Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/886280/
Yazdırılma Tarihi : 05 Haziran 2020 Cuma 18:23

Kadroya geçen işçiler, sendikaların yetki tespitinde dikkate alınacak

Yargıtay kararından: 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan ve mevcut iş yerinden bildirilen işçiler de yetki tespitinde dikkate alınacaktır. Kanun koyucunun istisnai düzenleme sevk ettiği husus, farklı iş kolundan yeni tescil edilen iş yerleri bakımından yetki başvurusunun yapılması durumudur

Haber Tarihi : 16 Şubat 2020 14:36
Kadroya geçen işçiler, sendikaların yetki tespitinde dikkate alınacak

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, taşerondan kadroya geçen işçilerin, sendikaların yetki tespiti için yaptığı başvuruda dikkate alınıp alınmayacağı konusunda son noktayı koydu.

Taşerondan kadroya geçen işçilerin sendikaların yetki tespitinde dikkate alınıp alınmayacakları konusu davalık oldu.

Öz Sağlık İş Sendikası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak taşerondan kadroya geçen işçilerin yetki tespitinde dikkate alınmasını isteyerek, Sağlık Bakanlığı ile bağlı iş yerlerinde çoğunluk tespiti talebinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kadroya yeni geçen işçileri de hesaba katarak, Öz Sağlık İş Sendikasının çoğunlukta olduğunu tespit etti.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yetki tespiti kararının iptali için mahkemeye başvurdu.

- Yerel mahkeme, kadroya geçen işçileri dahil etmedi

Mahkeme, sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin çoğunluk tespitinde göz önüne alınıp alınmayacağı konusunu değerlendirdi.

Yerel mahkeme, kanun koyucunun, kadroya geçen işçiler için yönünden 31 Ekim 2020'de sona erecek Yüksek Hakem Kurulu Toplu İş Sözleşmesi'ni (TİS) işaret eden yeni bir sistem öngördüğünü belirtti ve yetki tespiti yapılırken asıl iş kolunda kadroya geçirilen işçilerin nisaba dahil edilmemesi gerektiğine karar verdi.

Mahkeme, bu nedenlerle davayı kabul etti.

- İstinaf başvurusu

İlk derece mahkemesinin kararına karşı istinaf yoluna başvuruldu. Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkemenin kararını kaldırarak, davanın reddine karar verdi.

İstinaf mahkemesinin kararında, yasal düzenlemelere göre, "sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanı ile ihdas edilmiş sayılır" hükmüyle kadroya geçen işçilerin, asıl işveren olan kamu kurumunun sürekli işçi kadrosunda kendi işçisi haline geleceğinin vurgulandığı belirtildi.

Kararda, somut olayda kadroya geçen işçilerin yetki tespitinde, iş yerinin işçisi olarak kabul edilerek çoğunluğun belirlenmesinde dikkate alınması gerektiği, Bakanlık işleminin hukuka uygun olduğu sonucuna varıldığı vurgulandı.

- Son sözü Yargıtay söyledi

Bölge Adliye Mahkemesinin kararının temyiz edilmesi üzerine ise dosya Yargıtay 22. Hukuk Dairesine geldi.

Daire, Bölge Adliye Mahkemesince, davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, hükmün onanmasına karar verdi.

Dairenin gerekçesinde, bir iş yeri veya işletmede toplu iş sözleşmesi yapabilmek için sendikanın çoğunluğu sağlayıp sağlamadığının belirleneceği, bu yapılırken de çalışan tüm işçilerin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Dava konusu yetki tespit başvuruları sonuçlandırılırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan ve mevcut iş yerinden bildirilen işçilerin dikkate alındığı, kanun koyucu tarafından yetki başvurusuna dair özel bir düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.

Kanun koyucunun açık bir şekilde mevcut iş yeri bakımından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine uygun olarak yetki başvurusunda bulunulabileceğini ortaya koyduğu aktarılan gerekçede, şu tespitler yapıldı:

"Buna göre, 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan ve mevcut iş yerinden bildirilen işçiler de yetki tespitinde dikkate alınacaktır. Kanun koyucunun istisnai düzenleme sevk ettiği husus, farklı iş kolundan yeni tescil edilen iş yerleri bakımından yetki başvurusunun yapılması durumudur. Maddeye göre yeni tescil edilen iş yerlerinde 31 Ekim 2020'den önce yetki başvurusu yapılamayacaktır. Zaten bu tarih itibariyle de bu işçiler de mevcut iş yerinden bildirilecektir. Açıklanan maddi ve hukuki olgular karşısında 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan ve mevcut iş yerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen işçilerin yetki tespit başvurusunda dikkate alınması gerektiği hususu tartışmasızdır."