Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/896979/
Yazdırılma Tarihi : 08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:30

'Jandarma hizmet merkez'leri 'Jandarma asayiş noktası" oldu

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile yönetmelikte geçen 'Jandarma hizmet merkezi' ibareleri 'Jandarma asayiş noktası" olarak değiştirilmiştir.

Haber Tarihi : 04 Nisan 2020 01:21
'Jandarma hizmet merkez'leri  'Jandarma asayiş noktası

4 Nisan 2020 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31089

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2361

Ekli "Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 24 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/12/2016 tarihli ve 2016/9741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Jandarma hizmet merkezi" ibaresi "Jandarma asayiş noktası" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan "jandarma hizmet merkezleri" ibareleri "jandarma asayiş noktaları" şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasının son cümlesine "Geçici karakolların" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve jandarma asayiş noktalarının" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.