Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/861972/
Yazdırılma Tarihi : 14 Aralık 2019 Cumartesi 21:46

17 memurun hülleyle şube müdürü olması Sayıştay raporlarına girdi

Sayıştay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde Şube Müdürlüğü kadrosuna yapılan sınavsız atamaların kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Haber Tarihi : 18 Ekim 2019 14:05
17 memurun hülleyle şube müdürü olması Sayıştay raporlarına girdi

Bilindiği üzere, üniversitelerde kariyer ve liyakat ilkelerini hiçe sayarak Şube Müdürlüğü kadrolarına yapılan HÜLLE atamaları yaklaşık üç yılı aşan süre önce buradan gündeme getirmiştik. Aradan geçen süre zarfında yapılan bu keyfi atamaları kimse umursamadığı için konu Sayıştay Başkanlığının denetim raporlarına girmeye dahi başladı.

Bunun ilk örneği geçtiğimiz yıl Uludağ Üniversitesinin 2017 yılına ait Denetim raporunda yer almıştı. Bu yıl ki denetimlerde ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde Şube Müdürlüğü kadrosuna yapılan sınavsız atamalar Sayıştay raporunda yer aldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hülle atama yöntemi ile 16'sı Yüksekokul Sekreterliği 1'i Fakülte Sekreterliği olmak üzere toplam 17 personelini sınavsız sadece talep dilekçesi vererek Şube Müdürlüğü kadrolarına atamıştır. Sayıştay, üniversitedeki bu atamaların artık üniversitede rutine bağlandığını vurgulamıştır.

Ayrıca, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"ne göre sınava tabi olan Şube Müdürü kadrolarına bu yöntemle yapılan sınavsız atamaların 657 sayılı Kanunun kariyer ilkesine aykırı olduğu vurgulanmıştır.

Ancak, Sayıştay Başkanlığının yaptığı uyarı sadece Aydın Adnan Menderes Üniversitesinedir. Ona da ilgili üniversite ne kadar dikkat ediyordur bilemiyoruz. Esas sorun bu uygulamanın neredeyse tüm devlet üniversitelerinde rutin bir uygulamaya dönüşmüş olmasıdır. Burada sorunun kökten çözümü için mevzuat değişikliği yapılmalıdır.

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 20 inci maddesinin (d) fıkrasında yer alan; "Şube müdüründen daha üst görevlere, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılır." düzenlemesi sınavsız atamaların temel dayanağıdır.

Yönetmelikte bu düzenlemenin temel amacı Rektörün idari hizmetlerini yerine getirirken yakın çalışma ekibini (Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları, Fakülte Sekreteri, Enstitü Sekreteri ve Yüksekokul Sekreteri) kendisinin doğrudan seçmesine imkan vermektir. Ancak bu kadrolara atanacakların seçimlerinde kişilerin liyakati yerine farklı etmenler ön plana gelmektedir. Ayrıca, Şube Müdürlüğü sınavı açmak, yönetmek ve sonuçlandırmak üst yönetim dahil herkesi zorlayan işlemlerdir. Dolayısıyla, üniversiteler biraz da kolaya kaçarak Şube Müdürlüğü sınavını açmamakta, sınavsız şekilde Şube Müdürlüğü kadrolarını doldurmaktadır.

Dolayısıyla, her geçen gün büyüyen sorunun çözülebilmesi için sınavsız kadrolara yapılan atamalarla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yönetmelik değişikliğine gidilmek suretiyle Şube Müdürlüğü kadrolarına sınavsız yapılan atamaların geciktirilmeksizin önlenmesi gerekmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN