Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/876416/
Yazdırılma Tarihi : 26 Temmuz 2021 Pazartesi 05:30

Doğumla ilişkili izinler, sözleşmelinin 3+1 hizmet süresinde değerlendirilir mi?

Doğuma bağlı olarak kullanılan izinler, Sözleşmeli personelin, 3+1 hizmet süresinde kısmen değerlendirilmektedir.

Haber Tarihi : 10 Ocak 2020 00:02
Doğumla ilişkili izinler, sözleşmelinin 3+1 hizmet süresinde değerlendirilir mi?

SORU: Merhaba. 3+1'e tabi sağlık personeliyim. 21 ocak 2019 da göreve başladım erken doğum sebebiyle doğum izni+tek hekim ve heyet raporu kullandım. 21 ocak 2020'de senem doluyor şubat donemi es tayini kurasına başvuracağım. Fakat, doğum izni ve heyet raporlarının da fiili hizmetten sayılıp sayılmadığına dair yönetmelikte rastlamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Böyle bir durumda senemden sayılıp tayinim onaylanır mi?

CEVAP:663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı" başlıklı 45/A maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekildedir.

"(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşla-rında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir."

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin hizmet sözleşmesinin 17. maddesinde izin hakları düzenlenmiştir.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine tabi sözleşmeli personelin hastalık ve mazeret izinlerinde geçen süresinin hizmet süresinden sayılmayacağına yönelik bir hüküm bulunmadığından; doğum izni ve heyet raporlarında geçen sürenizin de hizmet süresinden sayılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Diğer taraftan aylıksız izin sürelerinin hizmetten sayılmasına yönelik özel bir düzenleme yer almamaktadır. Bu nedenle, sözleşmenin askıda olduğu döneme ait aylıksız izin süreleri, 3+1'de değerledirilmeyecektir.