük Hâkimi 37491 Ayhan PALAZ,

İskenderun Hâkimliğine, Çanakkale Hâkimi 37495 Hatıran ALPER,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Serik Hâkimi 37499 Ahmet ATAŞ,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 37503 Mehmet Sabri KILIÇ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Kalecik Cumhuriyet Savcısı 37512 Zekai Yusuf SARIBAY,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Kazan Hâkimi 37513 Mustafa AYDIN,

Bursa Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 37515 Meral KÖMÜRCÜ ÇAĞLAR,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Ayvalık Cumhuriyet Savcısı 37518 Hüseyin PARLAKKILIÇ,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Çarşamba Hâkimi 37528 Mustafa Hakan ÜNAL,

Bakırköy Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 37530 Minire BİLİCİ TUTAV,

Bakırköy Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 37535 Gülcan ARKCI,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Savcısı 37536 Abdulaziz TAŞ,

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığına, Finike Cumhuriyet Savcısı 37537 Savaş DÜZGÜN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 37545 Özkan BALCI,

Bursa Hâkimliğine, Dörtyol Hâkimi 37547 Selma EKER,

Bakırköy Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi 37548 Muhammet Murat ÖZKAN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Silivri Cumhuriyet Savcısı 37553 Mehmet Akif EKİNCİ,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı 37557 Haydar Yüksel PEK,

Bakırköy Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 37558 Fatih KAYABALI,

Tekirdağ Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 37562 Selma BAYDAR,

Bakırköy Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 37564 Yıldırım BOZAN,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 37565 Ramazan HANÇER,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Zile Cumhuriyet Savcısı 37575 Mahmut TOKMAK,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, İznik Cumhuriyet Savcısı 37580 Mehmet Cebbar ÜLGEN,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 37589 İsmail KOCAOĞLU,

Gaziantep Hâkimliğine, Seferihisar Hâkimi 37596 Nihat PAKSOY,

Bakırköy Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 37604 Bahar KÜÇÜKALİ,

Ümraniye Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 37606 Tülin ŞENDURAN,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 37657 Canfer CAN,

Kocaeli Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 37661 Murat GÜVEN,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 37662 Kemal Selçuk KILIÇ,

Ordu Hâkimliğine, Van Hâkimi 37668 Muharrem BALLI,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Van Hâkimi 37675 Kasım BAYBUĞA,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 37680 Hakan PEKTAŞ,

Adana Hâkimliğine, Batman Hâkimi 37690 Murat ILGAZ,

Erdemli Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 37932 Mehmet YÜKSEK,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Hâkimi 37936 Okan BATO,

Malatya Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 37938 Gülseren ÖKDEMİR KARABULUT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Biga Cumhuriyet Savcısı 37940 Cüneyt BÖLÜKBAŞI,

Akhisar Hâkimliğine, Ezine Hâkimi 37942 Mevlüt GÜLBUDAK,

Gemlik Hâkimliğine, Beyşehir Hâkimi 37946 Yunus YILMAZ,

Gaziantep Hâkimliğine, Karacabey Hâkimi 37962 Mete ESER,

Kadıköy Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 38059 Ercan GÜZELOĞLU,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 38063 Aydın TORLAK,

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 38067 Şamil İNAN,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Kınık Cumhuriyet Savcısı 38070 Yakup ÖZDEMİR,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 38073 İsmail DEĞİRMENCİ,

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığına, Bolvadin Cumhuriyet Savcısı 38077 Veli SAN,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı 38080 Ramazan ALPTEKİN,

Malatya Hâkimliğine, Karaisalı Hâkimi 38081 Bayram DEMİRCİ,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Dörtyol Cumhuriyet Savcısı 38087 Ünal DOĞAN,

Şişli Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 38089 Figen ULU KARAKÜTÜK,

Zonguldak Hâkimliğine, Korkuteli Hâkimi 38092 Hakan TAT,

Gaziantep Hâkimliğine, Kınık Hâkimi 38095 Ertan YETİŞİR,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, İpsala Cumhuriyet Savcısı 38097 Emin CEVAHİROĞLU,

Sivas Hâkimliğine, Acıpayam Hâkimi 38102 Ahmet YILMAZ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Keşan Cumhuriyet Savcısı 38113 Mehmet İlhan KÖMÜRCÜGİL,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 38116 Ahmet KARACA,

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığına, Turhal Cumhuriyet Başsavcısı 38117 Ömer Faruk YURDAGÜL,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Selçuk Cumhuriyet Savcısı 38127 Evliya ÇALIŞKAN,

Sakarya Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 38129 Kadriye ÇATAL,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Kuyucak Hâkimi 38130 Kayhan YILDIRIM,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı 38135 Hakan Yaşar ÜRÜN,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Ermenek Cumhuriyet Savcısı 38139 Doğan GEDİK,

Gaziantep Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 38140 Özlem GÜRİDE ARI,

Ordu Hâkimliğine, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 38144 Mahmut ANTEPLİ,

Samsun Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 38155 Nuran TORLAK,

Menemen Hâkimliğine, Saruhanlı Hâkimi 38159 Fürüzan GÜLLÜ,

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 38167 Cem SAĞDIÇ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 38177 İsmail AKSOY,

Nevşehir Hâkimliğine, Gömeç Hâkimi 38179 Tamer YALÇIN,

Bakırköy Hâkimliğine, Çumra Hâkimi 38196 Mustafa Taner UYAR,

Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kumluca Hâkimi 38198 Abdurrahman YILMAZ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Balâ Hâkimi 38199 Mehmet KESKİN,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Gölcük Cumhuriyet Savcısı 38201 Bora ALPAN,

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına, Horasan Cumhuriyet Savcısı 38205 Olcay AKSOY,

Söke Hâkimliğine, Uluborlu Hâkimi 38208 Yahya AYYILDIZ,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Muratlı Cumhuriyet Savcısı 38212 Selahattin KANBUR,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Çatalca Cumhuriyet Savcısı 38213 Cüneyt Gülabi VURUCU,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı 38214 Lütfi DURSUN,

Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığına, Sürmene Cumhuriyet Savcısı 38216 Murat KAYANÇİÇEK,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Şile Cumhuriyet Savcısı 38222 Hüseyin GÜMÜŞ,

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına, Milâs Cumhuriyet Savcısı 38225 Gökhan ŞEN,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Kiraz Cumhuriyet Savcısı 38230 Ömer UYSAL,

Pendik Hâkimliğine, Havsa Hâkimi 38238 Leyla YILMAZ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Haymana Cumhuriyet Savcısı 38240 Ergün TOKGÖZ,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı 38241 Fettah ÇAVUŞ,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 38244 Ali Engin MADEN,

Bakırköy Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 38245 Aysun BAŞAR,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Çeşme Cumhuriyet Savcısı 38252 Sacit YILMAZ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Çınar Hâkimi 38253 Gülsay TURAN,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 38254 Aydın AKTAŞ,

Söke Cumhuriyet Savcılığına, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı 38265 İrfan IRMAK,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 38267 Aynur TEKİN GÜL,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Akyurt Cumhuriyet Savcısı 38273 Tayfun KAYA,

Bingöl Cumhuriyet Savcılığına, Akşehir Cumhuriyet Savcısı 38293 Mehmet ÇAKIR,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 38297 Ekrem BEYAZTAŞ,

Söke Hâkimliğine, Vezirköprü Hâkimi 38302 Neveser IRMAK,

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 38307 Yavuz KARAARSLAN,

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 38312 Yaşar BOYRAZ,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Savaştepe Cumhuriyet Savcısı 38315 Tunç CANTAYMAZ,

Bursa Hâkimliğine, Mudanya Hâkimi 38383 Selma ŞENDOĞAN,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 38386 Erol DUMRUL,

Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Büyükçekmece Hâkimi 38398 Leyla ZORLU,

Adana Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 38424 Gülay BEKAR ALPAN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Babaeski Cumhuriyet Savcısı 38427 Adnan ÇAVUŞ,

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı 38432 Mustafa ALPER,

Kırıkkale Hâkimliğine, Şereflikoçhisar Hâkimi 38433 Özgül ÖZKAN ÜRÜN,

Akşehir Hâkimliğine, Gönen Hâkimi 38435 Bülent BULUT,

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına, Yozgat Cumhuriyet Savcısı 38467 Yavuz TEMİZEL,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Amasya Cumhuriyet Savcısı 38469 Orhan SANCAK,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 38478 Kemal YALÇIN,

Gaziantep Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 38479 Zafer YARAR,

Erzurum Hâkimliğine, İskilip Hâkimi 38483 Ali KAYA,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Çatalca Cumhuriyet Savcısı 38485 Yaşar Sami BÖLÜKBAŞI,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 38501 Orhan KARAKURT,

Elazığ Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 38503 Yücel KAMA,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı 38511 Ayhan AKTUĞ,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Anamur Cumhuriyet Savcısı 38522 Metin YARAMIŞ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Gölcük Cumhuriyet Savcısı 38527 Mustafa ŞAHİN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 38529 Aladdin ARKCI,

Marmaris Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 38532 Aytekin YAKAR,

Erzurum Hâkimliğine, Hendek Hâkimi 38535 Tarık BİNGÖL,

Kadıköy Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 38545 Fatma DERE GÜZELOĞLU,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Erdemli Cumhuriyet Savcısı 38550 Aziz ANGAY,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 38553 Alpaslan KORKMAZ,

Erzurum Hâkimliğine, Karaburun Hâkimi 38554 Nejdet COŞKUN,

Tuzla Cumhuriyet Savcılığına, Çifteler Cumhuriyet Savcısı 38559 Ataman KARAPINAR,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 38560 Bekir TOPRAK,

Bakırköy Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 38569 Atilla TANRIVERMİŞ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 38584 Mustafa Kemal ÖZTÜRK,

Bodrum Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 38595 Semra TOPAÇ,

Tuzla Hâkimliğine, Serik Hâkimi 38604 Nesrin AVCI,

Gaziantep Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 38607 Seval SEYHUN VİDİNLİ,

Silifke Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 38608 Halim UĞURLU,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 38615 Metin KUTLAR,

Uşak Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 38616 Şehri KUTLAR,

Malatya Hâkimliğine, Ermenek Hâkimi 38633 Jale TETİK,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 38644 Mustafa KIZILATEŞ,

Of Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 38652 Filiz DÜZENLİ,

Bergama Hâkimliğine, Mihalıççık Hâkimi 38658 Mutlu SIZIROĞLU,

Giresun Hâkimliğine, Demirci Hâkimi 38662 Selçuk AY,

Lüleburgaz Hâkimliğine, Savaştepe Hâkimi 38672 Nedim AKALIN,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Kovancılar Cumhuriyet Savcısı 38680 Hakan ERGİN,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 38684 Nevzat KÜRTÜR,

Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Araklı Cumhuriyet Savcısı 38691 Mustafa ÖKSÜZ,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 38693 Fahrettin Kemal YERLİ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Karasu Cumhuriyet Savcısı 38699 Bülent YENİGÜN,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 38701 Bilal YILDIZ,

Beypazarı Hâkimliğine, Yerköy Hâkimi 38702 Orhan Gazi ERTEKİN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Çubuk Cumhuriyet Savcısı 38707 Kemal ÇETİN,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 38708 Sibel MADEN,

İncirliova Cumhuriyet Savcılığına, 19 Mayıs Cumhuriyet Savcısı 38709 Ayhan MEMÜK,

Akşehir Hâkimliğine, Gazipaşa Hâkimi 38718 Mehmet SATILMIŞ,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Keçiborlu Cumhuriyet Savcısı 38720 Yılmaz KABASAKAL,

Gölcük Cumhuriyet Savcılığına, Gerze Cumhuriyet Savcısı 38727 Hüseyin KAPLAN,

Konya Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 38728 Kadir GEZİCİ,

Serik Hâkimliğine, Pozantı Hâkimi 38732 Ömerhan YILBAŞ,

Bergama Hâkimliğine, Eceabat Hâkimi 38739 Şengül GÜLTEKİN,

Gölcük Hâkimliğine, Dinar Hâkimi 38747 Ataün KIRCA,

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına, Hınıs Cumhuriyet Savcısı 38754 Tuncay ELARSLAN,

Kastamonu Hâkimliğine, Sultanhisar Hâkimi 38758 Mustafa ÇETİN,

Bakırköy Hâkimliğine, Kestel Hâkimi 38759 Seval KARATAŞ,

Ünye Hâkimliğine, Merzifon Hâkimi 38764 Rüksan ERBİL,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Susurluk Cumhuriyet Savcısı 38766 Zafer TEKİR,

Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Savcısı 38770 Ender Nebi KAYA,

Burdur Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 38775 Cemile KANDEMİR,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı 38776 Ali Rıza SAN,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Çerkeş Cumhuriyet Savcısı 38780 Hasan GÖNEN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Ortaca Cumhuriyet Savcısı 38793 Kubilay TAŞTAN,

Karaman Hâkimliğine, Havran Hâkimi 38796 Hacer AVŞAR,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Bulancak Cumhuriyet Savcısı 38802 Mustafa DEMİREL,

Isparta Hâkimliğine, Ağlasun Hâkimi 38806 Halil İbrahim KÜTÜK,

Karacabey Hâkimliğine, Çivril Hâkimi 38807 Raziye DEMİRLİ,

Nazilli Hâkimliğine, Korkuteli Hâkimi 38809 Sema PEHLİVAN,

Körfez Cumhuriyet Savcılığına, İpsala Cumhuriyet Savcısı 38819 Osman OZAN,

Elazığ Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 38827 Günay ŞAHİN,

Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Havran Cumhuriyet Savcısı 38830 Abdurrahman Hakan AVŞAR,

Manavgat Hâkimliğine, Demre Hâkimi 38858 Uğur KÖKER,

Sultanbeyli Hâkimliğine, Boyabat Hâkimi 38901 Murat İŞLEYEN,

Bozüyük Hâkimliğine, Demirci Hâkimi 38910 Cem Reşit EYÜBOĞLU,

Arapgir Cumhuriyet Savcılığına, Bartın Cumhuriyet Savcısı 38956 Emin BİLSELOĞLU,

Keşan Cumhuriyet Savcılığına, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı 38999 Soner UYGUR,

Çankırı Cumhuriyet Savcılığına, Pazarcık Cumhuriyet Savcısı 39464 Esat Faruk BENLİ,

Kütahya Hâkimliğine, Emet Hâkimi 39467 Bayram DEMİREL,

Batman Hâkimliğine, Pozantı Hâkimi 39468 Serap SÖZEN ÇOLAK,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Muratlı Hâkimi 39472 Önder KARAVAİZOĞLU,

Tire Cumhuriyet Savcılığına, Midyat Cumhuriyet Savcısı 39477 Gürcan ERKAN,

Selçuk Hâkimliğine, Yerköy Hâkimi 39479 Beyhan GÖK BERBER,

Dalaman Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 39480 Esma AKSOY,

Biga Cumhuriyet Savcılığına, Anamur Cumhuriyet Savcısı 39485 Tarık FIRAT,

Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı 39487 İlhan OCAK,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı 39488 Mustafa ÇİĞDEM,

Sarıyer Cumhuriyet Savcılığına, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı 39490 Vedat YİĞİT,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Adalet Müfettişi 39494 Ahmet KIRTEPE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kalecik Hâkimi 39495 Osman Nuri YİĞİT,

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığına, Malkara Cumhuriyet Savcısı 39499 Fikret ARAS,

Diyarbakır Hâkimliğine, Alaca Hâkimi 39509 Ömer SEVGİLİOCAK,

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığına, Gürün Cumhuriyet Savcısı 39513 Muhammet Emre EJDER,

Çubuk Cumhuriyet Savcılığına, Erbaa Cumhuriyet Savcısı 39514 Ali AĞAÇDAN,

Şile Cumhuriyet Savcılığına, Ezine Cumhuriyet Savcısı 39538 Alim YAŞAR,

Of Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 39541 İsmail DÜZENLİ,

Mustafakemalpaşa Hâkimliğine, Espiye Hâkimi 39545 Nutullah SUBAŞI,

Rize Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 39553 Cengiz SERT,

İslâhiye Cumhuriyet Başsavcılığına, İslâhiye Cumhuriyet Savcısı 39555 Selahattin GÜNEY,

Van Hâkimliğine, Yenişehir Hâkimi 39562 Sadettin AVCI,

Diyarbakır Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 39577 Hakan DEDE,

Urla Cumhuriyet Savcılığına, Karaburun Cumhuriyet Savcısı 39584 Serkan BEYOĞLU,

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ayvalık Hâkimi 39587 Mehmet EKİNCİ,

Tokat Cumhuriyet Savcılığına, İmamoğlu Cumhuriyet Savcısı 39591 Abdulkadir AKIN,

Ceyhan Hâkimliğine, Çumra Hâkimi 39593 Hasan ÇALDIR,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Gülşehir Cumhuriyet Savcısı 39601 Faruk BÜYÜKKARAMUKLU,

Erzurum Hâkimliğine, Mihalıççık Hâkimi 39602 Muzaffer İREN,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Ayancık Cumhuriyet Başsavcısı 39615 Mehmet DAVRAN,

Tarsus Hâkimliğine, Sındırgı Hâkimi 39619 Mehmet ÖZDEMİR,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Çal Cumhuriyet Savcısı 39625 Mehmet YAZICI,

Kayseri Hâkimliğine, Bünyan Hâkimi 39634 Burhan UYKUN,

Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığına, Kandıra Cumhuriyet Savcısı 39635 Hüseyin AKSOY,

Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına, Devrek Cumhuriyet Savcısı 39643 Mehmet Hanifi YILDIRIM,

Kars Hâkimliğine, İpsala Hâkimi 39647 Erkan TIMBIL,

Şile Cumhuriyet Savcılığına, Zile Cumhuriyet Savcısı 39648 Murat NECCAROĞLU,

Mustafakemalpaşa Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 39651 Gülsemin AKÇİN TEMİZEL,

Kilis Cumhuriyet Savcılığına, Sarayönü Cumhuriyet Savcısı 39656 Burhanettin GÜL,

Edremit Hâkimliğine, Orhaneli Hâkimi 39659 Ali İhsan ÇAMURLU,

Manavgat Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 39661 Nesrin KOCADEMİR,

Kars Hâkimliğine, Gülşehir Hâkimi 39665 Bayram KORKMAZ,

Karaman Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 39666 Mahmut AKGÜN,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Tavas Cumhuriyet Savcısı 39667 Hakan DEMİRCİ,

Fatih Hâkimliğine, Tavşanlı Hâkimi 39668 Zühal HAKSEVER,

Doğubayazıt Hâkimliğine, Çan Hâkimi 39671 Ayşen DÜNDAR,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Fındıklı Cumhuriyet Savcısı 39675 Abdurrahim ALAN,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı 39695 Bülent BAŞAR,

Salihli Hâkimliğine, Çal Hâkimi 39698 Ahmet BULUT,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Nallıhan Hâkimi 39699 Murat DEMİRELLİ,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Türkoğlu Cumhuriyet Savcısı 39700 Osman ŞANAL,

Salihli Hâkimliğine, Çal Hâkimi 39702 Türkan BULUT,

Burdur Hâkimliğine, Kıbrıscık Hâkimi 39704 Melik KAHRAMAN,

Şile Hâkimliğine, Mustafakemalpaşa Hâkimi 39706 Ahmet SEZER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Düziçi Hâkimi 39712 Adem ÖZDEMİR,

Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Bor Cumhuriyet Savcısı 39715 Mehmet SEVİNÇ,

Silivri Hâkimliğine, Dursunbey Hâkimi 39719 Cengiz ARDAK,

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına, Çan Cumhuriyet Savcısı 39724 Hakan DÜNDAR,

Burhaniye Hâkimliğine, Banaz Hâkimi 39734 Vedat ÖRER,

Gazipaşa Hâkimliğine, Arapgir Hâkimi 39736 İzzet AKSOY,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Emet Cumhuriyet Savcısı 39737 Turgut ÇAKIR,

Ordu Hâkimliğine, Kulu Hâkimi 39741 Zafer ÖZER,

Akçaabat Hâkimliğine, Ayancık Hâkimi 39743 Metin ÇAKIR,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Honaz Cumhuriyet Savcısı 39744 Ahmet Mithat TEMEL,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Çumra Cumhuriyet Savcısı 39747 Mehmet ARSLAN,

Bartın Cumhuriyet Savcılığına, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı 39754 Bekir GENCER,

Sürmene Cumhuriyet Savcılığına, Dursunbey Cumhuriyet Savcısı 39755 İbrahim KÖSTEKÇİ,

Van Hâkimliğine, Ortaköy (Aksaray) Hâkimi 39757 Müslüm UZUN,

Kemer Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 39764 Mustafa ÖZDEN,

Van Hâkimliğine, Tavas Hâkimi 39766 Serdar ERGÜL,

Ordu Hâkimliğine, Lâdik Hâkimi 39769 Ahmet COŞAR,

Bafra Hâkimliğine, Mut Hâkimi 39776 Ahmet KORKMAZ,

Sapanca Hâkimliğine, Çal Hâkimi 39784 İlyas KARAKAYA,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Eceabat Cumhuriyet Savcısı 39788 Hakan Ali ERKAN,

Fatsa Hâkimliğine, Uluborlu Hâkimi 39805 Salih AY,

Silivri Hâkimliğine, Sultanhisar Hâkimi 39815 Şennur ÇALIK,

Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Horasan Hâkimi 39821 Ayşe AKSOY,

Van Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 39834 Emirşah BAŞTOĞ,

Körfez Hâkimliğine, Amasra Hâkimi 39842 İbrahim Halil ŞUA,

Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Horasan Hâkimi 39846 Yakup MOĞUL,

Gemlik Hâkimliğine, Yeşilyurt Hâkimi 39850 Ümmü Leyla DEMİR,

Milâs Hâkimliğine, Cizre Hâkimi 39855 Özgür ÖZGÜN,

Bafra Hâkimliğine, Gürün Hâkimi 39856 Köksal ÇELİK,

Kilis Hâkimliğine, Turhal Hâkimi 39857 Kenan ŞENLİK,

Dörtyol Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 39870 Lütfi BAYDAR,

Marmaris Hâkimliğine, Keçiborlu Hâkimi 39871 Kadir ALPAR,

Karabük Cumhuriyet Savcılığına, Demirci Cumhuriyet Savcısı 39875 Kamil ALOĞLU,

Erdek Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 39881 Mustafa BEKTAŞ,

Karabük Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 39884 Mustafa ÖZYAR,

Karacabey Cumhuriyet Savcılığına, İncesu Cumhuriyet Savcısı 39886 Mine SOYLU İZMİR,

Dörtyol Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 39892 Ali ÖZTÜRKMEN,

Marmaris Hâkimliğine, Nizip Hâkimi 39896 İbrahim KAYA,

İnegöl Hâkimliğine, Taşköprü Hâkimi 39897 Salih TAŞ,

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına, Akyazı Cumhuriyet Savcısı 39898 Naim KARAAĞAÇ,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 39899 Mahmut POLAT,

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına, Sultanhisar Cumhuriyet Savcısı 39904 Halil ÇALIK,

Çorum Hâkimliğine, Erbaa Hâkimi 39909 Lokman ÖZKAN,

Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 39914 Uğur UZUN,

Çatalca Cumhuriyet Savcılığına, Seben Cumhuriyet Savcısı 39922 Handan BALCI,

Finike Cumhuriyet Başsavcılığına, Finike Cumhuriyet Savcısı 39923 Bekir ŞAHİNER,

Gerede Cumhuriyet Başsavcılığına, Gerede Cumhuriyet Savcısı 39929 Yılmaz ÇİFTÇİ,

Erdemli Hâkimliğine, Nusaybin Hâkimi 39933 Erdoğan BOZKURT,

Aksaray Hâkimliğine, Hopa Hâkimi 39936 Süreyya SAYGIN,

Orhaneli Hâkimliğine, Karasu Hâkimi 39939 Altan SELMİ,

Akyurt Cumhuriyet Savcılığına, Ulaş Cumhuriyet Savcısı 39941 İsmail BÜYÜKGÜMÜŞ,

Mudanya Hâkimliğine, Karapınar Hâkimi 39943 Vildan ÖZCAN,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Yerköy Cumhuriyet Savcısı 39945 Hasan ŞAKRAK,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Cumhuriyet Savcısı 39953 Şeref GÜRKAN,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcısı 39956 Hüseyin GÜL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 39959 Osman ALTUN,

Kastamonu Hâkimliğine, Bozdoğan Hâkimi 39966 Ömer Özgür ERCAN,

Malatya Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 39967 Vedat KOÇ,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Hacıbektaş Cumhuriyet Savcısı 39971 Bülent CANOĞLU,

Karacabey Hâkimliğine, Karasu Hâkimi 39977 Ramazan KIRTAY,

Mardin Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi 39979 Fatma TÜRKER,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Borçka Cumhuriyet Savcısı 39982 İdris ÜNAL,

Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 39987 Levent KANDEMİR,

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Karataş Hâkimi 39989 Fatih AKÇAY,

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığına, Çaycuma Cumhuriyet Savcısı 39990 Erkan DOĞUKAN,

Gelibolu Cumhuriyet Savcılığına, Koçarlı Cumhuriyet Savcısı 39991 Metin ETİL,

Düzce Hâkimliğine, Bozyazı Hâkimi 39992 Mehmet ARI,

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına, Havza Cumhuriyet Savcısı 39996 Zekeriya BAYAZIT,

Elazığ Hâkimliğine, Ayancık Hâkimi 40007 Fatma DAVRAN,

Aksaray Hâkimliğine, Orta Hâkimi 40013 Durmuş KARAÇALI,

Tokat Hâkimliğine, Orhaneli Hâkimi 40017 Cem BOZTAŞ,

Çorlu Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 40020 Amil ECE,

Niğde Hâkimliğine, Gazipaşa Hâkimi 40027 Abidin GÜRPINAR,

Erzin Cumhuriyet Savcılığına, Susuz Cumhuriyet Savcısı 40036 Fatma ARIKAN,

Gölcük Hâkimliğine, Keşap Hâkimi 40046 İsmail ÜNLÜ,

Van Hâkimliğine, Oğuzeli Hâkimi 40054 Mustafa BAŞER,

Şile Hâkimliğine, Gökçeada Hâkimi 40057 Ahmet KAYA,

Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 40063 Ahmet AKÇA,

Fethiye Hâkimliğine, Şarkikaraağaç Hâkimi 40066 Mustafa AK,

Kars Cumhuriyet Savcılığına, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı 40088 Serkan Miraç GÖBEKLİ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Orhaneli Cumhuriyet Savcısı 40091 Selçuk KOCAMAN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Cihanbeyli Cumhuriyet Savcısı 40108 Hasan Mutlu ALTUN,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Ula Cumhuriyet Savcısı 40110 Mahmut Bora EKİCİ,

İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40124 Murat KIZILYAR,

Dörtyol Cumhuriyet Savcılığına, Pozantı Cumhuriyet Savcısı 40126 Kurtca EKER,

Düzce Hâkimliğine, Ilgın Hâkimi 40129 Faruk ŞENER,

Soma Hâkimliğine, Kula Hâkimi 40136 Hidayet KOCATEPE,

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına, Kadirli Cumhuriyet Savcısı 40139 Miktat BAŞARAN,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 40141 Ali GİRGİN,

Kandıra Cumhuriyet Savcılığına, Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcısı 40142 Fehmi GEDİK,

Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Kocaali Cumhuriyet Savcısı 40144 Fedai TURAN,

Ayvalık Hâkimliğine, Muş Hâkimi 40155 Mustafa AKGÜL,

Gönen Hâkimliğine, Mut Hâkimi 40167 Harun YİĞİT,

Tekkeköy Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Müfettişi 40168 Nurettin TOKLU,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Sındırgı Hâkimi 40173 Seda AKMEŞE,

Keşan Hâkimliğine, Kırkağaç Hâkimi 40175 Pınar VARDAR UYGUR,

Mardin Hâkimliğine, Kiraz Hâkimi 40186 İsmet Ertuğrul GEREDE,

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kars Hâkimi 40189 Hayati KARAASLAN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Düziçi Cumhuriyet Savcısı 40191 Yakup YAR,

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Gümüşhacıköy Hâkimi 40194 Serkan ÇAĞLAYAN,

Gönen Hâkimliğine, Akdağmadeni Hâkimi 40196 İlker İLKILIÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şırnak Hâkimi 40200 Ömer Faruk TÜFEK,

Akşehir Cumhuriyet Savcılığına, Erzin Cumhuriyet Savcısı 40201 Mahmut AYDOĞDU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 40216 Mevhibe BAŞIRAZ GİRİFTİNOĞLU,

Tarsus Hâkimliğine, Şarkikaraağaç Hâkimi 40233 Abdullah BÖRKLÜCE,

İnegöl Hâkimliğine, Gerze Hâkimi 40235 İsmail YAVUZ,

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Pamukova Hâkimi 40236 Mithat AKGÜN,

Tokat Hâkimliğine, Erzin Hâkimi 40241 Murat BOYLU,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Muratlı Cumhuriyet Savcısı 40243 Yılmaz KISTI,

Batman Cumhuriyet Savcılığına, Pozantı Cumhuriyet Savcısı 40246 İsmail ÇOLAK,

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Demre Hâkimi 40249 Kemal SUBAŞI,

İznik Cumhuriyet Başsavcılığına, Boyabat Cumhuriyet Savcısı 40261 Alper TAŞKIRAN,

Kızılcahamam Hâkimliğine, Tosya Hâkimi 40263 Ahmet DÖNMEZ,

Rize Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 40264 İbrahim ALTINKAYNAK,

Van Hâkimliğine, Zile Hâkimi 40267 Bülent KINAY,

Ortaca Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 40274 Murat ÇOLAK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 40296 Kadir KURU,

Ödemiş Hâkimliğine, Seydişehir Hâkimi 40299 Yunus ALKAÇ,

Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40300 Ahmet KALPAK,

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığına, Zile Cumhuriyet Savcısı 40306 Şehmus ERNAS,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Nizip Cumhuriyet Savcısı 40316 Habip ATAK,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 40317 Mithat DOKUR,

Diyarbakır Hâkimliğine, Taşova Hâkimi 40319 Muhiddin PAÇA,

Elmadağ Hâkimliğine, Erbaa Hâkimi 40330 Hasan Hüseyin GÜRSES,

Erzurum Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 40334 Cebrail YAŞAR,

Serik Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi 40351 Recep UYANIK,

Bandırma Hâkimliğine, Akçakoca Hâkimi 40358 Aynur MERTOĞLU ERDAL,

Nusaybin Hâkimliğine, Malkara Hâkimi 40360 Özgür AKTUĞ,

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 40392 Hikmet GÜRBÜZ,

Oğuzeli Cumhuriyet Savcılığına, Varto Cumhuriyet Savcısı 40442 Nuri KARAKUŞ,

Dörtyol Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 40446 Yusuf ALTUN,

Manavgat Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 40448 Ahmet Önder KOCADEMİR,

Almus Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 40581 Şenol DEMİR,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Kulu Hâkimi 40739 Adnan KORKMAZ,

Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı 40748 Talip DEMİREZEN,

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Mecitözü Cumhuriyet Savcısı 40751 Atilla RAHİMİ,

Çeşme Cumhuriyet Savcılığına, Karasu Cumhuriyet Savcısı 40752 Derda GÖKMEN,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Alaçam Cumhuriyet Savcısı 40753 Musa YÜCEL,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Ürgüp Cumhuriyet Savcısı 40755 Abdullah GÜDENDEDE,

Körfez Hâkimliğine, Bozyazı Hâkimi 40757 İsa YALI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gemerek Hâkimi 40759 Aydın KARABIYIK,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Ergani Cumhuriyet Savcısı 40765 Cafer AY,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Savcısı 40773 Ahmet Hakan ÖZDEMİR,

Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Göle Cumhuriyet Savcısı 40775 Ozan KAYA,

Ayvalık Hâkimliğine, Muş Hâkimi 40781 Züriyet AKGÜL,

Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 40783 Mustafa ŞENEL,

Marmaris Hâkimliğine, Besni Hâkimi 40784 Ömer ÖKSÜZ,

Körfez Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 40788 Pınar BAŞARAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Türkoğlu Hâkimi 40799 Kerim KELEŞ,

Bergama Hâkimliğine, Gölyaka Hâkimi 40800 Levent YÜKSEL,

Bartın Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 40812 Melih UÇAR,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Ula Cumhuriyet Savcısı 40814 Şükrü UYSAL,

Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığına, Karapınar Cumhuriyet Savcısı 40817 Lutfullah Sami ÖZCAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Germencik Hâkimi 40820 Kemal KARANFİL,

Aksaray Hâkimliğine, Marmara Ereğlisi Hâkimi 40838 Filiz ÖZDEMİR,

Bilecik Hâkimliğine, Tavas Hâkimi 40841 Suzan YALÇIN KUTLU,

Bodrum Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 40842 Vedat YALÇIN,

Rize Hâkimliğine, Kurşunlu Hâkimi 40845 Şükrü ULUYOL,

Giresun Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 40852 Şamil KOÇ,

İpsala Cumhuriyet Savcılığına, Gediz Cumhuriyet Savcısı 40853 Ümit ARSLAN,

Kozan Cumhuriyet Savcılığına, Kâhta Cumhuriyet Savcısı 40859 Hakan KARAGÖZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keskin Hâkimi 40866 Meryem ESİRGEMEZ AYDIN,

Torbalı Hâkimliğine, Sandıklı Hâkimi 40867 Özgül KAYA DALAK,

Adıyaman Hâkimliğine, Sarıgöl Hâkimi 40885 Necla DOĞAN,

Van Hâkimliğine, Seben Hâkimi 40891 Şahinder GÜNDÜZ,

Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığına, Nusaybin Cumhuriyet Savcısı 40893 Recep BENLİ,

Of Hâkimliğine, Karakoçan Hâkimi 40897 Mehmet TAŞDEMİR,

Kadirli Hâkimliğine, Hekimhan Hâkimi 40900 Mustafa ŞAHİN,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Salıpazarı Cumhuriyet Savcısı 40902 Durdu ÖZER,

Çaycuma Hâkimliğine, Yazıhan Hâkimi 40904 Erhan KÖSE,

Karapınar Hâkimliğine, Nusaybin Hâkimi 40909 Hafize BENLİ,

Mut Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 40910 Yeter Sibel TURAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Cizre Hâkimi 40912 Erdoğan SARAÇ,

Manavgat Hâkimliğine, Oğuzeli Hâkimi 40913 Ayşe YALÇIN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Alaplı Hâkimi 40915 Mecnun TÜRKER,

Çal Hâkimliğine, Gerger Hâkimi 40924 Erdinç YILMAZ,

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığına, Acıpayam Cumhuriyet Savcısı 40925 Alaadtin AKDERE,

Hendek Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 40932 Murat KAHRAMAN,

Van Hâkimliğine, Ağlasun Hâkimi 40934 Hatice ÖZKAN BİNGÖL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Türkoğlu Hâkimi 40937 Ali Murat ERKOÇ,

Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 40955 Uğur OCAK,

Erzincan Hâkimliğine, Afşin Hâkimi 40959 Tayfun YAVUZ,

Marmaris Hâkimliğine, Nizip Hâkimi 40969 Hilal KAYA,

Ula Hâkimliğine, Yahyalı Hâkimi 40974 Ali Rıza MUTLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 40976 Mehmet FANSA,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Oğuzeli Cumhuriyet Savcısı 40992 Ali YALÇIN,

Düzce Hâkimliğine, Araklı Hâkimi 40993 Turhan KÖK,

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 40997 Şahin DOĞAN,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 40999 Muhsin YATAĞAN,

Karaman Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 41001 Yeşim UZUN,

Mudanya Cumhuriyet Savcılığına, Baskil Cumhuriyet Savcısı 41003 Mehmet Senar KOYUNCU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 41015 Savaş ÇELİK,

Polatlı Hâkimliğine, Bolvadin Hâkimi 41016 Cihan SAN,

İznik Hâkimliğine, Boyabat Hâkimi 41021 Pınar TAŞKIRAN,

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına, Eşme Cumhuriyet Savcısı 41031 Mehmet KURT,

Kızılcahamam Hâkimliğine, Pasinler Hâkimi 41037 Cemalettin ŞAHAN,

Rize Hâkimliğine, Niksar Cumhuriyet Savcısı 41039 İrfan YILDIZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi 41043 Kenan GÜNEY,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Sarıkaya Cumhuriyet Savcısı 41049 Kemal ÇIRPI,

Alanya Hâkimliğine, Sarıkaya Hâkimi 41050 İsmigül ÇIRPI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tunceli Hâkimi 41051 Mehmet KÖSE,

Sultanhisar Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 41055 Hatice TÜLÜOĞLU BAŞTUGAN,

Kilis Hâkimliğine, Ardanuç Hâkimi 41057 Metin ERDAĞ,

Mardin Cumhuriyet Savcılığına, İslâhiye Cumhuriyet Savcısı 41058 Maruf TÜRKER,

Fethiye Hâkimliğine, Çiçekdağı Hâkimi 41064 Hulusi Tahir İLGENLİ,

Gerze Cumhuriyet Savcılığına, Seydişehir Cumhuriyet Savcısı 41065 Hüseyin GÖREN,

Bartın Hâkimliğine, Korkuteli Hâkimi 41068 Seher ÇINAR DEMİREKİN,

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı 41080 Murat DİZLE,

Iğdır Hâkimliğine, Karataş Hâkimi 41082 Suzan AKÇAY,

Niğde Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 41095 Ahmet ŞEKER,

Burhaniye Hâkimliğine, Banaz Hâkimi 41098 Fatma Betül ÖRER,

Turhal Cumhuriyet Başsavcılığına, Datça Cumhuriyet Savcısı 41105 Üzeyir KARAKÜLAH,

Silivri Hâkimliğine, Akdağmadeni Hâkimi 41109 Ahmet Cahit İYİLİKLİ,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Ürgüp Cumhuriyet Savcısı 41112 Mehmet Tufan YAĞCI,

Kuşadası Hâkimliğine, Demirköy Hâkimi 41116 Ruhi KOYUNCU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Baskil Hâkimi 41117 Ünver ÖZGÜL,

Kestel Hâkimliğine, İncesu Hâkimi 41119 Erol BAŞKÖK,

Tarsus Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 41122 Cengiz ATAŞ,

Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Almus Hâkimi 41131 Ertuğrul AYAR,

Burdur Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 41149 Abdullah KÜTÜK,

Torbalı Cumhuriyet Savcılığına, Sandıklı Cumhuriyet Savcısı 41151 Hasan DALAK,

Selçuk Cumhuriyet Savcılığına, Yerköy Cumhuriyet Savcısı 41359 Mehmet Ersin BERBER,

Akşehir Hâkimliğine, Lâpseki Hâkimi 41368 Ercan ARSLAN,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 41369 Ahmet ÇAMOĞLU,

Ağlasun Hâkimliğine, Sarıkamış Hâkimi 41374 Müdai KIRICI,

Karacabey Hâkimliğine, Olur Hâkimi 41379 Murat ŞİMŞEK,

Bartın Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 41386 Aysun BAYGÜN UÇAR,

İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Tunceli Cumhuriyet Savcısı 41392 Sedat ERTAŞKIN,

Sürmene Hâkimliğine, Şuhut Hâkimi 41394 Mehmet Fatih ATALAY,

Silifke Hâkimliğine, Çaldıran Hâkimi 41399 Tufan ARSLANTAŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yayladağı Hâkimi 41415 Aytekin ÖZANLI,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Pazarcık Cumhuriyet Savcısı 41416 Nizamettin ÇALIŞKAN,

Marmaris Cumhuriyet Savcılığına, Gülşehir Cumhuriyet Savcısı 41430 Abdülkerim ÇALIŞKAN,

Boğazlıyan Hâkimliğine, Sivaslı Hâkimi 41443 Mehmet YAVAŞ,

Bartın Cumhuriyet Savcılığına, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı 41445 Ramazan DEMİREKİN,

Torbalı Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 41449 Saim NERGİZ,

Gölcük Hâkimliğine, Horasan Hâkimi 41463 Erdoğan YÜCEL,

Mecitözü Cumhuriyet Savcılığına, Ömerli Cumhuriyet Savcısı 41466 Mehmet EVMEZ,

Rize Cumhuriyet Savcılığına, Mut Cumhuriyet Savcısı 41479 İbrahim ŞAHİNCE,

Yozgat Hâkimliğine, Pazarcık Hâkimi 41727 Özlem ÖZKAN ÇALIŞKAN,

Kadirli Hâkimliğine, Kozluk Hâkimi 41785 Ayhan ÖZBERK,

Pamukova Hâkimliğine, Horasan Hâkimi 41816 Ahmet MEYDAN,

Keçiborlu Hâkimliğine, Ömerli Hâkimi 41817 Hayri ÖZTÜRK,

Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına, Erciş Cumhuriyet Savcısı 41818 Bülent CANSU,

Dalaman Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 41819 Oğuz AKALIN,

Saruhanlı Hâkimliğine, Bozova Hâkimi 41821 Ecevit Kerem SÖYLER,

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına, Ovacık (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 41822 Atilla ÖZTÜRK,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı 41825 Çetin AKKAYA,

Karasu Hâkimliğine, Hani Hâkimi 41832 Alim POLAT,

Karabük Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 41833 Harun KARAKUŞ,

Banaz Hâkimliğine, Yıldızeli Hâkimi 41834 Umut KARÇKAY,

Tavşanlı Hâkimliğine, Olur Hâkimi 41835 Mehmet CENGİZ,

Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Ardeşen Cumhuriyet Savcısı 41838 Selahattin DOĞAN,

Dalaman Hâkimliğine, Eğil Hâkimi 41839 Kadir KAPLAN,

Batman Hâkimliğine, Gölova Hâkimi 41841 Gültekin DEMİR,

Gümüşhacıköy Hâkimliğine, Dicle Hâkimi 41843 Saim KÖROĞLU,

Amasra Hâkimliğine, Çıldır Hâkimi 41846 Kemal ŞENGÜL,

19 Mayıs Cumhuriyet Savcılığına, Salıpazarı Cumhuriyet Savcısı 41847 Ahmet Hamdi ÇELİK,

Çifteler Cumhuriyet Savcılığına, Tonya Cumhuriyet Savcısı 41848 Hakan ÖNCEL,

Siverek Hâkimliğine, Altıntaş Hâkimi 41851 İsmail ÇELİK,

Safranbolu Cumhuriyet Savcılığına, Gemerek Cumhuriyet Savcısı 41853 Gökhan ERDOĞAN,

Gülşehir Hâkimliğine, Hazro Hâkimi 41854 Egemen KÖYLÜOĞLU,

Kalecik Cumhuriyet Savcılığına, Ahlat Cumhuriyet Savcısı 41856 Umut SADAK,

Yumurtalık Cumhuriyet Savcılığına, Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı 41859 Zeki VATAN,

Zile Cumhuriyet Savcılığına, Sason Cumhuriyet Savcısı 41861 İsmet KARABULUT,

Beyşehir Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 41864 Alpaslan UZ,

Demre Hâkimliğine, Tortum Hâkimi 41865 Mutlu ÇAT,

Seferihisar Hâkimliğine, Beytüşşebap Hâkimi 41866 Mustafa YILDIRIM,

Karapınar Cumhuriyet Savcılığına, Çermik Cumhuriyet Savcısı 41867 Üzeyir SARI,

Yerköy Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 41870 Serdar SEZER,

Erzin Hâkimliğine, Kemaliye Hâkimi 41875 Adem ÇELİK,

Kalecik Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 41881 Suzan POLAT,

Susurluk Cumhuriyet Başsavcılığına, Şaphane Cumhuriyet Savcısı 41885 Erkan KALKAN,

Acıpayam Hâkimliğine, Halfeti Hâkimi 41887 Kadir DOĞAN,

Gerze Hâkimliğine, Eskipazar Hâkimi 41891 Barış BAKİ,

Emet Cumhuriyet Savcılığına, Çayırlı Cumhuriyet Savcısı 41892 Serbülent SANCAR,

Hacıbektaş Cumhuriyet Savcılığına, Çıldır Cumhuriyet Savcısı 41896 Kemal DURMAZ,

Gerze Hâkimliğine, Seydişehir Hâkimi 41899 Yıldız GÖREN,

Ula Cumhuriyet Savcılığına, Muradiye Cumhuriyet Savcısı 41905 Murat GÜLAÇ,

Kınık Cumhuriyet Savcılığına, Kangal Cumhuriyet Savcısı 41912 Ömer Faruk YILDIRIM,

Erzincan Hâkimliğine, Gülşehir Hâkimi 41915 Esra Dürdane BÜYÜKKARAMUKLU,

Şarkışla Hâkimliğine, Araban Hâkimi 41916 Muhammed YAVUZ,

Nallıhan Hâkimliğine, Kangal Hâkimi 41923 Adem AYGÜN,

Tavşanlı Hâkimliğine, Karakoçan Hâkimi 41924 Muharrem YILMAZ,

İnegöl Hâkimliğine, Aladağ Hâkimi 41925 Fatih AKDOĞAN,

Lüleburgaz Hâkimliğine, Yumurtalık Hâkimi 41926 Marziye KAYAARDI ŞAHİN,

Gediz Cumhuriyet Savcılığına, Tuzluca Cumhuriyet Savcısı 41927 Ali SANDIKÇI,

Ayaş Cumhuriyet Savcılığına, Şabanözü Cumhuriyet Savcısı 41929 İsa ESEN,

Ayvalık Hâkimliğine, Doğubayazıt Hâkimi 41933 Betül ÇELİK DİZLE,

Tavas Cumhuriyet Savcılığına, Beşiri Cumhuriyet Savcısı 41936 Cuma Ali YAKAR,

Mardin Hâkimliğine, Şuhut Hâkimi 41937 Mehmet KAYMAZ,

Ağrı Hâkimliğine, Tufanbeyli Hâkimi 41943 Ender GENCER,

Çal Hâkimliğine, Şarkışla Hâkimi 41944 Yıldız SOMUNCU TARIM,

Kâhta Hâkimliğine, Ulubey (Ordu) Hâkimi 41945 Metin KUKUL,

İncesu Cumhuriyet Savcılığına, Karapınar Cumhuriyet Savcısı 41947 Abdulkadir POLAT,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Gölyaka Cumhuriyet Savcısı 41948 Ömer KARAKAYA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Göynük Hâkimi 41950 Mustafa Kurtuluş DEPREM,

Kırkağaç Hâkimliğine, Gemerek Hâkimi 41952 Muttalip YILMAZ,

Ünye Hakimliğine, Göle Hâkimi 41953 Gülcan ÇAKIR KAYA,

İpsala Hâkimliğine, Gediz Hâkimi 41954 Kevser DURSUN ARSLAN,

Yalvaç Hâkimliğine, Erciş Hâkimi 41957 Evrim CANSU,

Vize Cumhuriyet Savcılığına, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı 41958 Pelin TOPRAK,

Ceyhan Hâkimliğine, Şebinkarahisar Hâkimi 41961 Ayşe KÖSE GÜL,

Cihanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Bismil Cumhuriyet Savcısı 41964 Yakup AVŞAR,

Karapınar Hâkimliğine, Pütürge Hâkimi 41966 Fikri KARAKAYA,

Mustafakemalpaşa Hâkimliğine, Tercan Hâkimi 41968 Erkan ÖZKAYA,

Tosya Hâkimliğine, Halfeti Hâkimi 41975 Tahsin TAŞKIN,

Karaburun Cumhuriyet Savcılığına, Darende Cumhuriyet Savcısı 41976 Aydın SEVİM,

Merzifon Hâkimliğine, Diyadin Hâkimi 41978 Adem ÇAKMAK,

Akseki Hâkimliğine, Pervari Hâkimi 41981 Nihat TOPAL,

Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığına, Yumurtalık Cumhuriyet Savcısı 41982 Sami ŞAHİN,

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığına, İkizdere Cumhuriyet Savcısı 41989 Uğur AĞRI,

Ezine Cumhuriyet Savcılığına, Besni Cumhuriyet Savcısı 41992 Tugay SAVUR,

Erdemli Cumhuriyet Savcılığına, Tutak Cumhuriyet Savcısı 41994 Bülent DİNÇEL,

Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığına, Sivaslı Cumhuriyet Savcısı 42000 İzzettin ÜŞÜMEZ,

Gazipaşa Hâkimliğine, Arguvan Hâkimi 42001 Kamil GÜRSOY,

Çivril Cumhuriyet Başsavcılığına, Akçadağ Cumhuriyet Savcısı 42005 Dr.Barış DUMAN,

Yeşilyurt Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 42007 Nebahat KARATEPE,

Sarıkaya Cumhuriyet Savcılığına, Akyaka Cumhuriyet Savcısı 42011 İhsan DOĞAN,

Kırklareli Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 42012 Gönül AY,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karapınar Hâkimi 42014 Mehmet YILDIZ,

Kestel Cumhuriyet Savcılığına, Pamukova Cumhuriyet Savcısı 42015 Ercan ATEŞ,

Karasu Cumhuriyet Savcılığına, Baykan Cumhuriyet Savcısı 42017 İlyas ŞAHİN,

Safranbolu Hâkimliğine, Erciş Hâkimi 42018 Mehmet TETİK,

Bozyazı Hâkimliğine, Aladağ Hâkimi 42025 Hüdayi TAŞPINAR,

Nevşehir Hâkimliğine, Mecitözü Hâkimi 42026 Deniz ÖZTOPRAK RAHİMİ,

Salihli Hâkimliğine, Yerköy Hâkimi 42027 Nuray ŞAKRAK,

Hayrabolu Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 42028 Defne BÜLBÜL,

Dinar Hâkimliğine, Arpaçay Hâkimi 42030 Mevlüt DÖNERTAŞ,

Yerköy Cumhuriyet Savcılığına, Karlıova Cumhuriyet Savcısı 42032 Mustafa EFE,

Tavas Hâkimliğine, Gürpınar Hâkimi 42034 Akın DOMBAYCI,

Havsa Hâkimliğine, Çukurca Hâkimi 42035 Bahadır AKGÜR,

Korkuteli Hâkimliğine, Eruh Hâkimi 42036 Nail KAŞLI,

Taşköprü Hâkimliğine, Çemişgezek Hâkimi 42037 Selahattin KIRKOÇ,

Kuyucak Hâkimliğine, Palu Hâkimi 42038 Atilla Mete SEKMAN,

Datça Hâkimliğine, Çukurca Hâkimi 42039 Kerim DUMAN,

Milâs Hâkimliğine, Kavak Hâkimi 42042 Özcan KESKİN,

Sarıkamış Hâkimliğine, Göynük Hâkimi 42044 Hüseyin Kürşad SERBES,

Elbistan Hâkimliğine, Şiran Hâkimi 42047 Süleyman BOZOĞLU,

Ortaca Hâkimliğine, Suruç Hâkimi 42050 Nurol KARADENİZ,

Orhaneli Hâkimliğine, Gürpınar Hâkimi 42051 Metin ÇİFTÇİ,

19 Mayıs Hâkimliğine, İdil Hâkimi 42052 Barış YARALI,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Tufanbeyli Cumhuriyet Savcısı 42054 Tahsin GÜREL,

Mut Cumhuriyet Savcılığına, Hakkâri Cumhuriyet Savcısı 42056 Fahri TURAN,

Mudanya Hâkimliğine, Şefaatli Hâkimi 42057 Yıldız ANGI SARAÇOĞLU,

Şarköy Hâkimliğine, Bozkır Hâkimi 42058 Taner ERDOĞAN,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Altınekin Cumhuriyet Savcısı 42059 Osman İSMAİLOĞULLARI,

Kepsut Cumhuriyet Savcılığına, Olur Cumhuriyet Savcısı 42061 Murat KAÇAN,

Dursunbey Cumhuriyet Savcılığına, Andırın Cumhuriyet Savcısı 42062 Orhan CÜNİ,

Çankırı Hâkimliğine, Pazarcık Hâkimi 42068 Hatice BENLİ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Sivrice Cumhuriyet Savcısı 42069 Fatih YILMAZ,

Tokat Hâkimliğine, Bor Hâkimi 42072 Ülkü SEVİNÇ,

Sultanhisar Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 42073 Uğur BAŞTUGAN,

Söke Hâkimliğine, Gerger Hâkimi 42075 Turgut GÖK,

Ortaköy (Aksaray) Hâkimliğine, Tefenni Hâkimi 42077 İbrahim TOKLUCU,

Karaburun Cumhuriyet Savcılığına, Başkale Cumhuriyet Savcısı 42080 Ahmet ÇELİKKOL,

Savaştepe Cumhuriyet Savcılığına, Karlıova Cumhuriyet Savcısı 42081 Enver IRMAK,

Kumluca Hâkimliğine, Gercüş Hâkimi 42085 İsmail BÜLBÜL,

Ağrı Hâkimliğine, Yusufeli Hâkimi 42086 Süleyman YALDUZ,

Orhangazi Hâkimliğine, Kemah Hâkimi 42088 Muhsin DURMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çiçekdağı Hâkimi 42090 Neşe KARABULUT ERTEN,

Beypazarı Cumhuriyet Savcılığına, Posof Cumhuriyet Savcısı 42091 Osman KARLI,

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına, Selim Cumhuriyet Savcısı 42092 Mehmet Emin KURT,

Havran Cumhuriyet Savcılığına, Lâdik Cumhuriyet Savcısı 42093 Umut TEPE,

Gürün Hâkimliğine, Korgan Hâkimi 42101 Halil TARKAN,

Orhaneli Cumhuriyet Savcılığına, Harran Cumhuriyet Savcısı 42102 Mustafa GÖKÇE,

Sarayönü Cumhuriyet Savcılığına, Hekimhan Cumhuriyet Savcısı 42104 Hacı ÜNAL,

Tekkeköy Hâkimliğine, Dereli Hâkimi 42105 Yavuz GENÇ,

Ezine Hâkimliğine, Besni Hâkimi 42109 Nuray SAVUR,

Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Eşme Hâkimi 42116 Zeynep İÇER KURT,

Bozdoğan Hâkimliğine, Araban Hâkimi 42117 Ahmet Turan ORAL,

Kemer Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 42118 Uğur PARLAK,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Sulakyurt Cumhuriyet Savcısı 42127 Gürkan IŞIK,

Demirci Hâkimliğine, Aşkale Hâkimi 42138 Mehmet Selim KARAKUZU,

Ermenek Cumhuriyet Savcılığına, Kuluncak Cumhuriyet Savcısı 42150 Güray BATUR,

Tavas Hâkimliğine, Kozluk Hâkimi 42152 Mehmet Veysi AKTAŞ,

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Abana Cumhuriyet Savcısı 42153 Ramazan USLU,

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına, Akçadağ Cumhuriyet Savcısı 42159 Eyüp YILDIZ,

Ergani Hâkimliğine, Şaphane Hâkimi 42167 Mustafa ÜMİT,

Honaz Cumhuriyet Savcılığına, Bozkurt Cumhuriyet Savcısı 42168 Halil TÜRKMEN,

Kulu Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi 42173 Murat TOLAN,

Eceabat Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 42178 Tülay ŞAFAK,

Kula Hâkimliğine, Kemah Hâkimi 42185 Mustafa DÜNDAR,

Serik Hâkimliğine, Dereli Hâkimi 42256 Eyüp MERGEN,

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, Aydıncık Cumhuriyet Savcısı 42259 Murat ÇAĞLAK,

İncirliova Hâkimliğine, Felâhiye Hâkimi 42263 İsmail GÜRSOY,

Didim Hâkimliğine, Mazgirt Hâkimi 42264 Harun YÜKSEL,

Kilis Cumhuriyet Savcılığına, Çameli Cumhuriyet Savcısı 42288 Serkan ÖZGEN,

Çivril Cumhuriyet Savcılığına, Yenice (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 42320 Serhat ERTÜRK,

Çal Cumhuriyet Savcılığına, Güdül Cumhuriyet Savcısı 42321 Cihat GEZMEN,

Malkara Hâkimliğine, Çat Hâkimi 42343 Sezai ÖZTÜRK,

Ilgaz Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 42355 Alparslan KOÇAK,

Doğanhisar Hâkimliğine, Van Cumhuriyet Savcısı 42359 Serkan TURAN,

Türkoğlu Hâkimliğine, Saimbeyli Hâkimi 42360 Serdar DEVRİM,

Şarkışla Hâkimliğine, İkizdere Hâkimi 42372 Kürşat KÖYLÜ,

Pazaryeri Cumhuriyet Savcılığına, Bingöl Cumhuriyet Savcısı 42376 Nazım TUNÇ,

Boyabat Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 42381 Emin KAYA,

Ayvacık Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 42384 Mustafa KOCAOĞLU,

Amasya Hâkimliğine, Aralık Hâkimi 42385 Aliye YILDIZ VARSIN,

Şarköy Cumhuriyet Savcılığına, Gercüş Cumhuriyet Savcısı 42388 Orçun ARILAR,

Devrek Hâkimliğine, İmranlı Hâkimi 42389 Ahmet TÜRKERİ,

Hakkâri Hâkimliğine, Sarıveliler Hâkimi 42390 Timur DEMİR,

Yerköy Cumhuriyet Savcılığına, Ardahan Cumhuriyet Savcısı 42397 Serhat BAYRAKTUTAN,

Niksar Cumhuriyet Savcılığına, Hilvan Cumhuriyet Savcısı 42398 Serkan TAŞ,

Savaştepe Hâkimliğine, Kuluncak Hâkimi 42400 Hamit YELKEN,

Karataş Hâkimliğine, Solhan Hâkimi 42408 Gül KARAŞAHİN,

Akçadağ Cumhuriyet Savcılığına, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı 42415 İlyas KUVEL,

Kulu Hâkimliğine, Eruh Hâkimi 42434 Fatih CAN,

Düziçi Hâkimliğine, Ağın Hâkimi 42442 Oğuzhan AKKURT,

Oğuzeli Hâkimliğine, Sarız Hâkimi 42452 Mesut UZUNTOK,

Dursunbey Hâkimliğine, Altınekin Hâkimi 42457 Murat VİRAN,

Kandıra Hâkimliğine, Kağızman Hâkimi 42466 Tuğba Zülbiye SUCU,

Elbistan Hâkimliğine, Çayıralan Hâkimi 42468 Yönel ÖZKAN,

Yerköy Hâkimliğine, Özalp Hâkimi 42476 Mehmet TEKKOYUN,

Erbaa Hâkimliğine, Karaisalı Hâkimi 42490 Erdoğan ÇİÇEK,

Demre Hâkimliğine, Çayırlı Hâkimi 42494 Durmuş ELDEN,

Pozantı Hâkimliğine, Hozat Hâkimi 42500 Ali Erdem SEVDİM,

Çardak Cumhuriyet Savcılığına, Hilvan Cumhuriyet Savcısı 42504 Ayhan UYUMAZ,

Kadirli Hâkimliğine, Taşlıçay Hâkimi 42516 Mehmet KÜSMÜŞ,

Suşehri Hâkimliğine, Reyhanlı Hâkimi 42528 İsmail BEKREK,

Akçakoca Hâkimliğine, Çüngüş Hâkimi 42529 Abdullah ÖZTÜRK,

Karakoçan Hâkimliğine, Söke Hâkimi 42530 Mahir KARABACAK,

Eşme Hâkimliğine, Karlıova Hâkimi 42536 İbrahim TAV,

Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Göynük Cumhuriyet Savcısı 42537 Yunus Abdullah TOKGÖZ,

Ürgüp Cumhuriyet Savcılığına, Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı 42542 Necip DOĞAN,

Osmaneli Cumhuriyet Savcılığına, Eruh Cumhuriyet Savcısı 42543 Burhan BÖLÜKBAŞI,

Pasinler Cumhuriyet Savcılığına, Tortum Cumhuriyet Savcısı 42548 Hasan KÜÇÜKOSMANOĞLU,

Akpınar Hâkimliğine, Bingöl Hâkimi 42552 Sinan YILMAZ,

Koçarlı Cumhuriyet Savcılığına, Kemaliye Cumhuriyet Savcısı 42566 Mehmet KARADEMİR,

Dursunbey Hâkimliğine, İliç Hâkimi 42567 Seçkin ÜRKMEZ,

Çivril Hâkimliğine, Yenice (Karabük) Hâkimi 42569 Esra ATLI ERTÜRK,

Kâhta Hâkimliğine, Feke Hâkimi 42573 Ercan KUMHAK,

Eşme Cumhuriyet Savcılığına, Devrekâni Cumhuriyet Savcısı 42587 Şükrü İLCİ,

Geyve Cumhuriyet Savcılığına, Muş Cumhuriyet Savcısı 42593 Mustafa ARDAL,

Erciş Hâkimliğine, Şiran Hâkimi 42595 Alpay GENÇER,

Eceabat Cumhuriyet Savcılığına, Halfeti Cumhuriyet Savcısı 42598 Ömer ÇITAK,

Sındırgı Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 42616 Mehmet GÜLOĞLU,

Ferizli Hâkimliğine, Gölyaka Hâkimi 42633 Neslihan Havva KARAKAYİŞ,

İskilip Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 42640 Nuriye TAŞDEMİR,

Akyurt Cumhuriyet Savcılığına, Derik Cumhuriyet Savcısı 42642 Cesur AYKUL,

Ergani Cumhuriyet Savcılığına, Taraklı Cumhuriyet Savcısı 42645 Erdem DALKILIÇ,

Kestel Cumhuriyet Savcılığına, Afşin Cumhuriyet Savcısı 42664 Ramazan KEKLİK,

Van Hâkimliğine, Derinkuyu Hâkimi 42667 Tubanur KARAKURT AKKAYA,

Turhal Hâkimliğine, Datça Hâkimi 42671 Arzu KARAKÜLAH,

Osmaneli Hâkimliğine, Beşiri Hâkimi 42678 İdris BERBER,

Gömeç Hâkimliğine, Kurtalan Hâkimi 42683 Ayhan SAVAŞ,

Çal Hâkimliğine, Şarkışla Hâkimi 42688 Bilge Kağan TARIM,

Başkale Hâkimliğine, Pamukova Hâkimi 42695 Ayhan YARDIMCI,

Yerköy Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 42713 Serap HAKLI BAYRAKTUTAN,

Muş Hâkimliğine, Gökçeada Hâkimi 42715 Erhan ÖZKAN,

Hilvan Cumhuriyet Savcılığına, Çivril Cumhuriyet Savcısı 42716 Necati KAZAK,

Palu Cumhuriyet Savcılığına, Arhavi Cumhuriyet Savcısı 42739 Mahmut Nedim BAŞARANGİL,

Samandağ Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıyayla Cumhuriyet Savcısı 69403 Mustafa DOĞAN,

Suşehri Hâkimliğine, Yomra Hâkimi 92505 Ahmet ÖDÜL,

Besni Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 92506 Rabia ÖZCAN TAŞ,

Gürpınar Hâkimliğine, Amasya Hâkimi 92509 Serdar CEYLAN,

Eruh Hâkimliğine, Kepsut Cumhuriyet Savcısı 92510 Fatih AKBAŞOĞLU,

Olur Cumhuriyet Savcılığına, Sakarya Cumhuriyet Savcısı 92512 Ayşenur ÖZDEMİR,

Besni Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 92513 Engin TAŞ,

Halfeti Hâkimliğine, Dursunbey Hâkimi 92516 İsmet BOZKURT,

Domaniç Cumhuriyet Savcılığına, Ağrı Cumhuriyet Savcısı 92522 Mehmet AÇIKGÖZ,

Midyat Hâkimliğine, Ulus Hâkimi 92525 Erhan ŞENGÜN,

Maden Hâkimliğine, Kulu Hâkimi 92530 Fatma KURŞUN,

Maden Cumhuriyet Savcılığına, Kulu Cumhuriyet Savcısı 92538 Ömer Faruk KURŞUN,

Gemerek Hâkimliğine, İvrindi Hâkimi 92539 Gülcan DEDE,

Sivaslı Hâkimliğine, Van Hâkimi 92542 Sibel ATACAN ULU,

Dereli Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 92543 Tekin KORKMAZ,

Göynük Cumhuriyet Savcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı 92544 Serkan NOGAY,

Korgan Hâkimliğine, Ergani Cumhuriyet Savcısı 92545 Uğur BÜTÜNER,

Başkale Hâkimliğine, Havza Hâkimi 92547 İlyaz ÇORALI,

Gökçeada Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 92550 Ali ÇELİK,

Kağızman Hâkimliğine, Tekkeköy Cumhuriyet Savcısı 92551 Ahmet Tufan TAŞMERTEK,

Olur Hâkimliğine, Gümüşhacıköy Hâkimi 92553 Yavuz ARICAN,

Batman Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 92555 Şükran ORUÇ,

Akçakale Hâkimliğine, Sivas Cumhuriyet Savcısı 92558 Şakire Nurten ÖZEL,

Güdül Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 92561 Eren ŞENLİ,

Yusufeli Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 92562 Bahattin ARAS,

