Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/894155/
Yazdırılma Tarihi : 06 Mayıs 2021 Perşembe 16:41

YÖK, norm kadroda aktarmada yetki devrinin süresini uzattı!

Haber Tarihi : 23 Mart 2020 10:55
YÖK, norm kadroda aktarmada  yetki devrinin süresini uzattı!

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelere geçen yıl devrettiği kadro aktarma yetkisini bazı istisnalar hariç 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzattı!

Bilindiği üzere, 30 Kasım 2018 tarihli haberimizde; 31 Aralık 2019 tarihine kadar norm dışı kadro talepleri hariç olmak şartıyla norm içinde kadro aktarma yetkisini Yükseköğretim Kurulunun üniversitelere devrettiğini duyurmuştuk.

Daha sonra, bazı üniversitelerin kapanan programlara kadro aktarımı yaparak süreci hemen suistimal etmeleri sebebiyle, Yükseköğretim Kurulu 20 Şubat 2019 tarihinde bir takım yetkileri tekrar uhdesine almıştı.

Bu kararla; öğrenci alımı durdurulan veya öğrenci kontenjanı henüz belirlenmemiş olan programların asgari kadro aktarımları ile anabilim dalı sayısının iki katına kadar yapılan planlamalarda asgari kadro sayısını aşan her türlü kadro aktarımı için Yükseköğretim Kurulundan izin alınması şartı getirildi.

Yetki devrinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar verilmesi sebebiyle, üniversiteler tarafından sürecin bu yıl içerisinde nasıl yönetileceğine dair kafa karışıklığı devam ederken, Yükseköğretim Kurulu geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda kadro aktarımlarında yetki devri yaptı. Bu sene yapılan yetki devride yine 31 Aralık 2020 tarihinde son bulacak.

Bu yıl yapılan yetki devrine baktığımızda aşağıdaki hususların altı çizilmiştir.

1- Söz konusu yetki devrinin, öncelikle her programın eğitim-öğretime başlaması ve devam edebilmesi için Yükseköğretim Kurulunca alınmış kararlarda belirtilen niteliklere uygun öğretim elemanı istihdamında kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

2- Güncel Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda öğrenci kontenjanı verilmiş devlet yükseköğretim kurumlarının, "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca norm kadro planlamasını, mezkur yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası veya

dördüncü fıkrası uyarınca yapmış olup olmamasına bakılmaksızın asgari kadro sayısının iki katına kadar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması kapsamındaki üniversitelerde ihtisas alanlarıyla doğrudan ilgili birimler için üç katına kadar, Araştırma Üniversitelerinde dört katına kadar kadro sayısı için Kurulumuza ait kadro aktarımı yetkisinin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar söz konusu yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak üniversite yönetim kurulu kararıyla Rektörlüklerce kullanılmasına karar verilmiştir.

3- "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca norm dışı kadro talepleri önceden olduğu gibi Yükseköğretim Kuruluna gönderilecektir.

4- Güncel Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda öğrenci kontenjanı verilmemiş birimler ile enstitüler altında yer alan anabilim dalları ve Mühendislik Temel Bilimleri bölümü altındaki anabilim dallarının asgari kadro sayıları dahil her türlü kadro aktarımları Yükseköğretim Kuruluna iletilecektir.

5- "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan kapsam dışı atamalar (mahkeme kararı gereğince, 1416 sayılı Kanun kapsamında atamalar, 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca geri dönüşler) için yapılacak kadro aktarımları Yükseköğretim Kurulunun iznine tabi tutulmuştur.

İŞTE YÖK YAZISI