Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/846501/
Yazdırılma Tarihi : 19 Eylül 2019 Perşembe 02:09

MEB isterse, bir yönetmelik değişikliğiyle, yönetici görevlendirmede sözlü sınavı kaldırabilir

Haber Tarihi : 05 Ağustos 2019 14:03
MEB isterse, bir yönetmelik değişikliğiyle, yönetici görevlendirmede sözlü sınavı kaldırabilir

Milli Eğitim Bakanlığı, eğer isterse bir yönetmelik değişikliğiyle, yönetici görevlendirmedeki sözlü sınavı kaldırabilir. Eğer 2019 yılında bu uygulama yapılmış olsaydı, emek/zaman israfı olmayacak, özür grubuna daha çok kadro açılabilecek, okulların açılışına daha sağlıklı girilebilecekti.

MEB ilk defa yönetici görevlendirmeleri için yazılı sınav sonrası sözlü sınavları tamamladı.

Sözlü sınavda genel anlamda (bazı yerlerde farklı verildiği bilgisi gelmekte) yazılı sınav ile aynı puan verildi.

Yani yönetici olacakların durumunu yazılı sınav belirleyecek.

Bakan Selçuk, göreve geldikten sonra yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiş ve sözlü sınavın etkisi yüzde 20'ye çekilmişti.

Bakanlıkça yapılan sözlü sınavda yazılı puan ile aynı puan verilsin talimatı bu değişikliği anlamsız kılmıştır. Tabii talimata uyulmuş ise.

Sözleşmeli öğretmen alımında da KPSS ile aynı puan verilmesi talimatı vardı. Sadece güvenlik soruşturmasında sorun olanlar hariç demişti bakan Selçuk. Bunun da doğru bir yaklaşım olmadığını, masumiyet karinesinin uygulanarak "bağımsız yargı organlarınca suçluluğu ispatlanmayan herkes suçsuzdur" ilkesine bağlı kalınması gerektiğini hep vurguladık. Bakan Selçuk'un öğretmen atamada sözlü sınavı kaldırabilmesi için kanun değişikliği gerekmektedir. Çünkü 652 sayılı KHK sözlü sınavı şart koşuyor.

Fakat yönetici görevlendirmede kanun değişikliği gerekmiyor. Yönetici görevlendirmede sözlü sınav zorunluluğu yok.

652 sayılı KHK ilgili maddesi şöyle:
"(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir"

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere sözlü sınav için kanun düzenleme zorunluluğu yok. Bu zorunluluk yönetmelik kaynaklı ve yönetmelik değişikliği bakanlığın elinde.

Hal böyle iken ve herkese yazılı sınav ile aynı puan verilsin denilmişken sözlü sınav neden kaldırılmamıştır? Sözlü sınavda, harcanan emeğin yanı sıra, zaman da çok kıymetli idi ve sözlü yapılmasa idi süreç yani yönetici görevlendirmeleri bu sürece kadar tamamlanabilirdi.

Böylece;
-Özür grubuna daha çok kadro açılabilirdi.
-Okulların açılışına daha sağlıklı girilebilirdi.

MEB'in bu yolu izlememesi anlaşılır gibi değil.

Eğer sözlü ile bazı adaylar yine güvenlik gerekçesiyle elenmek istenmiş ise bu çok büyük yanlıştır. ( ki bu yönde bilgi gelmektedir) Bugün devlet okullarında öğretmenlik yapanların güvenlik gerekçesiyle yönetici yapılmak istenmemesi, sakıncalı görülmesi, bu nedenle sözlü sınavdan 60 puan altı verilmesinin izahı olamaz.

MEB yanlış planlama ile zaman, emek hatta insan harcamaktadır.

Bakan talimatına uyulmamış ise bakan bey bunun hesabını soracak mıdır hep beraber göreceğiz.

Maksut BALMUK