Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/871958/
Yazdırılma Tarihi : 25 Şubat 2021 Perşembe 08:51

Emekli ikramiyesi, emekli aylığı ödemesi öncesinde de yapılabilir mi?

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Haber Tarihi : 23 Aralık 2019 00:01
Emekli ikramiyesi, emekli aylığı ödemesi öncesinde de yapılabilir mi?

Memurlar görevde iken emekli olduklarında ayın 15 inde aldıkları görev aylıkları, memurun hizmetini sonraki ayın 14 üne kadar taşır. Yani 15 Aralık 2019 maaşını alan memurun hizmeti 14 Ocak 2020 ye kadar olan süre olduğundan, emekli memura Sosyal Güvenlik Kurumu 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlar.

Emekli aylıkları da 1 er ay olmak üzere her ay peşin olarak ödendiğinden bu memurun emekli aylığı 15 Ocak ile 31 Ocak arası 15 günlük bir aylık, daha sonra 1 Şubat dahil daha sonraki aylarda ise her ay bazında aylık ödeme günü olarak emekli aylığı ödenir.

Yani, bir memur 16 Aralık itibariyle emekli olduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu bu memurun ilk emekli aylığını 15 Ocak itibariyle 15 günlük ve 1 Şubat itibariyle de bir aylık ödemeye başlar, daha önce ödeme yapamaz.

Görevinden ayrılıp çalışmazken aylık talebinde bulunanların aylık başlangıçları Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ettikleri tarihi takip eden ilk ayın 1 inci günü olur. Ayın 15 i olmaz.

Bu işlemler ödenecek aylıkların her ay peşin olarak ödeneceğine ilişkin Kanunlarda yer alan hükümler gereği olmaktadır.

Emekli aylık ödemesi bu şekilde olmakla birlikte peki kanunlara göre hak edildiği tespit edilmiş olan emekli ikramiyesi ödemesi yapılması için de emekli olduğu tarihi takip eden aybaşı beklenir mi:

Emekli ikramiyesi, memurun emekli aylığı hesabında esas alınan unsurlara göre belirlenir. Ancak, hem 5434 de hem de 5510 da hesaplanmış olan emekli ikramiyesinin emekliye ödemesi için belirli bir süre beklenmesini gerektiren bir hüküm bulunmaz.

Emekli ikramiyesinin ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumunun emeklilik işlemlerini sonuçlandırma hızına bağlı bir işlemdir.

Ayrıca, emekli aylık ve emekli ikramiye tutarları farklı hesaplamalara göre bulunan tutarlar olduğundan, ayrı ayrı ödeme gerektiren bir işlem olduğunu söyleyebiliriz. Yani emekli ikramiyesi emekli aylık tutarına katılmış şekilde ödenmez. Emekli ikramiyesi aylık tutarından hariç olarak ayrıca ödenir.

Sonuç bağlamında: 16 Aralık 2019 tarihi itibariyle emekliye ayrılmış bir kişinin her ne kadar emekli aylıklarını alabilmesi için 15 Ocak 2020 tarihi beklenmesi gerekirse de, emekli ikramiyesinin ödenmesi için bu tarihi beklenmesine dair kısıtlayıcı bir hüküm olmadığından, memurun emekli ikramiye tutarı 16 Aralık 2019 tarihi ile 14 Ocak 2020 tarihi arasında da ödenebilir. Hem emekli aylığının hem de emekli ikramiyesinin aynı anda ödenmesinin zorunlu olmadığını değerlendirmekteyiz.