Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/839237/
Yazdırılma Tarihi : 21 Eylül 2019 Cumartesi 02:25

BÖTE mezunları ilave eğitim öğretim tazminatı alır mı?

Halk Eğitimi Merkezinde görev yapan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunu bilişim teknolojileri alan öğretmenlerinin ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılıp yararlandırılamayacakları ilişkin MEB görüş yazısı

Haber Tarihi : 14 Temmuz 2019 10:00
BÖTE mezunları ilave eğitim öğretim tazminatı alır mı?

Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararına ekli Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları eki çizelgenin 8'inci sırasında; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunu bilişim teknolojileri alan öğretmenlerinin, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına atanamayacakları belirlenmiştir.

Yukarıda ki çizelgeden de görüleceği üzere "Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği" mezunları için "Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Atanamazlar" şerhi bulunmaktadır.

Peki kamuoyunda BÖTE olarak tanımlanan "Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği" ve diğer şerh bulunan mezunlar; ilave eğitim öğretim tazminatından yararlanabilirler mi?

Diğer taraftan, 05.05.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli III Sayılı Cetvelin (A) Eğitim Öğretim Tazminatı Bölümünün II'nci sırasında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları alana ve görmüş oldukları yüksek öğretim seviyelerine göre %4 ile %15 arasında değişen oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatının ayrıca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararına göre mezuniyetleri itibarıyla mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarına atanmaları mümkün olmadığından atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni kapsamında değerlendirilmeleri de mümkün bulunmayan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunu bilişim teknolojileri alan öğretmenlerinin, ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR