1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

20 Soruda Öğretmenlik Atamaları

"Öğretmenlik atamalarına başvuruda bulunabilmek için ilk şart nedir?", "Formasyonu olsa dahi baraj puanının altında puan alanlar başvuru yapabilir mi?", "Hangi bölüm mezunu hangi alan başvurabilecektir?", "Atamalarda eş durumu dikkate alınıyor mu?", "Hem lisans hem de yüksek lisans mezunu olanları hangi öğrenimi dikkate alınacaktır?" ve diğer soruların cevabı için tıklayın.
23 Ağustos 2004 00:00
Yazdır

1- Öğretmenlik atamalarına başvuruda bulunabilmek için ilk şart nedir?

İlk şart KPSS sınavında genel kültür ve genel yetenek sınavına ek olarak eğitim bilimleri oturumuna da katılmaktır. Eğitim Bilimleri oturumuna katılanlar için KPSSP10 puanı hesaplanmıştır. Bu puan ile öğretmen atamalarına başvurulmaktadır.

2- Formasyonu olsa dahi baraj puanının altında puan alanlar başvuru yapabilir mi?

Hangi öğretmenlik olursa olsun muhakkak surette baraj puan sınırını geçemeyenler formasyonu veya 33 kredilik ilköğretim sınıf sertifikası olsa veya tezsiz yüksek lisans yapsa dahi atamalara katılamaz.

3- Hangi bölüm mezunu hangi alan başvurabilecektir?

Bu konudaki belirlemeyi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Kurul kararını görmek için tıklayın.

4- Sınıf öğretmenliği sertifikası nerede kullanılacak?

Sınıf öğretmenliği kadrolarına sadece Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü mezunları başvurabilecektir. Ancak, 33 kredilik ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikasına sahip olanlar tezsiz yüksek lisans yapan veya pedagojik formasyonu olan adaylarla aynı şartlarda "Branş öğretmenliklerine" başvurabilecektir.

5- Denklik belgesinde 'öğretmen olamaz' kaydı bulunanlar ne yapacak?

Kılavuzda, denklik belgesinde "Bu belge öğretmenlik atamalarında geçerli değildir" ifadesi bulunanların başvurusunun kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Ancak, Danıştay Başkanlığınca verilen kararlarda denklik belgelerine bu şekilde kayıt düşülemeyeceği belirtilmiştir. Bu durumda olan kişilerin resmi olarak başvuruda bulunmaya çalışmaları, alacakları olumsuz cevap üzerine de dava açmaları gerekmektedir. Danıştay'ın konuya ilişkin kararları memurlar.net'in mahkeme kararları bölümünde yer almaktadır.

6- Atamalarda eş durumu dikkate alınıyor mu?

Bu atama döneminde eş durumu dikkate alınmamaktadır. Ataması yapılan öğretmen adayları, temel ve hazırlayıcı eğitimleri aldıktan sonra 2005 yılı içerisinde naklen atama isteğinde bulunacaklardır.

7- Hem lisans hem de yüksek lisans mezunu olanları hangi öğrenimi dikkate alınacaktır?

Atamalarda sadece lisans öğrenimleri dikkate alınmaktadır. Yüksek lisans, atamalarda dikkate alınmamaktadır.

8- Vekaleten başvuru yapılabilir mi?

Son başvuru tarihine kadar hastalıkları, yurt dışında olmaları veya askerlikleri sebebiyle şahsen başvuru yapamayacak olanlar gerekli koşulları taşımaları kaydıyla vekâlet yoluyla başvuruda bulunabileceklerdir. Bu kapsamda yapılacak başvurular da, internet ortamındaki yönteme göre vekâlet verdikleri kişiler (noterden alınacak) aracılığıyla yapılacaktır. Elektronik başvuru formu ve ekleri vekâlet verdikleri kişi tarafından 81 il, Ankara ve İstanbul merkez ilçe millî eğitim müdürlükleri başvuru bürolarından birine götürülerek onaylattırılacaktır. Vekâlet belgesiyle başvuranların (vekillerin) kimlik bilgilerinin doğruluğu il millî eğitim müdürlüklerince kontrol edilecektir.

