Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/873206/
Yazdırılma Tarihi : 21 Şubat 2020 Cuma 22:05

Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak

2019 yılının son günlerindeyiz. Bir çok belediyede, 5393 sayılı Kanuna tabi olarak çalıştırılan sözleşmeli personelin, sözleşmelerinin uzatılmayacağı ve bu kişilerin işsiz kalacağı belirtilmektedir.

Haber Tarihi : 15 Aralık 2019 00:04
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak

Bilindiği üzere, belediyelerde 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine tabi olarak sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir:

"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir."

Her yılın son günlerinde olduğu gibi, 2019 yılının bu son günlerinde de, yüzlerce personelin sözleşmesinin uzatılmayacağı ifade edilmektedir. Bu durumun, siyasi parti değişikliğinin olduğu büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde daha fazla olması bekleniyor.

Diğer taraftan, Memurlar.net'te, 9 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan haberde, Belediyelerin takdir hakkıyla, yılın sonunda, sözleşmeli personelin sözleşmesini sonlandırmasının hukuksuz olduğuna yer verilmişti.

Ancak bu hukuki duruma rağmen, bir çok belediyede, 5393'e göre sözleşmeli olarak istihdam edilen personel, tedirgin bir şekilde beklemektedir. Bazı belediyelerde, tebligatlar da yapılmış durumdadır.

Artık, işe girişlerinden sözleşmesinin feshine değin tüm aşamaları sorunlu olan, takdir hakkının belediye başkanının keyfine göre belirlendiği bu istihdam şeklinin yeniden ele alınması gerekmektedir.