Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/947927/
Yazdırılma Tarihi : 15 Nisan 2021 Perşembe 21:47

Anayasa Mahkemesi yeni yıla 6 dosyayı esastan görüşerek başlayacak

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 14 Ocak 2021 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme 6 dosya hakkında ilk inceleme yapacak 6 dosyayı ise esastan görüşecek.

Haber Tarihi : 08 Ocak 2021 16:30
Anayasa Mahkemesi yeni yıla 6 dosyayı esastan görüşerek başlayacak

İlk defa görüşülecek dosyalardan biri 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 30. maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde yer alan "Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla." ve ".(üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.)," ibarelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

Esastan görüşülecek dosyalardan 2 tanesi Esnaf ve Çiftçi Partisi, Büyük Türkiye Partisi ile Büyük Türkiye Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Esastan görüşülecek diğer dosyala ise;

(4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı maddeleri

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun mülga 62. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ".çalıştığı işten ayrıldıktan sonra." ibaresinin iptali,

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun geçici 1. Maddesinin bazı hükümleri