Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/855481/
Yazdırılma Tarihi : 15 Kasım 2019 Cuma 13:07

Sözleşmeli ilanına kişiye özel 'Katılım Belgesi' şartı yazıldı!

Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına kişiye özel katılım belgesi şart olarak yazıldı!

Haber Tarihi : 16 Eylül 2019 17:50
Sözleşmeli ilanına kişiye özel 'Katılım Belgesi' şartı yazıldı!

Bildiğiniz üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre alım süreçlerini düzenleyen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 12 nci maddesinde; "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda, kamu kurumlarınca verilen ilanlarda ilgili sözleşmeli pozisyonun gerektirdiği öğrenim, deneyim süresi, sertifika vb. şartlar yazılabilmektedir. Ancak, kurumlar usul ve esaslarda verilen bu geniş yetkiyi daha çok belirli bir kişiyi tanımlayan özel şartlar yazarak ilana başvuruları sınırlandırma yoluna gitmektedir.

Bunun bir örneğini maalesef kişiye özel akademik ilanlarıyla oldukça fazla gündeme getirdiğimiz Selçuk Üniversitesi yaptı. İlgili üniversite tarafından 16 Eylül 2019 tarih ve 30890 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 (altı) adet sözleşmeli personel alım ilanında yer alan "Sağlık Teknikeri (Anestezi) ilanında "ÇOCUK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU (ÇİLYAD) VE ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK VE BELGELENDİRMEK." şartı yer aldı.

Kamu kurumlarının verdiği ilanlarda kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından ihtiyaç duyduğu alana yönelik özel koşullar belirlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Ancak, usul ve esaslarda verilen bu yetkinin kişileri doğrudan tarif edecek biçimde kullanılması doğru bir yöntem değildir. Kişilerin günde dört saat katıldığı ve yetkinliğine dair doğru düzgün bir ölçme sistemi dahi olmayan kurslardan/derneklerden alacakları KATILIM BELGELERİNİN personel alım ilanlarında özel şart olarak yer alması usul ve esaslarda verilen yetkinin düzgün bir şekilde kullanılmadığının açık göstergesidir.

Bu bakımdan, Selçuk Üniversitesi tarafından verilen sözleşmeli personel pozisyonlarında yer alan katılım belgesi şartlarının iptal edilerek ilanların Sağlık Teknikeri (Anestezi) alımına uygun şekilde verilmesi gerekmektedir.