Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/893425/
Yazdırılma Tarihi : 03 Haziran 2020 Çarşamba 06:21

YÖK, uzaktan eğitimin detaylarını üniversitelere gönderdi

Yükseköğretim Kurulu, 2019-2020 bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan uzaktan eğitim kararını üniversitelere gönderdi.

Haber Tarihi : 19 Mart 2020 17:42
YÖK, uzaktan eğitimin detaylarını üniversitelere gönderdi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ; dün yaptığı açıklama sonrasında 23 Mart 2020 Pazartesi günü uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacağını ilan etmişti.

Bu kapsamda, alınan karara ilişkin detaylar üniversitelere bildirerek, "2019-2020 bahar dönemi" ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli altyapı ve yetkinlik var ise uzaktan öğretimle yürütülebilecek; uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilebilecektir.

2- Yükseköğretim kurumlarınca, "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla", örgün eğitim yerine ikame edilmek üzere yapılacak olan uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin uyulacak hususlar aşağıda belirlenmiştir:

a) Yükseköğretim kurumları, program çeşitlilikleri ve altyapı imkanlarına göre, yetkili kurullarının kararı ile örgün eğitimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri

eğitim ve öğretim faaliyetlerini, niteliği gözönünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle uzaktan öğretim yoluyla sürdürebilecektir.

b) Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilecektir.

c) Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda yürütülecektir.

3- Yukarıdaki kararlar, halen yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında Yükseköğretim Kurulundan gerekli izin alınarak açılmış ve yürütülmekte olan "Uzaktan Eğitim Programlarının yüz yüze eğitim kısımları" için de geçerlidir. Söz konusu usul ve esasların bu kararlara aykırı hükümleri, COVID-19 salgını süresince uygulanmayacaktır.

4- Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için, her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVID-19 salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecektir.

5- Yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan öğretimle ilgili olarak alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate alacaklardır.

Yukarıdaki kararlara ilaveten,

Bu süreçte dijital ortamda uzaktan öğretim yapma ve içerik hazırlama konusunda karşılaşılabilecek zorluklar dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurulu'nun koordinasyonunda, bu konuda eğitim almak isteyen öğretim elemanlarına Anadolu Üniversitesi tarafından çevrimiçi olarak "Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme" dersi verilebilecektir. Bunun yanında yükseköğretim kurumları isterlerse bünyelerindeki merkezler aracılığıyla da kendi öğretim elemanlarına eğitimler düzenleyebilirler veya diğer üniversitelerden bu eğitimi aldırabilirler.

Yükseköğretim kurumları, uzaktan öğretim faaliyetleri için ihtiyaç duydukları altyapı ve diğer eksiklikleri konusunda uzaktan eğitim deneyimi olan üniversitelerle işbirliği içerisinde çözüm bulabilecekleri gibi, birbirlerinin alt yapı imkanlarından da yararlanabilirler. Bu kapsamda "Öğrenme Yönetim Sistemi" bulunmayan ya da yetersiz olan üniversitelere, talep etmeleri halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından da destek sağlanacaktır.

Uzaktan öğretimle verilecek ders içerikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanabileceği gibi üniversitenin bir başka üniversitede verilen aynı içerikteki dersi de kullanabilmesi mümkündür.

Ayrıca, yükseköğretim kurumlarımızın ders içerik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin ders havuzlarında yer alan ders içerikleri olmak üzere önümüzdeki haftadan itibaren YÖK bünyesinde oluşturulacak "YÖK Dersleri" (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adlı bir arayüzle ders içerikleri açık erişime sunulacak; bilahare diğer üniversitelerin dijital ders malzemeleri de YÖK tarafından değerlendirilerek bu havuza ilave edilecek ve bu ders havuzu sürekli olarak geliştirilip zenginleştirilecektir.

Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları, rektörlüklerce gerekli alt yapının oluşturulması ve "sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma" koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda da yapılabilecektir.