Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/840040/
Yazdırılma Tarihi : 18 Eylül 2019 Çarşamba 08:52

Önlisans mezunu, teknisyenlik unvan değişikliği sınavına girebilir mi?

İdare mahkemesi unvan değişikliği başvurusunda üst öğrenimle ilgili önemli bir karar verdi.

Haber Tarihi : 15 Temmuz 2019 10:07
Önlisans mezunu, teknisyenlik unvan değişikliği sınavına girebilir mi?

Davacı kişi Bekçi olarak görev yapmakta olup, Açık Öğretim Meslek Lisesi Elektrik Mezunu ve devamında ise ön lisans düzeyinde Elektrik programını tamamlamıştır.

Kurumu tarafından unvan değişikliği sınavı çerçevesinde ilan edilen Teknisyen kadrosuna yaptığı müracaatı "ortaöğretim mezuniyetinin devamı niteliğinde üst öğrenim bitirdiğinden" bahisle reddedilmiştir.

Kişinin idare mahkemesi nezdinde açmış olduğu davada verilen kararda özetle özetle; "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 9/1-i bendine göre Teknisyen kadrosuna atanacak adayların "Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak" şartını taşıması gerektiği, aynı sınava hem lise mezunları hem de ön lisans ya da lisans mezunlarının katılarak yarışarak aynı koşullara tabi tutulması sonucunu doğuracağının açık olduğu, personelin eğitim düzeyine ve alanına göre hazırlanacak sınava farklı eğitim düzeylerinden girenlerden aynı başarıyı beklemenin eşitsizlik yaratacağı gerekçeleriyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık görmemiştir.

İŞTE İDARE MAHKEMESİ KARARI