Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/896072/
Yazdırılma Tarihi : 07 Temmuz 2020 Salı 06:21

AYM, Sayıştay raporunu görmezden gelen mahkeme kararını hak ihlali gördü!

Anayasa Mahkemesi, zimmet suçundan yargılanan devlet memurunun Sayıştay raporuyla, konuda sorumluluğunun bulunmadığı tespitine rağmen, hüküm veren idare mahkemesi kararını hak ihlali gördü.

Haber Tarihi : 05 Nisan 2020 11:45
AYM, Sayıştay raporunu görmezden gelen mahkeme kararını hak ihlali gördü!

Dava konusu olayda, başvurucu Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde olayların olduğu tarihlerde Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İlgili üniversitenin saymanlık işlemlerini yürüten birimde Defterdarlık uzmanı olarak görev yapan memur, 2012-2014 yılları arasında usulsüz ödemeler yapmak suretiyle üniversite ile herhangi bir ilişkisi olmayan 11 ayrı firma ve beş ayrı kişiye usulsüz olarak otuz yedi kez olmak üzere toplamda 11.337.627,43 TL'yi aktarmak suretiyle zimmet eylemlerinde bulunduğu iddia edilmiştir.

İşletme müdürü, ilgili memurun usulsüz işlemlerini bilmesine ve denetimle görevli olmasına rağmen eylemlerine göz yumduğu için hakkında kamu davası açılmıştır.

Daha sonra, başvurucu tarafından Süleyman Demirel Üniversitesinin 2013 yılı denetim raporu hakkında Sayıştay İkinci Dairesince verilen 18/10/2016 tarihli kararda özetle; "Süleyman Demirel Üniversitesi döner sermaye işletmesine ait muhasebe işlemlerinin Maliye Bakanlığına olarak kurulan Saymanlık Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü, saymanlık müdürlükleri ile döner sermaye işletme müdürlüklerinin birbirinden bağımsız, farklı görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usulü olan birimler olduğu, işletme müdürlerinin saymanlık müdürleri üzerinde denetim ve kontrol yetkisinin bulunmadığı, yapılan incelemede bahsi geçen işlemlerin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde düzenlenen herhangi bir belgeye dayanmadığı ifade edilerek, usulsüz işlemlerden dönemin Döner Sermaye İşletme Müdürünün sorumluluğunun bulunmadığı" belirtilmiştir.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İşletme Müdürünün denetim görevini ihmal ederek zimmet suçunun işlenmesine imkan sağladığı gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilmiş; istinaf yoluna giderek yapmış olduğu başvuruda reddedilerek kesinleşmiştir.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sonucunda yapılan değerlendirme neticesine göre verilen kararda özetle;

1- Sayıştay kararının ceza mahkemesine sunulmasına rağmen, ilgili mahkemenin kararında Sayıştay'ın aksine bir sonuca neden ulaştığını gerekçelendirmediği,

2- Ceza yargılamasında başvurucuya isnat edilen denetim görevinin ihmali suçunun tespitinde işletme müdürlerinin saymanlıklar üzerinde denetim yetkisinin bulunup bulunmadığı hususunun incelenmesi gerektiğinin açık olduğu, ancak ilgili mahkeme tarafından bu konunun yeterince karşılanamadığı,

3- İstinaf mahkemesinin de başvurucunun gerekçe olarak gösterdiği Sayıştay raporunu hiçbir gerekçe göstermeksizin reddettiği,

4- Bu durumlardan dolayı GEREKÇELİ KARAR hakkının ihlalinin oluştuğu ve bu durumdan dolayı yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğuna

Karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin kararının tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.