9- Öğretmen olarak ataması yapılıp da göreve başlamayanların durumu..

Öğretmenlik kadrolarına atamaları yapılıp da göreve başlamayanlar bir yıl boyunca yeniden öğretmenlik kadrolarına başvuruda bulunamaz.

10- İngilizce öğretmenliğine kimler başvurabilecektir?

İngilizce öğretmenliğine atanmada öncelik uygulaması vardır.

Birinci Öncelik şu şekildedir: İngilizce Öğretmenliği ile "Pedagojik formasyon veya ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası olan veya tezsiz yüksek lisans yapan" İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, İngiliz Dil Bilimi Bölümü mezunları.

İkinci öncelik şu şekildedir: Öğretmen ihtiyacının yukarıda belirtilen yüksek öğretim programlarından mezun olanlarla karşılanmaması hâlinde; İngilizce öğretmenliğine, aşağıda belirtilen sıralama esas alınarak İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını tamamlamış olmaları koşuluyla;

a- Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının ek çizelgede yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar,

b- Ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlarından mezun olup "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)"nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar, belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra kontenjan kalırsa puan üstünlüğüne göre atanabileceklerdir.

11- Formasyonu olmayanların başvuruları?

Bu durumdaki adayların başvuruları; ilgili branş ihtiyacının Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik formasyon programını tamamlamayanlar ile karşılanamaması halinde, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda 75 ve daha yukarı puan almış olmaları ve pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatılmak suretiyle, alan öğretmenliklerine başvuracağı alanın minimum taban puanı da esas alınarak, kabul edilecektir.

12- Kamu yönetimi bölümü mezunları öğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Kamu yönetimi bölümü mezunlarının mahalli idareler grubu öğretmenliğine başvuruda bulunabilmesi için öncelikle KPSS sınavında eğitim bilimleri oturumuna katılmış olması gerekmektedir. Bu oturuma katılan adaylar için KPSSP10 puanı sınav sonuçlarında yer almaktadır. Bu puan öğretmenlik atamalarında kullanılan puandır. Diğer taraftan öğretmenliğe başvurularda öncelik sırası bulunmaktadır.

Birinci öncelik grubuna girenler şu şekildedir: Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Büro Yönetimi Öğretmenliği ile ile "Pedagojik formasyon veya ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası olan veya tezsiz yüksek lisans yapan" Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlaması, Çevre Mühendisliği bölümü mezunları

İkinci öncelik grubuna girenler şu şekildedir: Yukarıda belirtilen bölüm mezunları ile ihtiyacın karşılanamaması durumunda formasyonu olmayan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlaması ve Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarının başvuruları da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)'nda 75 ve daha yukarı puan almaları ve pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine başvuracağı alanın minimum taban puanı da esas alınarak kabul edilecektir.

NOT: Bu atama döneminde mahalli idareler grubu öğretmenliğine başvuru alınmamaktadır.

13- Hangi şehre kaç puanla atama yapılacaktır?

Sadece branş bazında taban puanlar bulunmaktadır. Bunu da Milli Eğitim Bakanlığı yayımlamış ve sitemizde de bulunmaktadır. Ayrıca il bazında puan diye başka bir taban puan bulunmamaktadır.

14- Akademik personel naklen geçiş yolu ile öğretmenliğe başvurabilecek mi?

Bu yılki öğretmen atamalarına nakil yoluyla başvuruda bulunabilmek için genel bütçeli kurumlar kapsamındaki kamu kurumlarında çalışmak gerekmektedir. Üniversiteler genel bütçeli kurumlar kapsamında değildir. Bu nedenle naklen öğretmenliğe başvuru yapamazsınız. Ancak eşiniz, KPSS'ye girmiş ise KPSSP10 puanı ile diğer adaylar gibi ilk atama yolu ile öğretmen atamalarına katılabilir.

15- Sözleşmeli sağlık personeli öğretmenliğe nasıl başvuruda bulunacak?

Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunabilmek için genel bütçe kapsamındaki kurumlarda çalışmış olmak gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı genel bütçeli bir kurumdur. Ancak genel bütçeli de olsa öğretmenliğe naklen başvuruda bulunabilmek için memur olarak çalışmak gerekmektedir. Sözleşmeli sağlık personeli memur değildir. Bunlar sözleşmelidir. Bu nedenle bu personelin naklen öğretmenliğe başvurması mümkün değildir. Sözleşmeli sağlık personeli ancak KPSS'ye girmiş ise KPSSP10 puanı ve ilk atama yolu ile (yani diğer adaylarla aynı durumda) öğretmen atamalarına katılabilir. Bu personel, öğretmen olarak atandığında istifa ederek öğretmenliğe başlayabilir. Sözleşmeli sağlık personelinin tabi olduğu mevzuat ile 657 sayılı Kanun farklı olduğundan istifada bir problem olmayacaktır.

16- Öğretmenlikteki yaş sınırı kaçtır?

Öğretmenlik görevine aday olarak ilk defa atanacaklar bakımından, 31.12.2004 tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (01.01.1966 tarihi ve sonrasında doğanlar) gerekmektedir. Bu sınırlama diğer kamu kurumlarında çalışıp da ilk defa öğretmen olarak atanacaklar için de geçerlidir. Örneğin bir kamu kurumunda mühendis olarak çalışıp da, öğretmenliğe atanma şartlarına haiz bir adayın naklen geçiş başvurusunda bulunabilmesi için 40 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

17- Naklen atamalar hangi kıstasa göre yapılacaktır?

Açıktan, kurum içi ve kurumlar arası atama yoluyla yapılacak atamalarda; 1. Öğretmenlikte geçen süre (Özel öğretim kurumlarında geçirilen süreler hariç), 2. Hizmet süresi (memuriyette), öncelik sırası esas alınacaktır. Eşitliğin bozulmaması durumunda "göreve ilk başlama tarihi" esas alınarak alanlara göre ayrılan kontenjan miktarı kadar atama bilgisayar ortamında yapılacaktır.

18- Hem Öğretmenliğe hem de memurluk kadrolarına başvurulabilir mi?

Lisans mezunları için öğretmenlik atamalarında kullanılan puan KPSSP10'dur. Eylül ayında ÖSYM tarafından açıklanacak memurluk atamalarında kullanılacak puan ise lisans mezunları açısından KPSSP3'tür. Adaylar KPSSP10 ile öğretmenlik kadrolarına, KPSSP3 ile de memurluk kadrolarına başvurabilir.

19- İstifa etmiş öğretmenin başvurması

Daha önce öğretmen olarak çalışırken istifa edenler için iki durum söz konusudur.

a- Bunlardan aday öğretmenken istifa etmiş olanlar öğretmenlik kadrolarına yeniden dönmeleri, ancak KPSS'ye girmeleri ve diğer adaylarla eşit şartlarda atamalara katılmaları halinde mümkündür.

b- Öğretmenlikte adaylığı kalktıktan sonra istifa edenler ise, şimdi bir kamu kurumunda (üniversite ve mahalli idareler dahil) çalışsın veya çalışmasın yeniden öğretmenlik kadrolarına açıktan atama yolu ile atanabilir. Burada da yine iki durum söz konusudur.

i) Asıl öğretmenken istifa etmiş olan kişi ayrıldığı branşa başvurabilmektedir.

ii) Asıl öğretmenken istifa etmiş kişi atanacağı branşın şimdiki şartlarına haiz olmalıdır. Örneğin daha önce Ziraat Fakültesi mezunları sınıf öğretmeni olabiliyordu. Ancak, şimdi sınıf öğretmenliğine sadece Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü mezunları başvurabilmektedir. Bu nedenle bu durumdaki Ziraat Fakültesi mezunlarının başvuruları şartlar değişmiş olduğu için kabul edilmeyecektir.

20- Üçüncü sınıfta girilen KPSS puanları geçerli değildir.

Lisans öğrenimlerinin son sınıfından daha önceki sınıfındayken girdikleri 2003-KPSS-Öğretmenlik veya 2004-KPSS sınav sonuçlarına göre başvuru yapmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir..

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 81,826 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam