Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/955548/
Yazdırılma Tarihi : 15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:36

Emeklilikte makam tazminatı ödenmesinde 2 yıl istisnası

5434 e tabi memurlardan bazı kadro görev unvanları için makam tazminatı ödenmesi sistemi bulunmaktadır.

Haber Tarihi : 05 Nisan 2021 15:35
Emeklilikte makam tazminatı ödenmesinde 2 yıl istisnası

Emeklilikte makam tazminatı ödenmesi için en az 2 yıl makam tazminatı olan görevlerin yapılmış olması gereklidir, bazı görevlerde tamamlayıcı görevler de olabilmektedir.

Bazı durumlarda ise emeklilikte makam tazminatı alınabilmesinde 2 yıl görev yapma şartı aranmamaktadır.

Makam tazminatı + temsil tazminatı + veya görev tazminatı tutarlarını emekli aylıklarına katılarak alınacak olanlar 2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlarla sınırlıdır. Yani 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlar emekli aylıkları ile birlikte makam tazminatı + temsil tazminatı + veya görev tazminatı alabilirler.

Makam tazminatı ve temsil veya görev tazminatı alınabilmesi koşulları;

Bu koşullar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 68 hükmünde bulunur. Bu hüküm gereği makam tazminatlı görevde bulunanların emekli olduktan sonra makam ve diğer tazminatları alabilmeleri için mutlaka bu görevlerini en az 2 yıl süre ile yapmış olmaları gerekir. 2 yıldan 1 gün bile eksik olursa emeklilikte bu tazminat tutarlarından yararlanamazlar.

2 yıl görev yapma şartının istisna durumları;

Memur makam tazminatlı görevini yürütmekte iken vefat etmesi halinde hak sahiplerine intikalinde 2 yıl görev yapmış mı yapmamış mı buna bakılmaz. Makam tazminatlı görev esas alınarak memurun hak sahiplerine intikal ettirilir.

Bazı hallerde de yasal düzenlemelerde 2 yıllık sürenin aranmayacağı hükümleri bulunmaktadır. Yani 2 yılın istisna durumunun mutlaka bir yasal düzenleme ile belirlenmesi gerekir.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Hali hazırda yürürlükte olan makam tazminatı ödenmesine yönelik hükümlerde özel olarak YAŞ HADDİNDEN emeklilik zorunlu bir emeklilik olsa da makam tazminatının ve diğer tazminatların emekli aylıklarına yansıtılabilmesi için mutlaka yaş haddinden önce makam tazminatlı görevlerde en az 2 yıl çalışılmış olması gerekir. Yoksa yaş haddi nedeniyle emeklilik makam tazminatı ödemesinden yararlanmaya imkan vermez, dolayısıyla yararlanılamaz.

Örnek olarak; 63 yaşında bir memur (Şef, uzman, Şube Müdürü, Mühendis, Doktor, Öğretmen, Müşavir vb. gibi) 65 yaşını 23 ay sonra dolduracaksa ve bu yaşlar arasında Daire Başkanı olmuşsa, bu memur 65 yaş haddinden emekli olacağından ve en az 2 yıl (24 ay) bu görevde bulunma şartını taşıyamayacağından emeklilikte makam tazminatını alamayacaktır, kazanacağı durum 6 ay bekleme koşulu aranmaksızın sadece Daire Başkanı ek göstergesi (3600) olacaktır.

Bu değerlendirmelerimiz, sadece 5434 e tabi memurlar içindir. 5510 a tabi memurlarda bu koşullar bulunmaz. 5510 a tabi memurların aylıkları içerisinde bu tazminatlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazançlar içinde yer alır ve emekli aylıkları bu kazançlar da dahil edilerek yapılır. 5434 e tabi memurlarda olduğu gibi ayrıca aylıklarla birlikte bir ödeme yapılmaz.