Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/904909/
Yazdırılma Tarihi : 15 Nisan 2021 Perşembe 21:02

Üniversitelerde, ek ders ödemeleri için düzenleme beklentisi!

Pandemiden dolayı üniversitelerde uzaktan eğitimle yürütülen eğitim öğretimden doğan ek ders ödemeleri için birçok yükseköğretim kurumu Hazine ve Maliye Bakanlığından düzenleme bekliyor!

Haber Tarihi : 16 Mayıs 2020 10:54
Üniversitelerde, ek ders ödemeleri için düzenleme beklentisi!

Hatırlanacağı üzere, 01 Nisan 2020 tarihli "Uzaktan Eğitime Geçen Üniversitelerde Akademisyenlerin Ek Ders Ödemelerine Dair İşlemler Nasıl Yürütülecek" başlıklı yazımızda, yükseköğretim kurumlarında pandemiden dolayı başlayan uzaktan eğitim süreci sonrası 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca gerçekleştirilecek ek ders ödemeleriyle ilgili bir dizi değerlendirmelerde bulunmuştuk.

Haberimizde;

1- Cumhurbaşkanlığı tarafından eğitim öğretime ara verilen 16-22 Mart 2020 tarihlerinde (eğitim öğretime geç başlayanlar için başladıkları tarihe kadar) danışmanlık dersleri ile uzaktan eğitimle daha önceden verilen dersler hariç fiilen ders yapılamadığı için "yetkili kurumlarca başkaca bir karar alınmadığı sürece" ek ders beyanı düzenlenemeyeceğini,

2- Uzaktan eğitime başlanan günden itibaren 2019-2020 bahar dönemi ders programlarına göre işlenen birinci öğretim ve ikinci öğretim dersleri dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından ek ders beyannamelerinin düzenlenebileceğini,

3- Teori ve pratik olarak işlenen derslerin, teorik kısımlarının uzaktan eğitimle yürütülmesine karar verilmesi halinde teorik için ayrılan ders saati üzerinden ek ders beyanı yapılabileceği, uygulama için belirlenen saatler için salgın sonunda telafi dersleri işlenebileceği,

4- Son olarak, maddeler halinde yazdığımız hususların fiili duruma göre doğru olduğunu düşündüğümüz kararlar olduğunu; şayet yükseköğretim kurumları arasında uygulamada birlik olması isteniyorsa Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konu hakkında bir açıklama yapılmasının faydalı olacağını

Dile getirmiştik.

Aradan geçen bir buçuk aya yakın süre sonunda kurumlar tarafından bu konu hakkında hiçbir açıklama yapılmamıştır. Bu süre içerisinde, bazı üniversiteler kendi belirlediği kurallar çerçevesinde ek ders ödemelerine devam etmiş, bazıları ise konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme yapılmasını beklemiştir.

Bilindiği gibi, yükseköğretim kurumlarında 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 11 inci maddesinde düzenlenen ek ders ödemelerine dair süreçler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar" çerçevesinde yürütülmektedir.

Yükseköğretim kurumlarındaki belirsiz sürecin sona ermesi ve ödeme işlemlerinde birlikteliğin sağlanması bakımından, pandemiden dolayı yürütülen uzaktan eğitim süresince ek ders ödemelerinin nasıl yürütüleceğine dair Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili usul ve esaslara geçici bir hükmün uygulamaya konması ve konu hakkında üniversitelere bilgilendirme yapılmasının faydalı olduğu görülmektedir.