Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/878711/
Yazdırılma Tarihi : 06 Haziran 2020 Cumartesi 07:19

Devlet sanatçılığında adam/ay hesabıyla sözleşmeli dönemi başladı

Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüklerinde sözleşmeli sanatçılar artık yıllık sözleşme yerine adam/ay hesabıyla sınırı süreli/kısmi zamanlı çalıştırılacaklar...

Haber Tarihi : 10 Ocak 2020 17:00
Devlet sanatçılığında adam/ay hesabıyla sözleşmeli dönemi başladı

Yukarıda yer verilen kurumlarda yıllardan beri geleneksel biçimde yıllık sözleşmeyle sanatçı istihdam ediliyordu. Buradaki geleneksel sözleşmelilik DMK'nın geçici maddelerine dayanılarak ve yıllık süreli akitlerle hayata geçiyordu. Statü her ne kadar sözleşmeli ise de KİT'lerdeki II sayılı cetvele benzer biçimde bir parça iş güvenceli bir sözleşmelilik söz konusuydu.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte sanatçıların sözleşmeli istihdamında önceki sisteme benzer bir biçimde yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

* 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde,

* 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde,

* 21/6/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde,

sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmelikler yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Ancak, daha 5-6 ay önce yeni kurulmuş olan, yıllık sözleşmeyle sanatçı istihdamı sisteminden vazgeçildi. 26.12.2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazete'de yapılan düzenlemelerle, önce yukarıda sıralanan ve daha birkaç ay önce yürürlüğe konulmuş olan Yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı sonra da "adam/ay" hesabıyla kısmi zamanlı sözleşmeliliğe geçildi.

Yeni sistem şöyle işleyecek:

* Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü:

"Solist Sanatçı", 756 adam/ay, (yıllık en fazla 63 kişi çalıştırılabilir), aylık tavan ücret: 41.770*katsayı (0,146061)= 6100 TL

"Sanatçı", 6264 adam/ay, (yıllık en fazla 522 kişi çalıştırılabilir), aylık tavan ücret: 40.525*katsayı(0,146061)= 5919 TL

"Sahne üstü ve sahne gerisindeki hizmetler", 3.156 adam/ay, (yıllık en fazla 263 kişi çalıştırılabilir), aylık tavan ücret: 35.525*katsayı (0,146061)= 5188 TL

* Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü:

"Sanatçı", 6.180 adam/ay, (yıllık en fazla 515 kişi çalıştırılabilir), aylık tavan ücret: 40.525*katsayı (0,146061)= 5919 TL

"Sahne üstü ve sahne gerisindeki hizmetler", 8.340 adam/ay, (yıllık en fazla 695 kişi çalıştırılabilir), aylık tavan ücret: 35.525*katsayı (0,146061)= 5188 TL

* Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü:

"Sanatçı", 5.136 adam/ay, (yıllık en fazla 428 kişi çalıştırılabilir), aylık tavan ücret: 40.525*katsayı (0,146061)= 5919 TL

"Sahne üstü ve sahne gerisindeki hizmetler", 600 adam/ay, (yıllık en fazla 50 kişi çalıştırılabilir), aylık tavan ücret: 35.525*katsayı (0,146061)= 5188 TL

esasında personel çalıştırılabilecek.

Yukarıdaki personel sayıları 12 ay süreyle en fazla çalışabilecek kişiyi gösterir. Burada takdir tamamen ilgili kurumlardadır. İsterse daha fazla personeli 3 ay, 5 ay ya da sezon süresince çalıştırıp sonra iş akdini sonlandırabilir.

Yeni düzenlemeyle, temsil başı ve eser başı çalıştırılacak figüranlar için de benzer biçimde tavan ücret ve çalıştırılabilecek temsil sayısı belirlenmiştir.