Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/858084/
Yazdırılma Tarihi : 10 Aralık 2019 Salı 23:03

Fakülte sürelerini borçlanmak, polisin emeklilik maaşını artırır mı, yaşı öne çeker mi?

Hizmet süresini doldurup da emekli olmak yaşını bekleyen polis memurlarının fakülte öğrenme sürelerini borçlanması mümkündür. Ancak borçlanılan süreler sadece emeklilik hizmetini artırır, yaşı öne çekmez.

Haber Tarihi : 28 Eylül 2019 21:42
Fakülte sürelerini borçlanmak, polisin emeklilik maaşını artırır mı, yaşı öne çeker mi?

SORU: Merhaba kolay gelsin. 10.05.1978 doğumluyum. 01.01.1997 tarihli sigorta başlangıcım var. Toplamda 951 gün. 04.01.2007 tarihinde Polis memuru olarak göreve başladım. Sigorta günlerimin birleştirmesini yaptım. Personel portalım da 08.12.2024 tarihinde çalışma sürem doluyor maaşsız emekli olabiliyorum. 25.02.2028 tarihinde maaşlı emekli olabiliyorum. 1998-2002 yılları arasında teknik eğitim fakültesini okudum. 5510 sayılı kanuna göre üniversite yıllarımı borçlansam maaşlı emekli tarihini öne çeker mi? Ne kadar çeker? Çalışma süremi ne kadar öne çeker? Ayrıca Emekli tazminatına ve maaşına katkısı olur mu?

CEVAP: 2002 yılından önce geçen teknik eğitim fakülte süresini borçlanmak Emniyet Personeline ne kazandırır?

Kısa bilgiler olarak:

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

5434 hükümlerine göre, kademeli yaş grubuna, yani 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmüne girilebilmesi için memurun 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresinin en az 3 yıl olması (yıpranma süresi, işçi, esnaflık süreleri de dahil olarak) ve gerek bu tarihten gerekse 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışmış olmaları gerekir.

Ayrıca, fiili olarak çalışmış olmamakla birlikte, borçlanma talebinde bulunulacak sürelerin de 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinde olması gerekmektedir.

Emniyet Hizmetlerinde görev yapanlar için okul sürelerinin memurluk olarak ve hizmet olarak kabul edilmesi, geçmiş okul sürelerinin borçlanılarak hizmete dahil edilmesi ilk defa 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri ile getirilmiş bir uygulamadır. Yani borçlanılarak hizmet sayılması sadece 2008 yılı Ekim ayından sonra kabul edilmiş bir işlemdir.

Bu bağlamda durumunuz hakkında değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır:

1) Okul sürelerinin borçlanılmasının emeklilik yaş grubuna etkisi:

2008 yılı Ekim ayından önce geçen ve bu tarihten geçerli olarak ilk defa getirilen kanun değişikliğinden yararlanarak başarılı geçen okul sürelerini borçlanan kişilerin, bu borçlanmaları sadece emeklilik hizmet süresini artırmaya katkı verecek, 23/05/2002 tarihi esas alınarak yapılan emeklilik yaş grubu hesabına katkı sağlamayacaktır. Yine de borçlanma düşünceniz olduğunda, öncesinden uygulayıcısı olan Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmenizi tavsiye edebiliriz.

2) Emekli maaşına etkisi:

Emekli maaşlarının hesaplanmasında tüm çalışma süreleri, borçlanılan süreler, yıpranma süreleri dahil edilir, maaş artırımını sağlar.

3) Emekli ikramiyesine etkisi:

Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanılarak hizmet satın alınan süreler, emekli ikramiyesi ödenecek hizmet süresine dahil edilir, ücretsiz izin, askerlik süresi vb. gibi. Bu bakımdan borçlanılan okul sürelerinin de emekli ikramiyesi hizmet yılına dahil edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Belirttiğimiz değerlendirmelerle birlikte bu konudaki işlemlerin genel özetini soru cevap şeklinde açıklamaktayız;

Soru 1- Okul sürelerini borçlanmak 5510 ile gelmiş, 5510 öncesi yani 2008 öncesi okul süreleri borçlanılabiliyor mu?

Cevap 1- Emniyet hizmetleri için okul süreleri ilk defa 5510 sayılı Kanun ile getirilmiştir, okul süreleri 2008 öncesi geçmiş olsa 5510 geçici maddeleri ile okul sürelerini borçlanmak 5510 sayılı Kanun geçici madde 4 hükmü gereği mümkün olmaktadır.

Soru 2- Kişi 5434'e tabiyse okul süresi borçlanılabiliyor mu? Yoksa düzenleme 5510 ile geldiği için kişinin 5510'a mı tabi olması gerekiyor.

Cevap 2- İster 5434 e tabi olmayanlar olsun, ister 5510 a tabi olanlar olsun Emniyet hizmetlerinde görev yapanlar bu şekilde geçmiş okul sürelerini borçlanabilirler, 5434'e tabi olanlar 5434 kapsamında, 5510 a tabi olanlar 5510 kapsamında hizmetlerine eklenir.

5510 sayılı Kanunla 2008 yılı Ekim ayından itibaren Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar sigortalı sayılmışlardır. 2008 sonrası ilk defa bu şekilde öğrenim görenlerin borçlanmalarına gerek bulunmamaktadır.

Soru 3- Her okul süresi mi borçlanılıyor. Yani sadece askeri okul süreleri değil, teknik eğitim fakültesi gibi okul süreleri de borçlanılabiliyor mu?

Cevap 3- 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmünde Polis Akademisi ile ayrım yapılmaksızın fakülte ve yüksek okullar belirtilmiştir. Bu nedenle Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Hizmetleri Sınıfında memur statüsünde çalışmakta olanların bu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri borçlanılabilir.