Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/896075/
Yazdırılma Tarihi : 03 Temmuz 2020 Cuma 20:53

Uzaktan eğitime geçen üniversitelerde akademisyenlerin ek ders ödemelerine dair işlemler nasıl yürütülecek?

COVID-19 salgını sebebiyle eğitim öğretime ara verilen ve uzaktan eğitime geçen üniversitelerdeki akademisyenlerin ek ders ödemeleri nasıl yürütülecek?

Haber Tarihi : 01 Nisan 2020 00:03
Uzaktan eğitime geçen üniversitelerde akademisyenlerin ek ders ödemelerine dair işlemler nasıl yürütülecek?

Bilindiği üzere, COVID-19 salgını sebebiyle üniversitelerde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitim öğretime 3 (üç) hafta süre ile ara verilmişti. Daha sonra ise, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ; 18 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklama sonrasında 23 Mart 2020 Pazartesi günü uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerde dijital imkanlar ile uzaktan öğretim sürecinin başlayacağını duyurdu.

Ancak, 23 Mart 2020 tarihinde fiziki ve teknik altyapısı olan üniversitelerin eğitim öğretime başlayacağı açıklansa bile, burada ismini zikretmeyelim ama köklü üniversitelerimizde dahil olmak üzere bazı yükseköğretim kurumları süreci yetiştiremediklerinden dolayı uzaktan eğitim fiilen tüm yükseköğretim kurumlarında eş zamanlı olarak başlayamamıştır. Bazıları 30 Mart 2020 tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlamış, bazıları ise 06 Nisan 2020 tarihinde başlayacağını duyurmuştur.

Diğer taraftan, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 11 inci maddesinde; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve FİİLEN YAPILMASI ŞARTIYLA en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır." ibaresi yer almaktadır.

Buna göre üniversitelerde ek ders işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesindeki herhangi bir karar beklenmeksizin aşağıdaki açıklamalara göre işlem tesis edilebilir:

1- Cumhurbaşkanlığı tarafından eğitim öğretime ara verilen 16-22 Mart 2020 tarihlerinde (eğitim öğretime geç başlayanlar için başladıkları tarihe kadar) danışmanlık dersleri ile uzaktan eğitimle daha önceden verilen dersler hariç fiilen ders yapılamadığı için "yetkili kurumlarca başkaca bir karar alınmadığı sürece" ek ders beyanı düzenlenemeyecektir.

2- Uzaktan eğitime başlanan günden itibaren 2019-2020 bahar dönemi ders programlarına göre işlenen birinci öğretim ve ikinci öğretim dersleri dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından ek ders beyannameleri düzenlenebilecektir.

3- Teori ve pratik olarak işlenen derslerin, teorik kısımlarının uzaktan eğitimle yürütülmesine karar verilmesi halinde teorik için ayrılan ders saati üzerinden ek ders beyanı yapılacak olup, uygulama için belirlenen saatler için salgın sonunda telafi dersleri işlenebilecektir.

4- Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu ikinci kez gönderdiği yazıda, teorik olarak belirtilen derslerin tümüyle uzaktan eğitim verilmesi gibi bir kararlarının olmadığını, bu konuda üniversitelerin yetkili olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, üniversiteler teorik derslerden de uzaktan eğitim olarak verilemeyeceğini belirlediklerini yaz döneminde sıkılaştırılmış bir programla yürütebilirler.

Son olarak, maddeler halinde yazdığımız hususlar fiili duruma göre hareket edilmesi doğru olduğunu düşündüğümüz kararlardır. Şayet yükseköğretim kurumları arasında uygulamada birlik olması isteniyorsa Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konu hakkında bir açıklama yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir