Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/893307/
Yazdırılma Tarihi : 05 Haziran 2020 Cuma 18:40

MEB'den, sözleşmeli personel atamasında örnek uygulama

MEB, sözleşmeli öğretmen atamasında, mevzuatta yer alan hükümden dolayı kadroların boş kalmaması için, önemli bir uygulama yaptı. Bakanlık, tercihler öncesinde, iki bakanlığa sözleşmeli öğretmen çalıştırıp çalıştırmadığını sordu

Haber Tarihi : 19 Mart 2020 11:06
MEB'den, sözleşmeli personel atamasında örnek uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı, 18 Mart 2020 tarihi itibariyle, sözleşmeli öğretmen yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Diğer taraftan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesinde yer alan hüküm gereğince, sadece unvan değişikliği durumunun olması halinde, çalışmakta olan sözleşmeli personel başka bir kurumun sözleşmeli personel kadrosuna atanabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı bu kontrolü sağlamak üzere, atamalar öncesinde öğretmen istihdam eden iki Bakanlığa (Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), sözleşmeli öğretmen çalıştırıp çalıştırmadıklarını sordu. Böylece, şartları taşımayan adaylar, tercihler dışına çıkarıldı ve atamalar yapıldı.

T.C.
MILLİ EGITIM BAKANLIGI
Personel Genel Müdürlügü

Sayı : 68898891-903.02.01-E.4390946 28.02.2020
Konu : Sözlesmeli Ögretmen Atamaları

DAGITIM YERLERINE
Ilgi : 28/6/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözlesmeli Personel Çalıstırılmasına Iliskin Esaslar.

Bakanlıgımız resmi egitim kurumlarında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.921 (on dokuz bin dokuz yüz yirmi bir) kontenjana sözlesmeli ögretmen atama islemleri için 9 Mart 2020 tarihinde tercih basvuruları alınarak 18 Mart 2020 tarihinde atama islemleri gerçeklestirilecektir.

Ilgi Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında:
"Sözlesmeli personelin, hizmet sözlesmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözlesmesinin feshedilmesi veya sözlesme dönemi içinde sözlesmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluslarının sözlesmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez."
Sözlesmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalısanlardan,
b) (Degisik: 14/05/2018-2018/11809) Ögrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara iliskin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan degisikligi yapanlardan,
c) Es veya saglık durumu nedeniyle yer degisikligi talebinde bulunmakla beraber; geçis yapacagı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteligi haiz bos pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalısma sartını karsılayamaması nedenlerinden herhangi birine baglı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre sartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.
Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa ise alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur
." denilmektedir.

Bu baglamda Bakanlıgımızca gerçeklestirilecek sözlesmeli ögretmen atama isleminde degerlendirilmek üzere halen Bakanlıgınızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözlesmeli ögretmen bilgileri ile Bakanlıgınızda sözlesmeli ögretmen olarak görev yapmakta iken 18 Mart 2019 tarihi ve sonrasında sözlesmesi feshedilen/sözlesmesini tek taraflı fesheden ögretmenlerin (sözlesme fesih gerekçesi yukarıda yazılı madde hükmü dogrultusunda belirtilmek suretiyle) bilgilerine ihtiyaç duyulmustur.

Bu nedenle istenilen bilgilerin ekte gönderilen excel dosyasına islenerek 5 Mart 2020 tarihine kadar gönderilmesini arz ederim.

Hamza AYDOGDU
Bakan a.