Eruh Hâkimliğine, Şarköy Hâkimi 92564 Hamdi VURAL,

Taşlıçay Hâkimliğine, Gazipaşa Hâkimi 92566 Muhammed Zeki TEMEL,

İyidere Hâkimliğine, Akseki Hâkimi 92567 Mehmet TAZE,

Doğanhisar Hâkimliğine, Van Hâkimi 92568 Senem TURAN,

Hilvan Cumhuriyet Savcılığına, Marmara Cumhuriyet Savcısı 92569 Bülent BAĞCI,

Nizip Hâkimliğine, Kıbrıscık Hâkimi 92571 Selçuk AKSOY,

Bismil Cumhuriyet Savcılığına, Ilgın Cumhuriyet Savcısı 92576 Erdoğan DEMİRTAŞ,

Sivrihisar Hâkimliğine, Akyaka Hâkimi 92577 Ramazan ÇAYLI,

Özalp Cumhuriyet Savcılığına, Vize Cumhuriyet Savcısı 92578 Mehmet Şirin IŞIK,

Keles Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 92581 Halil SAĞLAM,

Eğil Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 92585 Esin Zeynep SARITEPE,

Hanak Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 92586 Dilek ÖZKAN EREN,

Silopi Hâkimliğine, Akyazı Hâkimi 92591 Bilge TEZCAN,

Araban Hâkimliğine, Dursunbey Hâkimi 92593 Umut ÇALIŞKAN,

Almus Hâkimliğine, Emirdağ Hâkimi 92594 Gökçen TÜRKER,

Harran Cumhuriyet Savcılığına, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 92597 Mert ELİBOL,

Domaniç Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 92606 Gülcan AÇIKGÖZ,

Ermenek Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 92607 Muhammet VAROL,

Varto Hâkimliğine, Keçiborlu Hâkimi 92610 Harun KUKU,

Bozova Hâkimliğine, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı 92611 Özlem ATUK ÇILDIR,

Kavak Hâkimliğine, 19 Mayıs Hâkimi 92612 Ali İhsan İPEK,

Muş Hâkimliğine, Gökçeada Hâkimi 92638 Aliye ÖZKAN,

Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Ergani Cumhuriyet Savcısı 92667 Hasan DURSUN,

Çermik Cumhuriyet Savcılığına, Şarköy Cumhuriyet Savcısı 92704 Tamer SOYSAL,

Sivaslı Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 93625 Taylan Özgür ULU,

Korkuteli Hâkimliğine, Kulp Hâkimi 94978 Deniz YURDAKUL,

Bingöl Hâkimliğine, Hüyük Hâkimi 94981 Mehmet YAVUZ,

Yüksekova Hâkimliğine, Beydağ Hâkimi 94987 Ferhan GÜMÜŞ,

Mecitözü Hâkimliğine, Sivaslı Hâkimi 94992 Kaya DEPE,

Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığına, Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı 94993 Alper TUNÇER,

Ergani Hâkimliğine, Gündoğmuş Hâkimi 94996 Fikret KIRMAZ,

Finike Hâkimliğine, Digor Hâkimi 94997 Şermin GÜNAL,

Ilgın Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 94998 Arzu BEYAZIT,

Ilgın Cumhuriyet Savcılığına, Bulanık Cumhuriyet Savcısı 95002 Özgür BEYAZIT,

Anamur Hâkimliğine, Tekman Hâkimi 95004 İrfan ÜNÜVAR,

Hakkari Hâkimliğine, Altıntaş Hâkimi 95005 Faruk ZEYBEK,

Çerkeş Cumhuriyet Savcılığına, Aladağ Cumhuriyet Savcısı 95007 Selami SOLAK,

Vezirköprü Hâkimliğine, Savur Hâkimi 95009 Kemal ÖZKAN,

Bünyan Hâkimliğine, Beytüşşebap Hâkimi 95010 Arif BAYAR,

Ardahan Hâkimliğine, Altunhisar Hâkimi 95014 Miyase ÖZKAN,

Selim Hâkimliğine, Varto Hâkimi 95015 Yavuz GÜRTEPE,

Karasu Hâkimliğine, Diyadin Hâkimi 95016 Bircan AÇIKGÖZ,

Aydıncık Cumhuriyet Savcılığına, Harran Cumhuriyet Savcısı 95018 Niyazi MERCAN,

Çerkezköy Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 95020 Mert GÜMÜŞAY,

Boğazlıyan Hâkimliğine, Nazımiye Cumhuriyet Savcısı 95021 Murat KAKİLLİ,

Seydişehir Hâkimliğine, Nazımiye Hâkimi 95022 Adem ÇELİK,

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığına, Diyadin Cumhuriyet Savcısı 95024 Hasan YILDIZ,

Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığına, Ceylânpınar Cumhuriyet Savcısı 95025 İlhan AKILLI,

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına, Gelendost Cumhuriyet Savcısı 95027 Can BAYIR,

Boyabat Cumhuriyet Savcılığına, Silvan Cumhuriyet Savcısı 95028 Hakan MERDAN,

Çerkezköy Hâkimliğine, Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı 95029 Sedef GÜMÜŞAY,

Pazarcık Cumhuriyet Savcılığına, Altunhisar Cumhuriyet Savcısı 95030 Mesut GÜLER,

Sandıklı Cumhuriyet Savcılığına, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı 95034 Ömer SÖNMEZ,

Kiraz Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 95039 Murat GÖBEKCİ,

Kadirli Hâkimliğine, Çavdır Hâkimi 95043 Mustafa ŞAHİN,

Kınık Hâkimliğine, Harran Hâkimi 95046 Erkan ATAMAN,

Fındıklı Cumhuriyet Savcılığına, Çavdır Cumhuriyet Savcısı 95047 İhsan GÜNGÖR,

Viranşehir Hâkimliğine, Keles Hâkimi 95048 Mehmet ÖZDEMİR,

Devrek Hâkimliğine, Gercüş Hâkimi 95051 Şükrü ALTUNAY,

Türkoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Yahyalı Cumhuriyet Savcısı 95053 Suat UZUN,

Anamur Hâkimliğine, Pervari Hâkimi 95054 Aytekin Çağlar TURAN,

Siverek Hâkimliğine, Korgan Hâkimi 95057 Talha ALTINTOP,

Sivrice Cumhuriyet Savcılığına, Marmara Hâkimi 95058 Altuğ Kürşat ŞAHİN,

Tavas Hâkimliğine, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı 95063 Hasan AYDIN,

Kumluca Hâkimliğine, Kemaliye Hâkimi 95065 Muammer Taha EKİM,

Mihalıççık Hâkimliğine, İkizce Hâkimi 95072 Hayrettin GENÇ,

Gürün Cumhuriyet Savcılığına, Çiftlik Cumhuriyet Savcısı 95074 Murat ALAGÖZ,

Pozantı Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 95076 Hakan KOÇAK,

Korkuteli Hâkimliğine, Özalp Cumhuriyet Savcısı 95077 Fatih Mehmet AKSOY,

Kızıltepe Hâkimliğine, Bozkurt Hâkimi 95079 Ahmet Ziya ELİTAŞ,

Ula Cumhuriyet Savcılığına, Derik Cumhuriyet Savcısı 95081 Gürsel KELEŞ,

Türkoğlu Hâkimliğine, Hani Cumhuriyet Savcısı 95082 Resul YETİŞGEN,

Cizre Hâkimliğine, Meriç Cumhuriyet Savcısı 95092 Selçuk BÜTÜN,

Ergani Cumhuriyet Savcılığına, Dazkırı Cumhuriyet Savcısı 95096 Önder DEMİRCİ,

Kulu Cumhuriyet Savcılığına, Arguvan Cumhuriyet Savcısı 95098 Erdem KÜÇÜKBIÇAKCI,

Özalp Hâkimliğine, Enez Hâkimi 95099 Çağatay ÇETİN,

Alaca Hâkimliğine, Çemişgezek Hâkimi 95103 Burak ÖZDOĞAN,

Osmaneli Cumhuriyet Savcılığına, Kulp Cumhuriyet Savcısı 95104 Ersin ESENAL,

Lâpseki Hâkimliğine, Karlıova Hâkimi 95105 Mecit ÖZGÜL,

Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığına, Ovacık (Tunceli) Cumhuriyet Savcısı 95107 Hasan UĞURLU,

Ardahan Hâkimliğine, Lalapaşa Hâkimi 95109 Levent MUTLU,

Arhavi Cumhuriyet Savcılığına, Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı 95113 Filiz BAKIRCI,

Tatvan Hâkimliğine, Yığılca Hâkimi 95116 Rahmi ASLAN,

Boyabat Hâkimliğine, Silvan Hâkimi 95118 Susam MERDAN,

Ardahan Hâkimliğine, Taraklı Hâkimi 95120 Özgür TÜRKSEVER,

Gazipaşa Hâkimliğine, Saray (Van) Hâkimi 95122 Sinan KALKAN,

Kâhta Cumhuriyet Savcılığına, Pazaryeri Cumhuriyet Savcısı 95126 Ahmet YILDIZ,

Finike Cumhuriyet Savcılığına, Mutki Cumhuriyet Savcısı 95133 Zekeriya GÜNAL,

Afşin Hâkimliğine, Keles Cumhuriyet Savcısı 95135 Aysel BAMBUL,

Şarkikaraağaç Hâkimliğine, Varto Cumhuriyet Savcısı 95136 Özlem KILINÇ,

Siverek Hâkimliğine, Köprübaşı Hâkimi 95140 İsmail TENRUH,

Nusaybin Hâkimliğine, Dazkırı Hâkimi 95146 Murat Emre SAKALSIZ,

Yomra Hâkimliğine, Hani Hâkimi 95148 Serkan ERŞEN,

Anamur Cumhuriyet Savcılığına, Dargeçit Cumhuriyet Savcısı 95149 Mehmet TANRIÖVEN,

Elbistan Hâkimliğine, Koyulhisar Hâkimi 95152 Ümit DİKER,

Ayancık Hâkimliğine, Gürpınar Cumhuriyet Savcısı 95154 Ercan AYDIN,

Reyhanlı Hâkimliğine, Hizan Hâkimi 95156 Harun SADIÇ,

Datça Cumhuriyet Savcılığına, Çukurca Cumhuriyet Savcısı 95179 Tuncay BOZDOĞAN,

Haymana Cumhuriyet Savcılığına, Çüngüş Cumhuriyet Savcısı 95181 Ufuk YEŞİL,

Alaçam Cumhuriyet Savcılığına, Aralık Cumhuriyet Savcısı 95184 Mehmet ARI,

İmamoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Akkuş Cumhuriyet Savcısı 95197 Onur GÜNDEM,

Ardahan Hâkimliğine, Eskil Hâkimi 95198 Şükrü ÖZDEMİR,

Kaş Cumhuriyet Savcılığına, Pervari Cumhuriyet Savcısı 95220 Sedef YILMAZ,

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına, Hassa Cumhuriyet Savcısı 95224 Mustafa Özcan UYGUN,

Çumra Hâkimliğine, Kadışehri Hâkimi 97893 Tülün KAFALI ERSOY,

Zile Hâkimliğine, Karacasu Hâkimi 97902 Murat ŞAHİNKAYA,

Keşap Hâkimliğine, Baykan Hâkimi 97910 Şükran ŞANLIER ÇELİK,

Bor Cumhuriyet Savcılığına, Aybastı Cumhuriyet Savcısı 97921 Saltuk Buğra KURT,

Seydişehir Cumhuriyet Savcılığına, Maden Cumhuriyet Savcısı 97969 Serdar TUNCAL,

Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Arapgir Cumhuriyet Savcısı 97974 Mustafa MUTLU,

Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Domaniç Cumhuriyet Savcısı 97976 Gülbey ASLAN,

Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına, Hüyük Cumhuriyet Savcısı 98000 Bülent KAYAŞ,

Havza Cumhuriyet Savcılığına, Mazıdağı Cumhuriyet Savcısı 98019 Serkan ANKITCI,

Silopi Cumhuriyet Savcılığına, Palu Cumhuriyet Savcısı 98023 Burhan TEZCAN,

Çukurca Cumhuriyet Savcılığına, Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı 98056 Hacı Ali BAYARSLAN,

Keşap Cumhuriyet Savcılığına, Mazgirt Cumhuriyet Savcısı 98100 Sedat ÇELİK,

Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına, Beşikdüzü Cumhuriyet Savcısı 98117 Bülent ÇELEBİ,

Beşikdüzü Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 101203 Köksal YAVUZ,

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 101206 Emrah PELTEK,

Pozantı Hâkimliğine, Karaisalı Hâkimi 101211 Emine KOÇAK,

Çan Hâkimliğine, Göynücek Hâkimi 101220 Rukiye CANBAZ,

Ürgüp Cumhuriyet Savcılığına, Keşap Cumhuriyet Savcısı 101250 Oğuz AKYOL,

Demirci Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 101284 Mehmet Emin AKDOĞAN,

Erciş Cumhuriyet Savcılığına, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı 101290 Selim CÜRE,

Erciş Hâkimliğine, Pınarbaşı Hâkimi 101294 Aslı ÖZMEN CÜRE,

Muratlı Hâkimliğine, Doğanhisar Hâkimi 101338 Aslı YÜKSEL,

Siirt Hâkimliğine, Akpınar Hâkimi 101413 Zeynep MUTLU,

Taşova Hâkimliğine, Çınar Hâkimi 101440 Berna AKMAN DEMİREL,

Pazarcık Cumhuriyet Savcılığına, Karaburun Cumhuriyet Savcısı 101557 Yusuf ALTAY,

Kandıra Hâkimliğine, Gerger Cumhuriyet Savcısı 101729 Çimen EGE,

Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Digor Hâkimi 104657 Hüseyin KARS,

Hınıs Hâkimliğine, Mihalgazi Hâkimi 104759 Esma AYAR,

Kızıltepe Hâkimliğine, Ardeşen Hâkimi 104765 Yasemin YAMAN,

Nusaybin Cumhuriyet Savcılığına, Çukurca Cumhuriyet Savcısı 104768 Fidan DİNÇER AKTUĞ,

Marmara Ereğlisi Hâkimliğine, Bozkurt Hâkimi 104779 Aygül GÖZÜTOK İNALHAN,

Kadirli Cumhuriyet Savcılığına, Refahiye Hâkimi 104788 Arman İLHAN,

Gülşehir Hâkimliğine, Selim Hâkimi 104795 Zeynep Nihal KÖKSAL PELTEK,

Ermenek Hâkimliğine, Şabanözü Hâkimi 104814 Esra VAROL,

Araklı Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 104829 Ekrem KARADERE,

Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 104838 Bedrettin İNALHAN,

Iğdır Hâkimliğine, Eşme Hâkimi 104843 Kıvılcım SOYDAN ÖZTÜRK,

Sungurlu Hâkimliğine, Hanak Hâkimi 104844 Tuğba EREN TOKYÜREK,

Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına, Şabanözü Cumhuriyet Savcısı 104873 Mehmet TOKYÜREK,

Sulakyurt Cumhuriyet Savcılığına, Didim Cumhuriyet Savcısı 104878 Sertaç EKİCİ,

Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Şiran Cumhuriyet Savcısı 104928 Ziya ÖZTÜRK,

Erbaa Hâkimliğine, Taşlıçay Hâkimi 104935 Filiz ERDOĞAN ÇİÇEK,

Gediz Cumhuriyet Savcılığına, Suşehri Cumhuriyet Savcısı 105056 Bülent KURT,

Seydişehir Hâkimliğine, Arhavi Hâkimi 105058 Özlem ULUSOY TUNCAL,

Pazarcık Hâkimliğine, Karapınar Cumhuriyet Savcısı 105283 Banu DEMİRCİ ALTAY,

Nizip Hâkimliğine, İspir Hâkimi 107310 Elif ŞIK,

Keles Cumhuriyet Savcılığına, Özalp Cumhuriyet Savcısı 107326 Abdulbaki DOĞAN,

Viranşehir Hâkimliğine, Gemerek Hâkimi 107331 Emine Selma ÇELEBİ,

Tavşanlı Hâkimliğine, Gürpınar Hâkimi 107333 Nursel BEDİR,

Akyazı Hâkimliğine, Eğil Hâkimi 107349 Fatma Türkan KAMIŞ,

Demirci Hâkimliğine, Van Cumhuriyet Savcısı 107351 Dilek KUNDAKCI AKDOĞAN,

Gürpınar Hâkimliğine, Yusufeli Hâkimi 107385 Huriye AFŞAR ŞENER,

Karaisalı Hakimliğine, Akçakale Hâkimi 107388 Hatice ADIYAMAN ÜSTÜNEL,

İslâhiye Hâkimliğine, Almus Hâkimi 107392 Fatma Gözde TOPTİMUR,

Çumra Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Savcısı 107422 Abdurrahman ERSOY,

Viranşehir Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 107428 İsmet GÜVENÇ KAYAŞ,

Bor Hâkimliğine, Of Hâkimi 107469 Derya KURT,

Şırnak Hâkimliğine, Korgan Hâkimi 107479 Kevser TEMİZ,

Ayancık Cumhuriyet Savcılığına, Sarız Cumhuriyet Savcısı 107483 Fatih Sarper GÜLOL,

Iğdır Hâkimliğine, Ferizli Hâkimi 107484 Mine YÜCEL KARS,

Akçakale Hâkimliğine, İscehisar Hâkimi 107486 Mahmut ERCAN,

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 107513 Murat SUD,

Zile Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 107517 Şennur ŞAHİNKAYA,

Havza Hâkimliğine, Ağın Hâkimi 107525 Elif ÇELİKDEMİR ANKITCI,

Ergani Hâkimliğine, Ağlasun Hâkimi 107528 Banuhan DALKILIÇ,

Çerkezköy Hakimliğine, Çukurca Cumhuriyet Savcısı 107539 Derya SUD,

İslâhiye Cumhuriyet Savcılığına, Çayırlı Cumhuriyet Savcısı 107563 İnan TOPTİMUR,

Kadirli Hâkimliğine, Sivaslı Cumhuriyet Savcısı 107566 Zuhal İLHAN,

Altınözü Hâkimliğine, Yığılca Hâkimi 107568 Yıldız GÜRZSOY,

Çan Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 107587 Hüseyin CANBAZ,

Muratlı Cumhuriyet Savcılığına, Kuyucak Cumhuriyet Savcısı 107601 Erkan YÜKSEL,

Akçakale Hakimliğine, Eruh Hâkimi 107634 Nihal AKCAN,

Gediz Hâkimliğine, Kumru Hâkimi 107637 Feyza İNAL KURT,

Nizip Cumhuriyet Savcılığına, Pütürge Hâkimi 107660 Hüseyin ŞIK,

Ayancık Hâkimliğine, Gediz Cumhuriyet Savcısı 107695 Betül NAS GÜLOL,

Şebinkarahisar Hâkimliğine, Kağızman Hâkimi 107711 Neslihan ASLAN,

Naklen,

2- 1 inci derecenin 2 nci kademesi olan 1380+4000 gösterge karşılığı aylıkla,

Şırnak Hâkimliğine, Çorlu eski Hâkimi 37240 Celal KOÇ,

3- 3 üncü derecenin 1 inci kademesi olan 1020+3000 gösterge karşılığı aylıkla,

Tunceli Cumhuriyet Savcılığına, Balâ Cumhuriyet eski Savcısı 38515 Sedat TAŞ,

4- 6 ncı derecenin 1 inci kademesi olan 760+1600 gösterge karşılığı aylıkla,

İyidere Hâkimliğine, Evren eski Hâkimi 39868 Serap GÜNER,

5- 6 ıncı derecenin 2 nci kademesi olan 785+1600 gösterge karşılığı aylıkla,

Pütürge Hâkimliğine, Havza eski Hâkimi 40146 Aşır AKBIYIK,

Mesleğe kabul edilmeleri nedeniyle açıktan,

Atanmışlardır.

??? ??

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

28.06.2007 tarih ve 06 sayılı kararname ile ataması yapılan Yargıtay Tetkik Hâkimi Yüksel ÖDEMİŞ ile 27.06.2007 gün ve 05 sayılı kararname ile ataması yapılan Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Volkan MÜFTÜOĞLU'nun atama kararlarının iptaline ilişkin kararlar aşağıda gösterilmiştir.

KARAR: 10.07.2007/07

Yargıtay Tetkik Hâkimliğinden,Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan 34931 Yüksel ÖDEMİŞ'in,

Ataması iptal edilmiştir.

KARAR: 13.07.2007/09

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğinden, Samsun Vergi Mahkemesi Üyeliğine atanan 101773 Volkan MÜFTÜOĞLU'nun,

Ataması iptal edilmiştir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:36 - Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart18:31 - Mevduat faizi yüzde 11'e çıktı18:29 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:23 - Yere yığılan adama virüs şüphesiyle kimse yaklaşamadı18:18 - Kamu bankaları, sıfır konutlara düşük faizli krediyi sonlandırdı18:11 - Ali Koç: Türk futbolu birkaç kulüp dışında batak durumda
17:59 - 31 kişinin testi pozitif çıktı, 26 adres karantinaya alındı17:58 - Antalya'da turistlerin virüs testi otellerde yapılabilecek17:55 - Dolar haftayı 7,20 TL'den tamamladı17:47 - Yunanistan sınır kapısını 8 saat süreyle kapatacak17:42 - Sağlık-Sen'den 'sağlıkta şiddet' raporu17:38 - İl dışı öğretmen nakilleri forumda konuşuluyor
17:33 - Altı ilden yeni karantina haberleri geldi17:32 - Darp edilen AK Partili Meclis Üyesi: Azmettirici belediye başkanı17:26 - Altın 479 TL'ye geriledi17:15 - Bakan Karaismailoğlu: Çok işler yaptık, çok iyisini yapacağız17:13 - Vali'den çocuğu boğulmaktan kurtaran jandarmaya başarı belgesi
17:05 - Bozdurduğu 6 bin doları otomobilin torpido gözünden çaldırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam