Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/892491/
Yazdırılma Tarihi : 30 Mayıs 2020 Cumartesi 01:38

Usta öğreticilere, ders dışında yapılan faaliyetlere görevlendirildiği takdirde ek ders ücreti ödenir mi?

Hayat boyu öğrenme kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen usta öğreticilerin, ders dışında yapılan faaliyetlere görevlendirildiği takdirde ek ders ücreti ödenir mi?

Haber Tarihi : 22 Mart 2020 10:00
Usta öğreticilere, ders dışında yapılan faaliyetlere görevlendirildiği takdirde ek ders ücreti ödenir mi?

Halk eğitimi merkezlerinde ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen usta öğreticilerden, il dışında yapılan spor yarışmalarına katılan kursiyerlerine /öğrencilerine refakat etmek üzere görevlendirilenlerin, bu görevleri süresince ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı sorusunu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 05.03.2020 tarih ve 4885669 sayılı yazılarıyla cevaplandırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine

İlişkin Kararın 9. maddesinde; "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf

öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim

ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde

haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak

nitelendirilenlerden;

1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir." hükmü yer almaktadır.

Görüleceği üzere ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler, öğretmen ihtiyacının kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle karşılanamadığı durumlarda, ders okutmakla sınırlı olarak görevlendirilmektedirler.

Bu çerçevede, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin, yalnızca fiilen okuttukları ders görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün olup bunun dışında bir uygulama yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR