Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/837012/
Yazdırılma Tarihi : 01 Mart 2021 Pazartesi 22:42

BÖTE mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönetici olabilir mi?

Kamuoyunda BÖTE olarak tanımlanan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenleri, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönetici olarak atanabilirler mi?

Haber Tarihi : 28 Temmuz 2019 10:01
BÖTE mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönetici olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar eki çizelgenin 8. sırasında "Bilişim Teknolojileri" branşının mezun oldukları üniversiteler ve aylık karşılığı okutacakları dersler yer almaktadır.

İşte "Bilişim Teknolojileri" branşının mezun oldukları üniversiteler ve aylık karşılığı okutacakları dersler;

Çizelgeden de görüleceği üzere "Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği" mezunları için "Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Atanamazlar" şerhi bulunmaktadır.

Peki kamuoyunda BÖTE olarak tanımlanan "Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği" ve diğer şerh bulunan mezunlar; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönetici olarak atanabilirler mi?

Konuyu iki başlıkta ele alalım,

1-BÖTE MEZUNLARI MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA MÜDÜR OLARAK ATANABİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasındaki; "(2)Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak, şartları aranır." hükmüne göre; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak atanacakların atölye ve laboratuvar öğretmeni olması gerekmektedir.

Dolayısıyla BÖTE mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak atanamazlar.

2-BÖTE MEZUNLARI MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANABİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde; "Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak." hükmüne yer verilmiştir.

BÖTE mezunlarının mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına öğretmen olarak atanamamaktadır.

Fakat BÖTE mezunlarının mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yukarıda yer verdiğimiz çizelgeye göre aylık karşılığı okutabilecekleri dersler bulunmaktadır.

Dolayısıyla BÖTE mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür yardımcısı olarak atanabilirler.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net'in Notu: Ve'nin "veya" olarak yorumlanması gerektiğine yönelik MEB açıklaması için tıklayınız.