Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/871260/
Yazdırılma Tarihi : 18 Mayıs 2021 Salı 05:13

Kariyer merkezlerindeki kişiye özel ilanlara kim müdahale edecek?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından güçlendirilmesi için çalışmalar yapılan Kariyer Merkezlerinde istihdam edilen öğretim görevlisi alımları, alana uygun alım yapılmıyor!

Haber Tarihi : 05 Aralık 2019 14:05
Kariyer merkezlerindeki kişiye özel ilanlara kim müdahale edecek?

Bilindiği üzere, yeni hükümet sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan ofislerden birisi de İnsan Kaynakları Ofisidir. Söz konusu ofisin kurulması ile birlikte Üniversitelerde kurulan ancak istenilen verimlilikte çalışmayan kariyer merkezlerinin önemi her geçen gün artmaktadır.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde ilan edilen 2 inci 100 Günlük Eylem Planında İnsan Kaynakları Ofisinin hedefleri arasında; "TÜM ÜNİVERSİTELERDE KARİYER MERKEZLERİNİN KURULMASI VE VERİLECEK HİZMETLERİN STANDART PROSEDÜRLERİNİN YAYIMLANMASI" yer almıştır.

Gelinen bir yıllık süreçte kariyer merkezi bulunmayan üniversiteler bir yandan kariyer merkezlerini süratle kurarken, var olanlar ise öğretim görevlisi istihdamı ile merkezin etkinliğini arttırmaya gayret göstermektedir.

Ancak, son günlerde kariyer merkezinde istihdam edilmek üzere ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında aranan şartların merkezde verilecek hizmetlerle örtüşmediği görülmektedir.

Örneğin, Şırnak Üniversitesi tarafından Kariyer Ofisinde görevlendirilmek üzere 2 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Felsefe ve Toplumsal Düşünce veya Felsefi Danışmanlık alanların birinde Yüksek Lisans yapmış olmak" şartı aranmıştır.

Bir başka örnekte ise; Cumhuriyet Üniversitesince Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılmak üzere ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Çevre Mühendisliği lisans mezunu olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış, "B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası"na sahip olup, Yükseköğretim Kurumlarında ders vermiş olmak." şartları istenmiştir.

Ülkemizde genelde kariyer rehberliği hizmetleri psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olmuş kişilerce yürütülmektedir. Ancak, söz konusu iki ilanda aranan mezuniyet şartlarına bakıldığında, bu alanlara yer verilmediği gibi sadece "Çevre Mühendisliği, Felsefe" gibi farklı yetkinlikten mezun olmuş kişilere başvuru şansı verildiği görülmektedir.

Dolayısıyla, kariyer merkezlerinin nitelikli bir yapıya kavuşması ve beklenen hizmetleri yerine getirmesi gerçekten isteniliyorsa; bu ilanlara müdahale edilerek kariyer ofislerinde istihdam edilecek öğretim görevlilerinin alanlarının standartlaştırılması gerekmektedir.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