Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/884073/
Yazdırılma Tarihi : 06 Mayıs 2021 Perşembe 01:40

Danıştay, sendika eylemi kapsamında öğle nöbeti tutmayan öğretmene nöbet ücreti verilmesine karar verdi

Danıştay 12. Dairesi, sendikasının aldığı eylem kararı doğrultusunda nöbet görevini tutmayan öğretmene, nöbet ücreti verilmemesi yönündeki işlemi iptal etti.

Haber Tarihi : 05 Şubat 2020 12:37
Danıştay, sendika eylemi kapsamında öğle nöbeti tutmayan öğretmene nöbet ücreti verilmesine karar verdi

Eğitim Sen üyesi bir öğretmen, 14 Eylül 2018 tarihinde, sendikasının aldığı karar doğrultusunda, okul müdürlüğüne dilekçe vermiş ve nöbet tutmayacağını belirtmiştir.

Çanakkale Yenice ilçesinde, nöbet görevini yerine getiremeyen öğretmenlere nöbet görevine bağlı ek ders ücreti verilmemiştir. Bunun gerekçesi olarak da, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 09.11.2018 gün ve 21408288 sayılı yazısı gösterilmiştir.

Sendika yönetimince, hem nöbet ücreti verilmemesi hem de bu işlemin dayanağı yazının iptali için Danıştay'da dava açılmıştır.

Açılan davada, söz konusu nöbet eylemi örgütlenme özgürlüğü kapsamında bir faaliyet olduğundan, cezalandırma niteliğinde nöbet ücreti tahakkuk ettirilmemesinin hukuka uygun olmadığı belirtilmiştir.

Danıştay 12.Daire 25.09.2019 gün ve E: 2019/1358 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Danıştay kararını okumak için tıklayınız.